Lid Raad van Toezicht (met financiële expertise)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lid Raad van Toezicht (met financiële expertise) Enver jeugd- en opvoedhulp

Twee leden nemen op korte termijn afscheid na het vervullen van de (maximale) termijn binnen de Raad van Toezicht van Enver. Hierdoor ontstaan er twee vacatures voor nieuwe leden met ieder een eigen portefeuille. Deze vacature betreft de functie voor lid Raad van Toezicht met financiële expertise.

Waar we voor staan

Bij Enver vinden we dat elk kind recht heeft op een goede basis. Dat betekent dat een kind veilig en kansrijk opgroeit en trots is op zichzelf en op wat hij of zij kan. Soms is daarbij wat hulp nodig. Want, opgroeien en opvoeden is niet altijd makkelijk. Enver is er voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt. Enver biedt jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Onze hulpverleners zijn daar waar het nodig is: thuis, op school en in de wijk.

Onze missie

De missie van Enver is dat kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien tot volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Staan problemen die ontwikkeling in de weg, dan helpt Enver graag. Samen. Sterker. Verder

Raad van Toezicht Enver

De Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden, heeft een integrale verantwoordelijkheid voor het toezicht op de organisatie en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Bestuur hanteert als leidraad de zeven principes uit de zorgbrede Governancecode en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Enver. Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies actief, namelijk; de auditcommissie, commissie kwaliteit, veiligheid & innovatie en de remuneratiecommissie. De huidige leden van de Raad van Toezicht beschikken als team over de gewenste deskundigheid met expertise opgebouwd vanuit de politiek, maatschappelijke organisaties, openbaar bestuur en / of het regionaal bedrijfsleven.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, waarbij ieder lid beschikt over specifieke deskundigheid welke noodzakelijk is voor beheer van de eigen portefeuille.

Voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende algemene kennis- en ervaringsverwachtingen:

 • U heeft bij voorkeur academische denk- en werkniveau en u bent in staat om op strategisch niveau te opereren
 • U heeft bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring
 • U heeft inhoudelijke kennis op besturing en toezicht vanuit de invalshoeken financiën, rechten, marketing en informatietechnologie
 • U heeft een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke verhoudingen
 • U beschikt over werkervaring en netwerk binnen de (jeugd)zorg
 • U heeft affiniteit met jeugdzorg en de missie, ambities en doelstellingen van Enver spreken u aan
 • U heeft affiniteit met cliëntparticipatie
 • U doorziet relevante ontwikkelingen en verhoudingen en weet dit door te vertalen binnen de organisatie
 • U heeft oog voor en zicht op diverse belangen
 • U functioneert uitstekend in teamverband

Kernbegrippen van de Raad van Toezicht van Enver zijn: onafhankelijkheid, deskundigheid en wijsheid, legitimiteit en verantwoordelijkheid.

Specifieke functie eisen

Ons toekomstig lid van Raad van Toezicht heeft een specifieke rol bij het toezicht op de financiële bedrijfsvoering en de transparantie daarvan. Aanvullend op de algemene profieleisen is onderstaand profiel voor u kenmerkend:

 • U heeft ruime ervaring en opgebouwd netwerk op financieel terrein
 • U heeft inzicht in processen en financiering binnen de (jeugd)zorgverlening
 • U heeft kennis van ICT- en organisatieontwikkeling

Beschikbaarheid

De leden van Raad van Toezicht dienen in het bezit te zijn van voldoende beschikbaarheid om zich met toewijding in te kunnen zetten voor de adequate invulling van de functie. Het aantal vergaderingen bedraagt doorgaans zes keer op jaarbasis. Tevens zullen er commissie vergaderingen plaatsvinden. De aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar en leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar.

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, deze valt binnen de normen van de NVTZ regeling.

Procedure

Geschikt bevonden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de selectiecommissie. Wij hebben alvast ruimte in onze agenda’s gereserveerd. De gesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 25 mei (in de ochtend) en woensdag 26 mei (in de middag en indien gewenst in de avond).

Er wordt gestreefd de selectieprocedure medio juni af te ronden, zodat de twee nieuwe leden van Raad van Toezicht per 1 juli 2021 benoemd kunnen worden.

Solliciteren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor de functie van lid Raad van Toezicht (met financiële expertise) zien wij graag uw sollicitatie tegemoet.

Solliciteren is mogelijk tot maandag 10 mei en kan via onze site www.werkenbijenver.nl. U mag uw sollicitatie richten ter attentie van Arlette Sprokkereef, bestuurder Enver.

Heeft u vragen over de vacature? Neem dan contact op met ons bestuurssecretariaat via contactinformatie . We beantwoorden graag al uw vragen. Bekijk voor meer informatie over Enver onze site www.enver.nl. Tevens vindt u hier de doorverwijzing naar het jaarverslag.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen