Lid Raad van Toezicht Kwaliteit & Innovatie

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

De Raad van Toezicht zoekt een:

proactieve, verbindende adviseur

met een heldere kijk op strategie

Maatschappelijk actief en betrokken typeren jouw karakter. Met een academisch werk- en denkniveau en ruime bestuurlijke kennis en ervaring ben jij een toegevoegde waarde voor onze Raad van Toezicht. Je beoordeelt op hoofdlijnen het beleid en werkt samen binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Je hebt inzicht in de ontwikkelingen in jouw eigen vakgebied en blijft je verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen en in die van de kinderopvang en pedagogische ontwikkelingen in het bijzonder.

Wij zijn Spring. Jij ook?

Spring Kinderopvang biedt ruim veertig jaar een professioneel, kwalitatief hoogwaardig ontwikkelingsgericht aanbod aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar in kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en bij gastouders. De locaties zijn gevestigd in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Bij Spring Kinderopvang werken ca. 850 medewerkers verspreid over ca. 110 locaties.

Spring Kinderopvang is in de loop van de jaren uitgegroeid tot de huidige omvang door fusies en autonome groei.

De missie van Spring luidt: We helpen kinderen zich te ontwikkelen en ondersteunen ouders bij de opvoeding. Samen met ouders, onderwijs en andere partners bouwen we aan een wereld vol kansen en mogelijkheden voor kinderen. De organisatie kent een Raad van Toezicht (RvT), een directeur-bestuurder, een managementteam  en stafafdelingen die gehuisvest zijn in het Servicebureau in Boxmeer. 

Een gezellige en inspirerende werkplek

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Spring Kinderopvang, mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde.

De RvT bestaat uit vijf leden. De RvT vergadert minimaal zes keer per jaar. Elke vergadering start de Raad van Toezicht met een vooroverleg. Vervolgens sluit de directeur-bestuurder aan. Gedurende het jaar is er contact met medewerkers uit de organisatie en neem een delegatie van de RvT deel aan overlegvergaderingen van de ondernemingsraad en de overkoepelende oudercommissie.

De RvT kent drie commissies, elk bestaande uit twee leden:

  • de remuneratiecommissie;
  • de auditcommissie (financiën en bedrijfsvoering);
  • de commissie kwaliteit en innovatie.

De commissies zijn adviserend aan de RvT, niet besluitvormend. De auditcommissie komt voorafgaand aan elke RvT-vergadering bij elkaar, de commissie kwaliteit en innovatie drie keer per jaar en de renumeratiecommissie minimaal twee keer per jaar.

Deze vacature ontstaan vanwege het rooster van aftreden. Naast deze vacature voor een toezichthouder met het aandachtsgebied kwaliteit en innovatie zoeken wij een toezichthouder met het aandachtsgebied financiën/bedrijfsvoering. Hiervoor is een aparte vacature gepubliceerd.

Wat vragen wij van jou?

Naast algemene toezichthoudende kwaliteiten wordt er ruime kennis en expertise verwacht op de volgende gebieden:

  • Affiniteit met de kinderopvang in het algemeen en de doelstelling van de organisatie.
  • Kennis van innovaties binnen de sector.
  • Expertise op het gebied van kwaliteitssystemen.
  • Bekend met het aanpalende terrein van het primair onderwijs.
  • Het zich herkennen in de waarden van de RvT: nieuwsgierig en verantwoordelijk. 

Wat bieden wij jou?

Aanstelling als lid van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde termijn.

Hoe kun je solliciteren?

Fijn dat je interesse hebt in de vacature en daarmee in Spring Kinderopvang. Om te zorgen dat wij weten wie jij bent ontvangen we graag een cv en korte motivatie. Deze kan je sturen via www.werkenbijspring.nl

Hoe nu verder?

Belangstelling tonen voor de functie als lid van Raad van Toezicht is mogelijk tot 15 november 2021. Na een selectie zal je op de hoogte worden gebracht over de verdere verloop van de procedure. Gesprekken worden gepland op 8 december, 13 december en 15 december 2021.

Kwaliteit is voor alle leden van de RvT het leidende principe. Naast de selectiecommissie bestaande uit de leden van de RvT en de directeur-bestuurder, hebben het MT en vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en de Overkoepelende Oudercommissie een adviserende rol.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling als lid van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde termijn.

Voor de werkzaamheden van de Raad van Toezicht wordt een vergoeding verstrekt, aangevuld met een reiskosten- en onkostenvergoeding. Voor de leden van de RvT is door de organisatie bovendien een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Contact

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Peter de Laat, voorzitter RvT (M: contactinformatie ; E: peter@de-laat.eu). Bij procedurele vragen of voor het opvragen van het profiel kun je contact opnemen met Paul Peters, bestuurssecretaris (M: contactinformatie ; E: ppeters@spring-kinderopvang.nl).

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen