Lid van Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Lid van Raad van Toezicht
Fulltime | Doorwerth

De organisatie
Vilente biedt zorg, wonen en diensten op een kwalitatief hoog niveau aan bijna 1.000 ouderen in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en de medewerkers van Vilente vormen samen een team. Op die manier werkt Vilente aan mensgerichte en persoonlijke zorg in de wijk, bij tijdelijk verblijf en in de verschillende woonzorgcentra. Vanuit haar rol als maatschappelijk ondernemer vestigt Vilente nadrukkelijk de aandacht op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg en diensten van goede kwaliteit voor alle inwoners van het werkgebied van de organisatie. Vilente neemt hierin duidelijk initiatief. Vilente heeft negen locaties: acht woonzorglocaties waar bewoners met dementie of somatische aandoeningen wonen en één locatie voor kortdurend verblijf. Daarnaast heeft Vilente in de regio’s teams wijkverpleging.

Binnen de Raad van Toezicht van Vilente ontstaat op korte termijn een vacature voor een lid met een kwaliteitsprofiel ‘goede zorg in een veilige omgeving’. Specifieke kennis van medische zorg, kwaliteit en veiligheid binnen de ouderenzorg of geriatrische zorg en kennis van (zorg gerelateerde) wet- en regelgeving, die van invloed is op het functioneren van Vilente zijn daarbij van groot belang. Dit lid zal ook deelnemen aan de RvT kwaliteitscommissie.

Algemeen Profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening;
 • Affiniteit met het werkveld van de instelling;
 • Professioneel en maatschappelijk actief;
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • Bekendheid met Zorgbrede Governance Code;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen;
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Beschikken over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau;
 • Voldoende beschikbaarheid, flexibiliteit en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Er mag geen sprake zijn van conflicterende belangen.

Profiel Kwaliteit van Zorg
Kandidaten beschikken over een brede inhoudelijke achtergrond op het gebied van zorg, kwaliteit en veiligheid, bijvoorbeeld als Geriatrisch arts, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, met specifieke kennis van de ouderenzorg en van recente ontwikkelingen binnen de (intra- en extramurale) zorgsector. Ook kandidaten in andere functies die zich herkennen in het profiel sluiten we niet uit.

U versterkt de Raad van Toezicht van Vilente op het gebied van vraagstukken met betrekking tot medische en zorginhoudelijke ontwikkelingen, strategische samenwerkingsverbanden in de keten, (zorg gerelateerde) wet- en regelgeving, die van invloed is op het functioneren van Vilente als zorgonderneming en relaties met externe stakeholders en toezichthouders. U heeft een bestuurlijke blik en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast bent u in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden, waarbij u uw rol als toezichthouder niet uit het oog verliest. Op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, levert u een aandeel in de Raad van Toezicht en komt u in teamverband in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Lidewij Geertsma, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.vilente.nl/.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: raad van toezicht, lid, academisch denk- en werkniveau, raad van bestuur, strategisch, Zorgbrede Governance Code, zorg en dienstverlening

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen