Manager Informatievoorziening & ICT ViVa! Zorggroep

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
IT manager
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Manager Informatievoorziening & ICT ViVa! Zorggroep

 

Organisatie

ViVa! Zorggroep heeft als missie de beste aanbieder te zijn van een breed scala aan producten, diensten en zorg, afgestemd op de wensen, behoeften van oudere en chronisch zieke cliënten, om ervoor te zorgen dat zij in de door hen gewenste leefomgeving kunnen wonen. ViVa! Zorggroep doet dit op een professionele, innovatieve en creatieve wijze en werkt actief samen met andere organisaties.

Vanuit 30 wijkteams en 17 locaties in Kennemerland biedt ViVa! Zorggroep een compleet pakket aan ondersteuning, diensten en zorg voor alle inwoners in het werkgebied. Medewerkers willen alle zorg en diensten bieden waaraan de zorgbehoefte van de cliënt leidend is. In iedere wijk wordt een geheel aan voorzieningen gerealiseerd om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en wanneer dat niet ,meer kan in éé’n van de locaties van ViVa! Zorggroep te komen wonen. Daarnaast regelt ViVa! Zorggroep afstemming tussen deze voorzieningen en zorgt voor samenwerking met derden. ViVa! heeft een omzet van circa 200 miljoen euro en er werken circa 3.300 medewerkers.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.vivazorggroep.nl

Uitdagingen

Voor het realiseren van de strategische ambities van ViVa! Zorggroep is de inzet van technologie cruciaal. De toename van de zorgvraag en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt vragen om belangrijke veranderingen. De (verdere) inzet van informatietechnologie wordt in de branche gezien als speerpunt voor de toekomstige inrichting van de zorgprocessen. Digitalisering van diensten, goede en veilige informatie-uitwisseling en technologie maken zorg in de toekomst mogelijk. 

Hiertoe moet binnen ViVa! Zorggroep de komende jaren worden ingezet op technologische vernieuwing, het (verder) professionaliseren van de ICT-dienstverlening en een optimale samenwerking tussen de primaire processen en de afdeling Informatievoorziening & ICT (hierna: IV & ICT). Ook informatiemanagement en informatiebeveiliging zijn belangrijke thema’s op de agenda. 

In verband met het recente vertrek van de manager IV & ICT is ViVa! Zorggroep op zoek naar een nieuwe manager die een bijdrage levert aan deze uitdagingen.  

Positie

De manager IV & ICT geeft  leiding aan, profileert en positioneert, de afdeling IV &ICT (ca. 20 fte) en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. De manager draagt zorg voor de voortdurende professionele ontwikkeling van de medewerkers van de afdeling en stimuleert de onderlinge samenwerking. De manager is verantwoordelijk voor de continuïteit en beschikbaarheid van de dienstverlening, voor professionele (beheer)processen en een goede bedrijfsvoering en financiële huishouding van de afdeling. Hij/zij staat in nauw contact met de andere directeuren en managers binnen de organisatie en denkt proactief mee op welke wijze zij hun integrale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. 

De manager IV & ICT is binnen ViVa! Zorggroep verantwoordelijk voor het (helpen) ontwikkelen en realiseren van de ICT-visie. De manager IV & ICT brengt hiertoe vernieuwende inzichten in om de zorg beter, efficiënter en/of beter betaalbaar te maken. Binnen de organisatie is hij/zij de aanjager van de discussie hierover, bespreekt de mogelijkheden en zet dat om in een realistisch beleid.  De manager IV & ICT levert met de afdeling ook een proactieve bijdrage aan de digitale ontwikkeling van zorgproducten en leidt (innovatie)projecten.

ViVa! Zorggroep stemt de organisatie voortdurend af op de reis van cliënt en medewerker en in die dynamiek worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de informatievoorziening. De manager IV & ICT treedt op als eigenaar van het informatiemanagement (extern vanuit markt, demografie en zorgketen naar intern van strategisch naar operationeel) en weet de complexiteit daarvan terug te brengen naar praktische en begrijpelijke concepten.

Gezien het strategische belang gaat het domein van informatietechnologie en informatievoorziening gepaard met omvangrijke investeringen. Dit vraagt om een zorgvuldig proces van beleids- en besluitvorming, waarbij de Raad van Bestuur in staat is om verantwoordelijkheid te nemen. De manager IV & ICT draagt zorg voor een transparante en voorspelbare cyclus van besluitvorming, mandatering en verantwoording op het hoogste niveau (in portfolio stuurgroep), over going-concern en specifieke programma’s en projecten. 

De manager IV & ICT is (mede) verantwoordelijk voor het management van (investerings)projecten, de aansturing en bezetting van de projectteams met interne en externe medewerkers, de inhuur van expertise en het contractmanagement met externe partijen en leveranciers. 

De manager ICT & IV rapporteert aan de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het Managementteam van de organisatie.

Profiel

Functie-vereisten

 • Academisch werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding op HBO-/WO-niveau (bijvoorbeeld informatica of bestuurlijke informatiekunde/bedrijfskunde).
 • Meerjarige relevante leidinggevende werkervaring op strategisch niveau.
 • Ervaring binnen een grote, complexe organisatie en kennis van bestuurlijke processen. Ervaring binnen de zorg mag, maar hoeft niet.
 • Kennis van en/of affiniteit met digitale ontwikkelingen binnen de zorgsector.
 • Ervaring met en aantoonbaar succesvol in het managen van programma’s en projecten op het gebied van IV & ICT.
 • Aansprekende resultaten in het realiseren van veranderingen.
 • Bedrijfsmatig sterk onderlegd.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Met visie, weet te sturen en richting te geven.
 • Resultaatgericht, durft keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
 • Weet anderen te inspireren en motiveren, werkt op basis van vertrouwen en stuurt op resultaten.
 • Verbindend, weet mensen mee te nemen en is gericht op samenwerking, zowel intern als extern. 
 • Een stevige persoonlijkheid die senioriteit uitstraalt.
 • Is laagdrempelig en mensgericht met oprechte aandacht voor (de ontwikkeling van) anderen.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en tegengestelde belangen. Is onderhandelingsvaardig, diplomatiek en organisatiesensitief.
 • Effectieve communicatieve en sociale vaardigheden op alle niveaus.

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur per week, ingeschaald in FWG 75, CAO VVT (per maart 2023 bedraagt dit maximaal € 8.815,44,- per maand op basis van 36 uur per week), met maatwerk waar nodig en mogelijk.

Daarnaast biedt ViVa! Zorggroep je:

 • een 13e maand (8,3%) en vakantiegeld (8%);
 • uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen (Zorg & Welzijn), collectieve korting op je zorgverzekering en een fietsenplan;
 • maar bovenal: een uitdagende functie met maatschappelijke impact. Vanuit jouw expertise kun je direct een positief steentje bijdragen aan de kwaliteit van de zorg! 

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ViVa! Zorggroep. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hierbij de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.

Week 5                             Plaatsing vacature online

Week 6-7                         Benaderen kandidaten en responstermijn (19 februari)

Week 8-9                         Gesprekken bij Boer & Croon

                                          Voordracht van kandidaten

Week 10-11                     Vervolggesprekken bij ViVa! Zorggroep

                                          Inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Reactie 

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 19 februari uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via contactinformatie .

Februari 2023

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen