Lid Raad van Commissarissen, financieel-economisch profiel |

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Commissarissen
Branche
(Groeps)praktijk
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

Huisartsenholding West-Brabant BV is een holding, opgericht door een coöperatie van 97 huisartsen in de regio westelijk West-Brabant en Tholen: Huisartsencoöperatie West-Brabant u.a. De holding heeft op dit moment twee dochterondernemingen;  Huisartsenzorggroep West-Brabant BV (ZGWB) en Werkgroep Deskundigheidsbevordering West-Brabant BV.  Met als doel het bevorderen en organiseren van patiëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige (eerstelijns) gezondheidszorg, in het bijzonder huisartsenzorg, in de regio westelijk West-Brabant.

De huisartsenholding is met haar dochterondernemingen het uitvoerend orgaan voor de leden en het bestuur van de coöperatie. Medewerkers en directie maken zich als huisartsenorganisatie, sterk voor een goed georganiseerde eerste lijn in westelijk West-Brabant en Tholen. Dit vanuit de gedachte dat een hogere organisatiegraad, goede infrastructuur en een betere ondersteuning van zorgprofessionals bijdragen aan een goed functionerende huisartsenpraktijk (de huisartsvoorziening) en eerstelijnszorg, zodat de burgers (patiënten) in westelijk West-Brabant goede en doelmatige zorg kunnen verwachten.

Naast ondersteuning van huisartsenpraktijken bij  multidisciplinaire zorgprogramma’s op het gebied van: Diabetes Mellitus type 2 (DM), Longaandoeningen en Hart en vaatziekten ondersteunt en ontzorgt de organisatie ook buiten de zorgprogramma’s . Dit betreft onderwerpen als praktijkmanagement, wijk- en regio-management, inzet van eHealth en technologie, (door)ontwikkelen zorgprogramma’s, contractgesprekken met zorgverzekeraars, financieel administratieve processen en het organiseren van nascholingen. Daarmee richt de organisatie zich op het vervullen van een bredere rol voor haar leden. Tevens is de organisatie gesprekspartner voor stakeholders, zoals collega zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

De feitelijke zorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk, in samenwerking met andere eerstelijns disciplines, zoals de diëtiste, gespecialiseerd verpleegkundige, podotherapeut, leefstijlcoaches , Stoppen-met-Roken coaches en medisch specialisten.
Huisartsenholding West-Brabant  kent een tweehoofdige directie. Meer informatie over de organisatie vindt u op www.zorggroepwestbrabant.nl.
 

Karakteristiek van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is werkgever van en houdt toezicht op de directie van de Huisartsenholding. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op:

 • de uitvoering van het beleid van de directie
 • de financiële situatie

Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de directie met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Governancecode Zorg is leidend voor de Raad van Commissarissen.
 

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden onder wie de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen.

Per 1 januari 2021 ontstaat er een vacature voor de functie lid Raad van Commissarissen met financieel-economisch profiel. De kandidaat die we zoeken heeft een heldere en eigentijdse visie op de zorgsector. Profiel, functie-eisen en gevraagde competenties van het nieuw te benoemen lid van de Raad van Commissarissen vindt u onderstaand.
 

Het profiel

De kandidaat:

 • is een financiële professional
 • heeft affiniteit met de zorgsector en met de doelstelling en zorgfunctie van Huisartsenholding West-Brabant
 • is bekend met het werkgebied van Huisartsenholding West-Brabant
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen.
   

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau
 • heeft kennis van en ervaring met de navolgende aandachtsgebieden:
  -    financiën in brede zin
  -    gezondsheidszorg en de organisatie daarvan
  -    landelijke ontwikkelingen in de zorg
 • heeft voldoende beschikbaarheid:
  -    de bereidheid minimaal 4 jaar (benoemingstermijn) zitting te nemen
  -    de bereidheid om gemiddeld 5 x per jaar beschikbaar te zijn voor (regulier) overleg
  -    de bereidheid incidenteel extra tijd vrij te maken
 • is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau en beschikt over een relevant netwerk.
   

Competenties

De kandidaat:

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten of heeft ervaring in toezichthoudende functies
 • is gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, toegankelijk, vertrouwenwekkend
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen
 • heeft overtuigingskracht
 • heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
   

Honorering

Er is sprake van een vergoeding voor de werkzaamheden in de Raad van Commissarissen.
 

Vervolg

Huisartsencoöperatie West-Brabant laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij verzoeken u vriendelijk uitsluitend te solliciteren indien u zich in ruime mate herkent in het profiel. Michiel Corsten begeleidt de procedure. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk op donderdag 27 augustus. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op maandag 31 augustus. De selectiegesprekken bij Huisartsencoöperatie West-Brabant vinden plaats op dinsdag 8 septmeber en dinsdag 15 september. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen