Lid raad van toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

CuraMare zoekt een lid raad van toezicht met een zorginhoudelijke/medische achtergrond (tevens voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid)  

De organisatie
CuraMare geeft vorm aan de zorg op de Zuid-Hollandse eilanden+. Aan alle inwoners biedt CuraMare integrale zorg: persoonlijk, passend en nabij. Met continue innovatie om de zorg toegankelijk en beschikbaar te houden.

Ruim 3.000 medewerkers en vele vrijwilligers werken met toewijding aan de zorg voor tienduizenden cliënten en patiënten op jaarbasis. CuraMare is een organisatie die sterk is verbonden met het ‘eiland’ (is onder andere de grootste werkgever) en werkt nauw samen met verschillende (zorg)organisaties. CuraMare richt zich op hoogwaardige spoedzorg, ziekenhuiszorg, geboortezorg, kort- en langdurende ouderenzorg en thuiszorg. Cure en care onder ‘één dak’.

Er is een overkoepelende stichting CuraMare die bestuurder is van de onderliggende stichtingen: Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO) en de Ondersteunende Diensten CuraMare (SOD). De bestuurders rapporteren aan de raad van toezicht die op dit moment bestaat uit vier leden, maar wij kijken uit naar een vijfde lid. De raad van toezicht is toezichthouder van Stichting CuraMare en de onderliggende stichtingen.

De raad van bestuur
Het bestuur van CuraMare bestaat op dit moment uit twee statutair bestuurders en één (titulair) interim bestuurder. Er wordt toegewerkt naar een nieuw passend bestuursmodel voor CuraMare, waarbij onder andere vormen van co-bestuur met de medische staf worden verkend en het ontwikkelen van duaal management op alle niveaus in het ziekenhuis.

De raad van toezicht
De raad van toezicht kent drie hoofdtaken. Als eerste oefent de raad toezicht uit op de raad van bestuur ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en verleent goedkeuring aan bepaalde besluiten. Daarnaast fungeert de raad als werkgever van de raad van bestuur. Als laatste functioneert de raad als klankbord voor de raad van bestuur en daarmee voor de organisatie. De raad van toezicht ziet toe op de meerjarenstrategie, kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg, financiële positie, soliditeit van bedrijfsvoering, naleving van wet- en regelgeving en de positie van de organisatie binnen regionale/landelijke netwerken en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. De raad van toezicht heeft drie commissies: de auditcommissie, de personeels- en benoemings- en remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid.

De raad van toezicht heeft eind 2023 zijn toezichtvisie geactualiseerd. De raad houdt toezicht vanuit de gedachte ‘dat doen wat nodig is’ om de raad van bestuur maximaal van waarde te laten zijn voor onze bewoners, patiënten, medewerkers, organisatie en omgeving en daarbij de voorwaarden te scheppen om CuraMare blijvend resultaten te laten boeken.

Kijk hier voor de toezichtvisie.

Samenstelling
De samenstelling van de raad is gericht op een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid die de raad in staat stelt om aan zijn taken en verplichtingen te voldoen. De raad van toezicht is zich bewust van de integrale verantwoordelijkheid en streeft ernaar dat binnen de raad de verschillende deskundigheden zoals beschreven in de algemene profielschets vertegenwoordigd zijn.

De verbinding van CuraMare met de eilanden en haar bewoners en ondernemers wordt gekoesterd en vormt een essentiële hoeksteen van de continuïteit van de organisatie. Deze verbinding wil CuraMare ook graag tot uitdrukking brengen in de samenstelling van de raad van toezicht. Om de raad te verbinden met de identiteit en aan te sluiten bij de cultuur van CuraMare woont een deel van de raad van toezicht in de regio en is een deel (meelevend) lid van één van de protestantse kerken.

Kandidaatprofiel
Binnen de raad van toezicht is er op korte termijn een vacature voor een lid raad van toezicht met inhoudelijke branchekennis en tevens voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Selectiecriterium

  • Zorginhoudelijke/medische achtergrond, bij voorkeur op snijvlak van ouderenzorg en ziekenhuis. Met overkoepelend visie, ook op kwaliteit en veiligheid. Kan multidisciplinair schakelen.
  • Bij voorkeur bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
  • Affiniteit met de regionale netwerken en de bereidheid om daarin als toezichthouder een actieve rol te spelen, met gevoel voor governance in een netwerkorganisatie.
  • Feeling met het bijzondere en ondernemende karakter van CuraMare.
  • In staat om aan te sluiten bij de eigenheid van het ‘eiland’ en ‘het regionale’ en bij voorkeur een protestants-christelijke geloofsovertuiging.

 

Competenties

  • Verbindende en toegankelijke persoonlijkheid.
  • Kan het goede gesprek voeren. In staat om verschillende perspectieven te belichten.
  • Strategisch sterk.
  • Betrokken en pro-actief. Een teamspeler.
  • Zelfreflectief. Onafhankelijk in opstelling en oordeelsvorming.

Solliciteren
Om te solliciteren ontvangen wij graag een CV en motivatiebrief via secretariaatraadvanbestuur@curamare.nl. Zie voor het gehele wervingsprofiel de volgende link: www.curamare.nl/lidrvt. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 24 mei.

Heeft u vragen over deze vacature?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt bellen met Marjolein Boogaard, bestuurssecretaris op contactinformatie . Zij beantwoordt uw vragen graag!

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen