Lid Clientenraad

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Cliëntenraad
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Parttime

Bent u ons nieuwe Lid van de Cliëntenraad van Alrijne Ziekenhuis?

Wij zoeken 3 nieuwe leden voor de Cliëntenraad van Alrijne Ziekenhuis.

Wat zijn de werkzaamheden?

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 8 leden en heeft tot taak om binnen de kaders van de doelstellingen van Alrijne Zorggroep in het bijzonder de belangen van patiënten van Alrijne Ziekenhuis te behartigen.

De Cliëntenraad zorgt voor het overbrengen van ervaringen en belangen van patiënten en gebruikers van Alrijne Ziekenhuis aan de raad van bestuur, zodat de inspraak van patiënten en gebruikers wordt vergroot. De raad van bestuur informeert de Cliëntenraad over lopende zaken. De Cliëntenraad streeft naar een proactieve werkwijze en denkt actief mee over beleidsterreinen die te maken hebben met de directe en indirecte patiëntenzorg.
 

Wie zoeken wij?

Leden van de Cliëntenraad:

 • zijn betrokken bij de door Alrijne Ziekenhuis geleverde zorg;
 • zijn in staat op bestuurlijk niveau te denken en te handelen;
 • hebben voldoende tijd beschikbaar en beschikbaarheid overdag is zeer wenselijk (er zijn 8 vergaderingen per jaar en leden worden daarnaast gevraagd bij te dragen in bijv. projecten en strategiedagen);
 • zijn het afgelopen jaar niet in dienst geweest bij Alrijne Zorggroep;
 • hebben affiniteit met de visie en doelstelling van Alrijne Zorggroep;
 • hebben een sterke affiniteit met het werk van cliëntenraden in de zorg;
 • hebben inzicht in en/of overzicht van de ontwikkelingen in de zorg op regionaal en landelijk niveau;
 • kunnen beleidsmatig denken en hoofdzaken van bijzaken onderscheiden;
 • zijn in staat onderscheid te maken tussen patiëntenbelang en het belang van Alrijne Ziekenhuis en in staat rekening te houden met en handelen vanuit beide perspectieven;
 • beschikken over bestuurlijk werk- en denkniveau;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • zijn onderhandelingsvaardig en vasthoudend;
 • kunnen zich verplaatsen in de positie van patiënten, medewerkers, bestuurders en organisaties;
 • zien het belang van samenwerking en hebben een positief kritische en constructieve instelling.
   

Wat bieden wij?

De Cliëntenraad bestaat uit enthousiaste en betrokken leden en heeft een goede relatie met de raad van bestuur en de medewerkers van Alrijne Ziekenhuis.

De leden van de Cliëntenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het lidmaatschap kan eenmaal met vier jaar verlengd worden door de raad van bestuur.
Leden van de cliëntenraad ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding. De gesprekken vinden plaats in september 2020. Meer informatie kan opgevraagd worden bij Elsbeth Zonnevylle, voorzitter Cliëntenraad, via telefoonnummer 06-44964985, of bij Jacomien de Jong, bestuurssecretaris Alrijne Zorggroep, via telefoonnummer contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen