Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Organisatie De Lichtenvoorde

De Lichtenvoorde begeleidt en ondersteunt circa 800 cliënten met een psychische, verstandelijke of fysieke beperking. Deze cliënten kunnen een lichte of zware zorgvraag hebben, ongeacht de leeftijd. De Lichtenvoorde neemt als uitgangspunt de wensen en de mogelijkheden van de cliënt en biedt de ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De Lichtenvoorde redeneert vanuit de basisopvatting dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig de regie op hun eigen leven willen. Vanuit de visie van de organisatie betekent dit dat ook de medewerkers de competentie én de omgeving moeten hebben om zelf regie op het eigen leven en werken te kunnen uitoefenen.

Bij de organisatie werken circa 650 medewerkers en 350 vrijwilligers. De Lichtenvoorde kenmerkt zich als een innoverende netwerkorganisatie.

Raad van Toezicht

De Lichtenvoorde bevindt zich, zoals veel zorgorganisaties, midden in een transitiefase. Dit gaat gepaard met ingrijpende uitdagingen. De financiering van de zorg ondergaat grote veranderingen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorglandschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg en diensten - al dan niet in samenwerking - aan te kunnen bieden. De Raad van Toezicht heeft een belangrijke rol in het adviseren van de eenhoofdige Raad van Bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. De Raad van Toezicht hecht aan een wijze van toezicht houden die past bij de waarden en besturingsfilosofie waarin zelfstandigheid centraal staat.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter. In verband met het aftreden van een lid van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Profiel lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Lichtenvoorde is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.

De volgende kwalificaties zijn van toepassing op de nieuwe collega die wij zoeken:

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
 • In staat zijn snel overzicht en inzicht te verwerven.
 • Affiniteit hebben met onze sector en de doelstelling van de organisatie.
 • Vermogen proactief te handelen.
 • Uitstekende representatieve vaardigheden.
 • Rolvast.
 • Vervullen van een algemeen maatschappelijke positie.

De kandidaat zal worden benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad met onder meer het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de instelling in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode van de brancheorganisaties in de zorg en ziet zich in de relatie tot de bestuurder als "kritische vriend".

De geschikte kandidaten beschikken over brede bestuurlijke ervaring verkregen bij middelgrote tot grote organisaties in profit en/of non-profit. Hun ervaring bestrijkt een breed palet aan beleidsterreinen. Voor de vacante positie zijn we op zoek naar kandidaten die beschikken over:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Deskundigheid op het gebied van het (goed) profileren van de organisatie.
 • Goed inzicht in maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen.
 • Affiniteit met en zich goed kunnen verplaatsen in de positie en ervaringen van de cliënt.
 • Een stevig zorgprofiel en bij voorkeur ervaring in de care.
 • Bereidheid tot het leveren van een substantiële inzet en kennis delen (voldoende beschikbaarheid).
 • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen.
 • Een open attitude, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

En verder

 • Deskundigheid hebben met verandermanagement.
 • Op enigerlei wijze actief zijn in ons (aangrenzend) werkgebied.
 • In staat zijn te functioneren in teamverband.

Beloning

Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt de formele beloningsstructuur gehanteerd. Over de beloning wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag van De Lichtenvoorde.

Informatie

Voor algemene informatie over de vacature kunt u contact leggen met het secretariaat van het bestuur, telefoon contactinformatie mevrouw Sita Nieuwenhuis).

Voor specifieke informatie over de vacature kunt u zich per e-mail wenden tot voorzitterrvt@delichtenvoorde.nl

Reageren

Uw reactie zien we graag tegemoet vóór 1 oktober 2019. De selectiegesprekken vinden plaats op 17 oktober 2019.

U kunt uw sollicitatie uitsluitend sturen via www.zorgselect.nl. Hier treft u de vacature aan onder nummer 48242 en heeft u direct de mogelijkheid om te reageren.

Meer algemene informatie over zorginstelling De Lichtenvoorde vindt u op onze website: www.delichtenvoorde.nl

 

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen