Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
Overig
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Sociaal Domein (v/m)

De Raad van Toezicht (RvT) van Welzijn Hoeksche Waard zoekt een ervaren en enthousiast lid die zich verbonden voelt met de regio en haar/zijn kennis en vaardigheden wil inzetten voor onze Stichting. De RvT houdt toezicht op het besturen door de directeur-bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies waarbij de balans tussen nabijheid en distantie altijd gevonden moet worden. Zij keurt besluiten goed zoals weergegeven in de statuten en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming. De RvT vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en zorgt er onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag voor dat de organisatie is voorzien van een capabel bestuur. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier leden.

Welzijn Hoeksche Waard is een gezonde, brede, moderne welzijnsorganisatie die volop in beweging is in de fusiegemeente die begin dit jaar gevormd is. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het bijdragen aan de totstandkoming van het algemene welzijnswerk en alle andere initiatieven op het gebied van samenleving en leefbaarheid in de Hoeksche Waard. Daarnaast werken wij intensief samen met en adviseren wij de gemeente en andere organisaties, gevraagd en ongevraagd over het te voeren welzijnsbeleid. Bij Welzijn Hoeksche Waard werken circa 30 medewerkers. 

Profielkenmerken lid RvT

U onderschrijft de visie en het beleid van de organisatie en beschikt over een combinatie van een aantal van de hiernavolgende kenmerken of vaardigheden. Een lid RvT:

 • Heeft kennis van de sociaal maatschappelijke context in de Hoeksche Waard dan wel is in staat deze zich snel eigen te maken;
 • Heeft een netwerk in de Hoeksche Waard, dan wel is in staat dit snel op te bouwen;
 • Is afkomstig uit een maatschappelijke sector, uit het openbaar bestuur of uit een relevante sector van het bedrijfsleven;
 • Heeft affiniteit met de inhoudelijke terreinen waarop Welzijn Hoeksche Waard zich beweegt;
 • Heeft inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen de bestuurder en de RvT;
 • Is in staat om op het juiste moment concessies te doen en consensus na te streven zonder zijn/haar onafhankelijkheid te verliezen;
 • Heeft de kwaliteit om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vindt integriteit belangrijk en werkt volgens de governance codes;
 • Heeft voldoende sensitiviteit naar alle betrokken partijen en is in staat om in dialoog te gaan met alle relevante stakeholders;
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring dan wel toezichthoudende ervaring;
 • Beschikt over strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot de organisatie;
 • Relativeert, heeft zelfreflectie en gevoel voor humor.

Specifiek met betrekking tot het profiel Sociaal Domein

 • Adequate kennis van transities binnen het Sociaal Domein;
 • Visie op de kansen en mogelijkheden in het Sociaal Domein.

Aanstelling, bezoldiging en overige informatie

Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar. De Raad handelt conform de governancecodes van de NVTZ en Sociaal Werk Nederland, de leden krijgen een vacatievergoeding. De RvT wil bij de samenstelling van de Raad recht doen aan de diversiteit in de samenleving en een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen realiseren.

De RvT vergadert minimaal 6 keer per jaar en komt eventueel aanvullend een aantal keer bij elkaar vanwege bedrijfsbezoeken. Leden dienen aan deze beschikbaarheid te kunnen voldoen. De kandidaat die benoemd gaat worden zal een bewijs van goed gedrag moeten overleggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk de Waard, lid RvT, hij is te bereiken op contactinformatie of kijk op www.welzijnhoekschewaard.nl

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. 

Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 9 september 2019. U kunt uw sollicitatie richten aan de ”De Raad van Toezicht” en zenden naar:

Mevrouw Marina van der Ven, ambtelijk secretariaat van de RvT: m.vanderven@welzijnhoekschewaard.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen