Manager HR

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
HR manager
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

HuisartenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG)

HOOG is de regionale huisartsenorganisatie van en voor huisartsen in Oost-Gelderland. De regio telt 140 huisartsenpraktijken, die gezamenlijk aan ruim 430.000 inwoners zorg bieden. HOOG is ontstaan om de kwaliteit van de 24/7 eerstelijnsgezondheidszorg te borgen. Denk hierbij aan de huisartspraktijken en de huisartsenspoedzorg tijdens de avonden, nachten en weekenden. HOOG behartigt de belangen van huisartsen en ondersteunt, verbindt en ontzorgt hen op praktisch, medisch inhoudelijk en organisatorisch gebied. Zodat er meer tijd overblijft voor waar het in de kern om gaat: het bieden van toegankelijke, persoonlijke en hoogwaardige huisartsenzorg. Via de HOOG Academie wordt scholing en accreditatie van scholingen voor de regio's verzorgd.

De huisarts is de spil in het zorgnetwerk van de patiënt. Huisartsenzorg wordt steeds meer georganiseerd op basis van kenmerken van de populatie in een netwerk van zorg en welzijn. De zorgbehoefte van de patiënt staat daarbij centraal; persoonsgerichte zorg, zo dicht bij huis als mogelijk. Dat vraagt om nauwe samenwerking met ketenpartners in de wijk en regio. Als regio organisatie willen wij de huisartsen hier maximaal in ondersteunen door praktijk overstijgend te kijken op welke manier de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd kan worden.

HOOG heeft circa 300 medewerkers. Dit zijn triagisten werkzaam op de huisartsenposten, doktersassistenten, praktijkondersteuners en praktijkmanagers werkzaam in dagpraktijken, managers, consulenten en kaderartsen werkzaam voor de zorggroepen chronische zorg, ICT-medewerkers, HR-adviseurs, controllers en secretarieel- en administratief personeel.

Missie: “Als HOOG ontzorgen, verbinden en ondersteunen we onze huisartsen en hun medewerkers. Zo kunnen zij zich helemaal richten op het meest belangrijke: het bieden van toegankelijke, persoonlijke en hoogwaardige huisartsenzorg”.

Visie: “Hoe kun jij als huisarts je zoveel mogelijk blijven richten op de persoonlijke, hoogwaardige zorg voor je patiënten, terwijl er ook op andere gebieden steeds meer van je gevraagd wordt? HOOG gelooft dat het antwoord op die vraag zit in regionale samenwerking. Wij ontzorgen, verbinden en ondersteunen huisartsenpraktijken in de regio Oost-Gelderland door kennis te delen, processen te stroomlijnen en zo het werkplezier en de kwaliteit van zorg te vergroten. Niet alleen ondersteunen wij huisartsen bij de zorg van vandaag, we stimuleren ze ook om alvast te kijken naar het zorglandschap van morgen. Het resultaat? Meer slagkracht voor de huisartsen, meer ruimte voor de zorg aan patiënten en een toekomstbestendige zorgregio”.

Kernwaarden

 • Deskundig -> We snappen de uitdagingen en we vinden de oplossingen.
 • Verbindend -> We zijn samen sterker en we zoeken elkaar op.
 • Dienstverlenend -> Het belang van de ander is het belang van ons allen.
 • Betrouwbaar -> We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.

De ambitie van HOOG is een sterke aanspreekbare regio-organisatie te zijn, die naast de huisartsen staat in het ontwikkelen en uitvoering geven van een regioplan, gebaseerd op de Meerjarenstrategie 2024 – 2027. Belangrijke onderdeel is een goed georganiseerde spoedzorg in samenwerking met andere zorgaanbieders van acute zorg. En ook het verder ondersteunen en doorontwikkelen van de chronische zorg, met een persoonsgerichte en integrale benadering. Vanuit gemaakte afspraken in het regioplan vertegenwoordigt HOOG de huisartsen in het collectief en neemt positie in bij samenwerkingspartners in het sociaal domein, eerste en tweede lijn en/of financiers. HOOG is daarin herkenbaar in haar visie en koers voor huisartsen en partners. Door middel van samenwerking en kortere lijnen in de regio Oost-Gelderland neemt de slagkracht van de huisartsenzorg en de eerste lijn in de breedte toe.

Ontwikkelingen

Vanwege de toenemende zorgvraag door vergrijzing en blijvende tekorten aan zorgprofessionals staan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onder druk. Tegelijk doen zich kansen voor zoals bijvoorbeeld gebruik van digitalisering en kunstmatige intelligentie. Om die redenen ligt de uitdaging voor om de zorg de komende jaren anders te organiseren. Hier zijn afspraken over gemaakt in het Integrale Zorgakkoord (IZA). Afspraken over passende zorg, regionale samenwerking, versterking van de eerstelijnszorg en samenwerking tussen het sociaal domein, huisartsenzorg en ggz. Maar ook over de problemen op de arbeidsmarkt en betere gegevensuitwisseling.

Als regionale organisatie van en voor huisartsen kan en wil HOOG van toegevoegde waarde zijn in die eerste lijn zijn. Aankomende drie jaar wil HOOG strategisch werken aan de volgende drie speerpunten, die verder zijn uitgewerkt in de meerjarenstrategie:

 • Het ondersteunen van de huisartsen(praktijken), vandaag én morgen;
 • Leidend zijn in regionale samenwerking rond de huisartsenzorg;
 • Het aantrekkelijk maken om te werken in de huisartsenzorg in de regio.

Meer informatie is te vinden op de website www.hoogzorg.nl

Manager HRM

HOOG werkt vanuit een integrale aansturing, waardoor de inrichting van het bedrijf HOOG waar mogelijk eenvoudig is en waar nodig maatwerk kan worden geleverd aan de regio’s. Het managementteam heeft hierin een cruciale rol als integraal team dat de besluitvorming voorbereidt en de breedte van de organisatie vertegenwoordigt.

Vanwege het vertrek van de huidige manager komt HOOG graag in contact met een kandidaat voor de functie van Manager HRM. De manager HRM is lid van het MT, dat verder bestaat uit de bestuurder, vier managers zorg, een manager bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris. Het MT als geheel is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsvorming van HOOG, het realiseren van de doelen, het stellen van de prioriteiten en het bewaken van de samenhang.

Je geeft hiërarchisch leiding aan de afdeling HRM met in totaal 10 medewerkers verdeeld over een team van adviseurs, een team personeelsadministratie en een team Academie, dat diverse scholingen aanbiedt.

HOOG heeft ruim 300 medewerkers in dienst waarvan ongeveer 175 medewerkers die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijken en -posten. Deze medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de adviseurs en krijgen direct leiding van de huisartsen. Daarmee heeft de afdeling HRM een belangrijke rol in de ondersteuning van huisartsenzorg in brede zin.

Dat maakt de functie uniek en uitdagend: met je team draag je voor een belangrijk deel bij aan ondersteuning van toekomstbestendige organisatie van huisartsenzorg, zowel direct als indirect.  En draag je medeverantwoordelijkheid voor het zo tactisch mogelijk anticiperen op de toenemende zorgvraag in relatie tot een schaarse arbeidsmarkt.

Als manager HRM ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het HRM beleid binnen HOOG en ben je de strategische sparringpartner van MT-leden en de bestuurder op het gebied van HRM-beleidsontwikkeling en HRM-advies. Je geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies. Je leidt veranderprocessen in goede banen en draagt bij aan de leiderschaps- en cultuurontwikkeling binnen de organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een meerjarige HR-visie en het formuleren van de nieuwe standaard voor kwaliteit van de HR-dienstverlening binnen HOOG, in samenwerking met het team, de MT-leden, huisartsen(praktijken) en huisartsenspoedposten. Je ontwikkelt toekomstscenario’s en maakt een meerjarenplanning op basis van de organisatiedoelen. Je werkt hierbij nauw samen met je collega’s van het MT om HR integraal onderdeel uit te laten maken van de projecten en ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg.

Je hebt aandacht voor de medewerkers en creëert de juiste omgeving waarin zij optimaal kunnen functioneren. Vandaaruit zet je samen de benodigde stappen om de HR-dienstverlening toekomstgericht verder te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de HOOG huisartsenzorg en kwalitatief te laten voldoen aan de verwachtingen van de klant. 

Je werkt met het team aan een cultuur waarbij de kernwaarden van de organisatie voorop staan en je weet met het team samen op te trekken in het behalen van concrete doelen. Op dit moment vraagt het team HR om concrete ondersteuning en aandacht op de interne ontwikkelkracht, om van daaruit ook klaar te staan voor een goede bijdrage aan de externe (organisatie) ontwikkelingen.

Functie eisen 

 • Je beschikt over een afgeronde Academische/HBO opleiding HRM of bedrijfskunde;
 • Je hebt langjarige relevante werkervaring in een vergelijkbare strategisch-tactische rol;
 • Je bent een stevige, doortastende gesprekspartner op managementniveau en weet draagvlak te creëren voor HR-thema’s;
 • Je bent een betrokken, integere leidinggevende en gesprekspartner voor je medewerkers;
 • Je hebt kennis op het gebied van HRM en procesoptimalisatie en weet dit goed te verbinden aan diverse vraagstukken die het MT passeren;
 • Je hebt inzicht in en ervaring met het begeleiden van veranderprocessen;
 • Je hebt ervaring met strategisch personeelsmanagement;
 • Je ziet en benut kansen en mogelijkheden voor verbetering van processen, ondersteuning van HOOG en dienstverlening aan de huisartsen en bent in staat hier draagvlak voor te creëren;
 • Je bent ondernemend, organisatorisch en procesmatig sterk ontwikkeld en accuraat;
 • Je kunt verschillende rollen op strategisch, tactisch en operationeel niveau combineren.

Persoonskenmerken

 • Inspirerend leidinggevende en een verbindende persoonlijkheid;
 • Enthousiasmerend en stimulerend;
 • Toegankelijk en betrouwbaar;
 • Stevig in de schoenen en weet knopen door te hakken;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, met een uitstekend gevoel voor verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Huisartsenzorg (schaal 12).

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op 21 en 23 mei in de middag;
 • De selectie- en adviesgesprekken vinden plaats bij HOOG in de week van 27 mei.

In het eindstadium van de selectieprocedure zullen van benoembare kandidaat referenties worden ingewonnen.

Sollicitaties uiterlijk 17 mei graag via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon

Guusje van der Schoot: contactinformatie  guusje@vandervlietvanderschoot.nl

www.vandervlietvanderschoot.nl

   

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen