Senior inspecteur e-health

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Inspecteur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Senior inspecteur e-health

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Functieomschrijving
Het is belangrijk dat iedereen in ons land kan vertrouwen op betaalbare zorg met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten, zowel fysiek als elektronisch. Binnen de afdeling Medische Technologie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werk jij als senior inspecteur op het gebied van e-health binnen het team Ketentoezicht mee aan de verdere ontwikkeling van het toezicht op digitale toepassingen in de zorg.

In de Nederlandse zorg worden steeds meer digitale producten en diensten ingezet. Van elektronisch patiëntendossier tot patiëntenportaal, van servicerobot tot medische app. Technologische en digitale ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op en het gebruik van e-health-diensten in zorginstellingen en bij de mensen thuis neemt substantieel toe. E-health biedt kansen voor nieuwe manieren van zorgaanbod en behandeling. Het brengt nieuwe informatie en keuzemogelijkheden voor de patiënt. Tegelijkertijd brengen deze ontwikkelingen ook nieuwe risico’s met zich mee.

Als senior inspecteur bewaak je de kwaliteit en veiligheid van de toepassing van e-health in de zorg bij verschillende zorgaanbieders. Je gaat na of zorginstellingen bij de inzet van e-health zorgen voor goede randvoorwaarden die zijn vastgelegd in wetten, richtlijnen en veldnormen. Op basis van onderzoek signaleer je de voor het toezicht relevante ontwikkelingen op het gebied van e-health. Je voert inspecties uit bij zorginstellingen waarbij je de naleving van wet- en regelgeving toetst. Als e-health-inspecteur werk je veel samen met andere afdelingen binnen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Inspectiebezoeken voer je vaak met een collega-inspecteur van een andere afdeling uit. Daarbij breng jij je expertise in op het gebied van ICT in de zorg. De door jou uitgevoerde inspecties werk je uit in heldere rapportages en indien nodig neem je corrigerende en/of handhavende maatregelen.

Jij bent als senior inspecteur niet alleen vertrouwd met e-health, maar jij kent ook de context van het gebruik van e-health in de zorg. Samen met collega-e-health-inspecteurs draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het toezicht op e-health en de toepassing daarvan. Intern ben je een van de deskundigen op het gebied van e-health en je adviseert andere afdelingen hierover. Verder denk je mee over nieuwe methoden van toezicht.

Naast het toezicht op zorginstellingen blijf je ook op de hoogte van het toezicht op fabrikanten van e-health-producten en je weet de verbanden te leggen tussen deze vormen van toezicht. In voorkomende gevallen adviseer je vanuit je inhoudsdeskundigheid bij persvragen, Kamervragen of beleidsvragen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De afdeling en het team
De afdeling Medische Technologie houdt toezicht op het brede veld van de medische technologie, (waaronder e-health en medische software) zoals in Nederland en in het buitenland gevestigde fabrikanten, Europees gemachtigden, notified bodies, leveranciers en zorginstellingen. De afdeling werkt in een sterk internationaal perspectief. Het team Ketentoezicht houdt zich daarbij vooral bezig met thematisch toezicht op onderwerpen in de keten van product tot toepassing, die vanuit het perspectief van kwaliteit en veiligheid bijzondere aandacht vragen.

Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Je gaat als inspecteur weliswaar werken voor de afdeling Medische Technologie. Echter, waar nodig zal/kan er IGJ-breed een beroep worden gedaan op jouw kennis.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding met een informatiekundig, bedrijfskundig en/of medisch-technologisch zwaartepunt.
 • Je beheerst het Nederlands en Engels uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt ruime werkervaring bij één of meer ICT-dienstverleners of ICT-adviesbureaus voor de zorg, dan wel bij certificerings- of kwaliteitsorganisaties.
 • Je beschikt over aantoonbare brede technisch inhoudelijke kennis van ICT in de zorg en daarmee verband houdende activiteiten zoals softwareontwikkeling, ICT-enterprise-architectuur en ICT-governance.
 • Je hebt een actueel beeld van de huidige en te verwachte ontwikkelingen, producten en diensten op het gebied van e-health.
 • Je hebt gedegen kennis van en inzicht in de van toepassing zijnde nationale en internationale richtlijnen en standaarden voor ICT in de zorg.
 • Je bent omgevingsbewust en hebt een visie op het toezichtgebied.
 • Je bent in staat om met autoriteit handhavend op te treden.

Competenties
Analyseren, oordeelsvorming, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, samenwerken, plannen en organiseren, creativiteit.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 12
Salarisomschrijving: Salarisniveau: schaal 12 van het BBRA (maximaal € 5.450,88 bruto per maand, bij een fulltime dienstverband).
Een functiegericht assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Maandsalaris: Min €3.667 – Max. €5.450 (bruto)
Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Rijksambtenaren die al een vaste aanstelling hebben, behouden deze vaste aanstelling.
 • De eerste ronde met selectiegesprekken vinden plaats op 26 juni in de middag. De vervolggesprekken vinden plaats op 8 juli in de middag. Het assessment vindt plaats op 19 juli.
 • Voor andere kandidaten geldt bij deze functie een proeftijdaanstelling, waarbij je na een jaar bij goed functioneren een vaste aanstelling krijgt.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Gedurende het eerste jaar volg je de generieke opleiding voor startende inspecteurs waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Vervolgens ontvang je de specifieke en praktijkgerichte modules van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor beginnende inspecteurs. Via het eigen curriculum van de afdeling Medische Technologie krijg je kennis over de sector.

Solliciteren
Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen