Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

IVT is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht   

IVT Zorg

IVT is een professionele en gecertificeerde zorgorganisatie met een veelzijdig zorgaanbod in ‘s-Hertogenbosch en omstreken. Een actieve, groeiende organisatie die mensen thuis ondersteunt met zorg op maat. Wij hebben als doel bij te dragen aan levensgeluk, van kraamzorg tot thuiszorg. Wij zijn altijd enthousiast op zoek naar mogelijkheden die passen bij de vraag van onze klanten en de kracht van onze medewerkers. Daarbij staat kwaliteit hoog in het vaandel. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ivt-zorg.nl

Raad van Toezicht

IVT kent een éénhoofdig Raad van Bestuur die wordt gevormd door de bestuurder, Marjolein Jaquet. Boven de Raad van Bestuur functioneert een Raad van Toezicht.   

  • De Raad van Toezicht houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de uitvoering van het vastgestelde beleid door de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
  • De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur.
  • De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. In verband met het einde van de zittingstermijn van het lid met de financiële portefeuille zorg, ontstaat per 1 december 2020 een vacature. Het toekomstige lid neemt zitting in de Raad op voordracht van de Cliëntenraad.   

De besturings- en toezichtfilosofie van IVT Zorg is gebaseerd op de nieuwe Governancecode Zorg en de criteria voor Goed Toezicht van de NVTZ. Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad uit twee vrouwen en twee mannen.   

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand en beperkt zich tot de strategisch essentiële onderwerpen, tot de hoofdlijnen van beleid en tot de afgesproken key performance-indicatoren. De Raad van Toezicht heeft een sterke betrokkenheid bij de organisatie en toont dit zichtbaar voor Raad van Bestuur, klanten, medewerkers en overige stakeholders. De houding van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt als positief-kritisch, ‘kunnen geven van ruimte’ en respectvol naar elkaar, naar de organisatie en naar de Raad van Bestuur.

Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht

IVT zoekt een inspirerende, evenwichtige kandidaat met een verbindende persoonlijkheid die zijn functie met zichtbare betrokkenheid, relativeringsvermogen, (zelf)reflectie en met een vleugje humor kan uitvoeren.

Van een kandidaat verwachten wij verder: 

  • kennis en inzicht van financiën, ICT en bedrijfsvoering in de zorg;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • binding en netwerk met de regio waarin IVT werkzaam is;
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Verder heeft de toezichthouder een goed beeld van de actualiteit in de zorg, innovatieve zorginhoudelijke en klantgerichte ontwikkelingen en kan deze binnen de organisatie plaatsen. De toezichthouder is in staat om op strategisch niveau te denken en overziet de bestuurlijke thema’s. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van aan IVT Zorg-gerelateerde bestuurlijke netwerken of organisaties in het verzorgingsgebied.

Bezoldiging

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ. De Raad van Toezicht heeft besloten de vergoedingen voor de voorzitter en de leden vast te stellen op een lager percentage dan wat de richtlijnen aangeven.

Uw reactie

Uw belangstelling kunt u tot 20 juli 2020, uitsluitend digitaal, kenbaar maken door uw brief en cv te sturen naar mevrouw M. van de Laar: Maaike.vandeLaar@ivt-zorg.nl onder vermelding van Sollicitatie RvT.

Informatie over de vacature kunt u inwinnen bij de heer H. Cosijnse, voorzitter Raad van Toezicht via telefoonnummer 06 – 1320 1366 en/of mevrouw M. Jaquet, bestuurder via 06 – 2239 5554.

 De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 15 september 2020.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen