Lid raad van toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Leeuwendaal zoekt voor Deventer Ziekenhuis een Lid raad van toezicht.

Het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis (DZ) is een regionaal topklinisch ziekenhuis met alle basisspecialismen. Het ziekenhuis levert zorg in een kerngebied van zes Sallandse gemeenten. Het DZ staat goed bekend vanwege de uitstekende medisch specialistische zorg en patiëntgerichtheid en heeft een stevige regionale verankering en oog voor vernieuwing. Het ziekenhuis heeft een lange traditie als opleidingsziekenhuis met een aantal topklinische functies. Als lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) volgt het DZ de nieuwste ontwikkelingen en investeert zij veel in innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Het DZ is NIAZ (Qmentum Global) geaccrediteerd.

De structuur van het ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het dagelijks bestuur van het ziekenhuis is in handen van Desiree Creemers, voorzitter en Eric Kroon, lid van de Raad van Bestuur.

De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van het DZ. Dit gaat in nauwe samenwerking met het GBMS. De Raad van Toezicht heeft als standpunt dat er een evenwichtige verdeling van portefeuilles dient te zijn, waarbij beide bestuurders een deel van de zorgorganisatie aansturen. De voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Meer informatie is te vinden op de website van DZ: www.dz.nl. Daarnaast kunt u het uitgebreide functieprofiel downloaden op de website van Leeuwendaal. 

Profiel lid Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit vijf leden. De werkwijze van de RvT en RvB is vastgelegd in reglementen en er is een jaarcyclus voor de behandeling van onderwerpen. Per oktober 2021 is er één plaats in de RvT vacant (formele benoeming voorgenomen in de RvT vergadering van 1 juli 2021).

De Raad werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie/Benoemingscommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden mede de besluitvorming van de Raad voor.

Het algemene profiel voor een lid van de RvT is verwoord in het reglement RvT. De belangrijkste punten van aandacht zijn:

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke opdracht van het DZ;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het DZ stellen;
 • Voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • De capaciteit en de mentaliteit om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van het DZ en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen in teamverband te functioneren;
 • Maatschappelijk actief;
 • Beperkt aantal (neven)functies.

Profiel lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid en daarbij tevens lid of voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid)

 • Een medisch-specialistische opleiding en ervaring;
 • Een brede visie op zorg met voldoende kritische distantie tot het zorgbeleid en heldere opvattingen over de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie;
 • Sterke betrokkenheid bij de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 • Kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering;
 • Een heldere visie op medisch specialistische zorg, zowel op het gebied van medische ontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid als organisatorische veranderingen;
 • Ruime kennis van zorgprocessen en het logistieke (primaire) proces;
 • Onderkent het nuance verschil tussen de rol van toezichthouder en werkgever en de rol van ‘guide’ en klankboard van de Raad van Bestuur;
 • Relatiegericht en goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit. U bent gerespecteerd spanningspartner en vertrouwenspersoon van de Raad van Bestuur met (inhoudelijk) gezag bij de medisch specialisten;
 • Staat open voor medezeggenschap en is in staat om het vertrouwen te krijgen van de medezeggenschapsorganen;
 • Heeft voldoende beschikbaarheid voor de functie.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgaven en de profielschets, leest u dan het functieprofiel op de website van Leeuwendaal. 

De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga en Klaus Schmitt. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact met hen opnemen met en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via contactinformatie .

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton op de website van Leeuwendaal en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 26 mei 2021.

 

(Recruiter)

Bij Leeuwendaal werken hoogopgeleide adviseurs uit tal van disciplines. Een hoge graad van senioriteit staat garant voor een schat aan... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen