Hoofd Medische Informatie Communicatie Technologie (MICT)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
IT manager
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/hoofd-medische-informatie-communicatie-technologie-mict/

Hoofd Medische Informatie Communicatie Technologie (MICT)

Bent u de aangewezen persoon die de St. Anna Zorggroep door de nieuwe digitale strategie gaat loodsen? Staat u stevig in de schoenen en heeft u een duidelijke visie op innovatieve Zorg-ICT? Bent u het boegbeeld op innovatie en beschikt u over een herkenbaar talent op innovatie- en verandermanagement? Dan bent u de ideale kandidaat!


St. Anna Zorggroep

De St. Anna Zorggroep te Geldrop bestaat uit het St. Anna Ziekenhuis, Ananz (Geldrop/Heeze) met vier woonzorgcentra voor verpleging en verzorging en medisch sportgezondheidscentrum TopSupport (Eindhoven), het centrum voor Sport en Bewegen. Tussen het St. Anna Ziekenhuis, TopSupport en Ananz wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld. De lijnen zijn kort en de overgang tussen de verschillende vormen van zorg verloopt zo soepel mogelijk. De kracht ligt in de combinatie van kleinschalige brede basiszorg (cure) en verpleeg- en woonzorg (care). Hierbij wordt tevens veel aandacht besteed aan preventie en nazorg. Alle medewerkers herkennen zich in de kernwaarden ‘professioneel en persoonlijk’ en ‘vindingrijk en verbindend’.

In het 320 bedden tellende St. Anna Ziekenhuis in Geldrop verlenen ongeveer 1.500 medewerkers, inclusief ruim 100 specialisten, een breed aanbod van gastvrije zorg. Binnen Ananz zorgen ca. 550 medewerkers met specifieke geriatrische kennis en expertise en ongeveer 300 vertrouwde en betrokken vrijwilligers voor een hoog serviceniveau in een verpleeghuis en drie verzorgingstehuizen in Geldrop en Heeze. In het medisch sportgezondheidscentrum TopSupport in Eindhoven wordt er alles aan gedaan om ziekten, blessures en ander leed te voorkomen of om te buigen naar prestaties om trots op te zijn.

De St. Anna Zorggroep werkt sinds lange tijd samen met diverse partners in de zorgketens. Het doel is optimaal vorm te geven aan intensieve samenwerking, zodat ook in de toekomst een compleet en samenhangend pakket medisch specialistische zorg aan de inwoners van het verzorgingsgebied kan worden geboden.

Meerjarenbeleidsplan St. Anna Zorggroep 2019-2022

De St. Anna Zorggroep heeft vier speerpunten gekozen:

 • Zorg voor ouderen
 • Chronische zorg
 • Planbare zorg (electief snijdend)
 • Sport en Bewegen      

Organisatiestructuur

Op ieder organisatieniveau is sprake van duaal en integraal management. Het duale management is voor het betreffende organisatieonderdeel verantwoordelijk voor de inhoud en de realisatie van het beleid, de inzet van de benodigde middelen en de sturing op resultaten binnen het afgesproken budget. De toepassing van duaal en integraal management stimuleert de samenwerking tussen de verschillende disciplines, zoals de medische, verpleegkundige en verzorgende professionals.

Financiële resultaten

In 2018 bedroeg de totale omzet ca. € 174 miljoen. Het boekjaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van ruim € 3 miljoen. Het weerstandsvermogen is ruim 32%. De St. Anna Zorggroep verwacht de komende jaren, zoals voorheen, positieve resultaten te boeken.

Meer informatie is te vinden op www.st-anna-zorggroep.nl

Profiel Hoofd Medische Informatie Communicatie Technologie

Vanuit een vraag- en klantgerichte houding vertaalt u de wensen vanuit bestuur, managers en werkvloer naar verantwoorde ICT-oplossingen, die integraal zijn verankerd in alle processen van de St. Anna Zorggroep.

U rapporteert rechtstreeks aan een lid van de Raad van Bestuur en u maakt deel uit van het MT. U werkt constructief samen met het management van de interne clusters alsmede met de Chief Medical Information Officer en u hebt regelmatige contacten met de zorgverleners en overige stakeholders binnen en buiten de organisatie. Op de afdeling werkt een mix van deskundige en enthousiaste professionals die de zorg een warm hart toedragen. In totaal betreft dit ca. 40 fte.

De status van Medische Informatie Communicatie Technologie (MICT) in de St. Anna Zorggroep is medio maart 2020 te beschrijven als stabiel met goed ingeregelde processen. Dit betreft zowel het beheer op de infrastructuur, de huidige applicaties als de ingeregelde governance. Nu is het moment voor de verdere ontwikkeling en implementatie van ICT innovatie, met name in het primaire zorgproces. De ambities van de Raad van Bestuur en het management op dit terrein zijn ambitieus. U bent ‘de aangewezen persoon’ die hen door de nieuwe digitale strategie gaat loodsen. U staat stevig in uw schoenen en u heeft een duidelijke visie op innovatieve Zorg-ICT.

Er zijn mooie ambities maar nog geen concrete plannen. Die plannen gaat u maken, bespreken met de bestuurders en de collega MT-leden en vervolgens met uw team uitvoeren. In dit hele proces werkt u aan draagvlak en tegelijkertijd stuurt u op kwaliteit, budget en doorlooptijd. U bent een echte ICT strateeg en een moderne manager met passie en visie. U profileert zich als boegbeeld van innovatie en u beschikt over een herkenbaar talent op innovatie- en verandermanagement.

Als Hoofd Medische Informatiecommunicatie Technologie:

 • Bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het (meerjarig) strategisch ICT beleid.
 • Bouwt u verder aan een goede governance van zorg ICT waarin u oog voor de zorg en innovatieve ICT combineert.
 • Bent u verantwoordelijk voor het beheren van de meerjaren investerings- en exploitatiebegroting van de afdeling alsmede voor het leveranciersmanagement.
 • Volgt u op proactieve wijze actuele ICT ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal, en doet u gerichte voorstellen aan het bestuur voor toekomstige implementatie van beloftevolle nieuwe applicaties en zorginformatiesystemen.
 • Realiseert u de verdere optimalisatie van de diverse ondersteunende applicaties, waaronder ERP, met de focus op betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.
 • Bouwt u aan de verdere uitbreiding van het kwaliteitsdashboard, met als doel een completer overzicht en meer sturingsmogelijkheden per afdeling (IC, OK etc.)
 • Draagt u bij aan het AVG-proof zijn en blijven van processen en procedures, i.s.m. de stuurgroep informatieveiligheid.
 • Zorgt u voor een personeelsbeleid waarbij u het beste haalt uit de medewerkers, zowel individueel als in teamverband, en doorlopend oog hebt voor hun ontwikkeling als professional.
 • Neemt u deel of geeft u leiding aan project-, stuur- en/of werkgroepen, waarin u de verbinding weet te maken tussen uw mensen en de medische staf en in die rol ook -gemotiveerd- duidelijke standpunten durft in te nemen.
 • Vertegenwoordigt u de St. Anna Zorgroep extern en neemt u deel aan transmuraal overleg met verschillende ketenpartners.

Functie-eisen

 • Academische opleiding, bij voorkeur informatiekunde en/of bedrijfskunde, of medisch informaticus, uitstekende vakkennis en helder inzicht in de vakinhoudelijke verbindingen.
 • Ruime kennis van- en brede ervaring met relevante ICT-beleidsterreinen, verander­management, implementatie, en aansturing van een groot organisatieonderdeel in een complexe (zorg)organisatie
 • Heeft een visie op de veranderende plaats en de ontwikkeling van ICT in de zorg en vertaalt die in concrete plannen en acties.
 • Beschikt over innovatiekracht en sterke analytische capaciteiten.
 • In staat diverse belanghebbenden te verbinden en te richten op realisatie van de doelstellingen.
 • Coachende stijl van leidinggeven.
 • Communicatief vaardig, in staat om op te treden als eerste aanspreekpunt, vraagbaak en vertegenwoordiger op het gebied van informatievoorziening.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Sterke persoonlijkheid, doorzetter, alert, overtuigend, stressbestendig.
 • Stevige gesprekspartner op alle niveaus in de organisatie, spreek de taal van de zorg.
 • In staat om gestructureerd te denken en planmatig te werken, prioriteiten te stellen en besluiten te nemen.
 • Gericht op samenwerking, echte teamspeler, sociaal vaardig.
 • Kan mensen motiveren en het beste in henzelf naar boven halen.
 • Organisatiesensitief, oog voor wat mensen beweegt, goed inzicht in wat er speelt en wat nodig is in de organisatie.
 • Prettig in de omgang en beschikt over humor en relativeringszin.

 

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.


(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen