Drie leden Raad van Toezicht (Zorg, Financieel, HRM) | De Vijverhof via Corsten & Corsten

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

De Vijverhof in Capelle aan den IJssel biedt ouderenzorg in de breedste zin van het woord. Van complexe verpleeghuiszorg tot zorg thuis in de wijk. Een bijzondere organisatie, omdat het een combinatie betreft van twee stichtingen voor respectievelijk zorg en vastgoed. Beide stichtingen hebben een Raad van Toezicht. De stichtingen zijn twee kleine organisaties in hun segment, maar samen van grote betekenis voor de plaatselijke markt. ‘Een dorp in de stad’, zo noemde oud-burgemeester Frank Koen het woonzorgcentrum (voorheen verzorgingshuis en verpleeghuis) in 2014. Een gemeenschap die gevestigd is in een groot aantal gebouwen, met zo’n 145 intramurale inwoners, 120 thuiszorgcliënten, dagbesteding, huishoudelijke hulp en open inloop in een omgeving met 700 huurders. De circa 300 betrokken medewerkers, 200 vrijwilligers en vele familieleden, mantelzorgers en buren geven de ouderen een plek waar iedereen elkaar kent en steunt. Een vertrouwde en veilige omgeving waar ouderen zich thuis voelen. Inwoners kunnen binnen De Vijverhof verblijven op basis van verpleeghuiszorg, waarin de behandeling wordt geboden door De Vijverhof, of op basis van verzorgingshuiszorg, waarbij zij de hoofdbehandeling ontvangen van hun eigen behandelaren. Voor de beste en multidisciplinaire zorg, werkt De Vijverhof intensief samen met andere zorgorganisaties in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.

‘De Vijverhof, een herkenbaar en respectvol thuis. Persoonlijk, betrokken en deskundig.’

Zo luidt de missie van woonzorgcentrum De Vijverhof. De identiteit van De Vijverhof vindt haar bron in het protestants-christelijk geloof. Vanuit deze identiteit wordt zorg verleend aan de inwoners.
Daarbij wordt zorg verleend vanuit een visie, waarin ieder mens uniek is en het hebben van een persoonlijke relatie als de basis voor goede zorg wordt gezien. Die relatie wordt opgebouwd op een manier, waarbij wonen, zorg en welzijn aan elkaar verbonden zijn en in een intensieve samenwerking met het netwerk van de ouderen. Het doel is dat de inwoners in deze fase van hun leven waardigheid en levensgeluk ervaren. Met oog voor de vragen die bij deze levensfase horen en met de individuele zorgvrager in zijn totale mens-zijn als uitgangspunt. Dit alles vanuit de basiswaarden:

Je hoort erbij
Je draagt bij aan
En dat ondersteunen we

Focus op kwaliteit

Was tot voor kort groei een belangrijk onderwerp binnen De Vijverhof, in het Kwaliteitsjaarplan 2020 ligt de focus op kwaliteit. De Vijverhof is daarin zeer ambitieus. Een belangrijk onderdeel van dit Kwaliteitsjaarplan is de besteding van de extra gelden die ook in 2020 weer beschikbaar zijn. Deze gelden worden met name ingezet voor de verdere implementatie van een kwaliteitsslag in welzijn, aandacht en toezicht in de intramurale verpleeghuiszorg. Daarnaast is het doel extra focus in 2020 op de Functie Behandeling, verdere professionalisering van de organisatie en het investeren in ondersteunende expertise.

Voor meer informatie en kerncijfers over de organisatie: hsbdevijverhof.nl

Karakteristiek van de Raad van Toezicht

De Raden van Toezicht van De Vijverhof fungeren als werkgever van de Raad van Bestuur en dragen de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur. Per 1 januari 2020 is Marian van Roosmalen, na een interim-periode van ruim een half jaar, als directeur-bestuurder bij De Vijverhof in vaste dienst getreden. Verder zien de Raden van Toezicht toe op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken in de stichtingen en op de met haar verbonden instellingen. Ook adviseren zij, gevraagd en ongevraagd, de Raad van Bestuur en treden op als klankbord voor de bestuurder en het management. Bovendien nemen de Raden van Toezicht statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatorische, investerings- en performancebeslissingen. Jaarlijks vindt een zelfevaluatie plaats binnen de Raden van Toezicht, waarvan de uitkomsten en de daaruit voortkomende aandachtspunten worden vermeld op de website van de NVTZ. De Governancecode Zorg 2017 is de leidraad voor de verhouding tussen de beide Raden van Toezicht en de directeur-bestuurder. De Raden van Toezicht bestaan uit ten minste vijf personen.

De inzet van de Raad van Toezicht van de zorgstichting is dat zij dicht bij de organisatie wil staan en dat zij zowel de kwaliteit van zorg als de continuïteit van de organisatie hoog op de agenda heeft staan. Verbinden en vertrouwen zijn hierin de sleutelwoorden. Vanwege een vacature is de Raad van Toezicht van de zorgstichting op dit moment op zoek naar een nieuw lid met een financieel profiel. De kandidaat zal tevens zitting nemen in de vastgoedcommissie en de financiële commissie van de Raad van Toezicht. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht starten met een inwerkprogramma en De Vijverhof biedt hen opleidingsmogelijkheden via de NVTZ.

Bij de Vijverhof ontstaan drie vacatures in de Raad van Toezicht:

* Lid Raad van Toezicht met zorginhoudelijk profiel.

* Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.

* Lid Raad van Toezicht met profiel HRM & organisatieontwikkeling.

De Vijverhof laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Voor de profielschetsen en de mogelijkheid om te solliciteren zie www.corstencorsten.nl/vacatures

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen