HR-Manager

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
HR manager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

HR-manager

Profielschets
Empathisch, daadkrachtig en rolvast boegbeeld. Een verbindende organisator met een kritisch oog voor de toegevoegde waarde van de HR-functie.

Algemeen
Isala is als een ziekenhuisorganisatie met vijf locaties, een belangrijke partner voor alle inwoners in de regio Zwolle. Zo’n 7000 zorgverleners staan iedere dag voor de patiënten klaar. Zo’n 640 duizend mensen beschouwen Isala als hét ziekenhuis voor algemene ziekenhuiszorg. Naast basiszorg verleent Isala topklinische zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies en is zij officieel aangewezen als traumacentrum voor Zwolle en omstreken. Isala is een mProve ziekenhuis: een combinatie van vijf vooroplopende ziekenhuizen die elkaar gevonden hebben in hun streven om de zorg op een innovatieve manier te verbeteren. Isala handelt vanuit de volgende missie:

Isala zet zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en herstellen van de kwaliteit van leven van de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd.

Aan de missie zijn de volgende kernwaarden gekoppeld: open & transparant, professioneel en met hart & ziel. Om het realiseren van deze missie mogelijk te maken, wordt maximaal ingezet op processen waarmee continue kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd. In het programma Isala Op Koers worden de principes van Lean verbonden met Value Based Health Care. Het programma geeft artsen, medewerkers en managers adequate informatie over de resultaten voor de patiënt en stelt hen daarmee beter in staat verbetermogelijkheden uit te voeren. Met als resultaat aantoonbaar betere zorg. Het creëren van toegevoegde waarde voor patiënten is leidend in de dagelijkse werkzaamheden van iedereen die binnen Isala werkt. Dat vraagt om aanpassingsvermogen, flexibiliteit en het (door)ontwikkelen van nieuwe werkprocessen. Meer integraal denken en handelen, minder regeldrang, steviger onderlinge verbindingen en meer overlaten aan bevlogen professionals. Daar hoort bij dat het management en de medewerkers van Isala weten aan welk groter geheel zij hun bijdrage leveren, dit evalueren en daarop aanspreekbaar zijn. De Raad van Bestuur (RvB) hecht hieraan grote waarde in de aansturing van de resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s) en stafdiensten. Een van deze stafdiensten is Human Resources (HR). Deze afdeling is verantwoordelijk voor de integrale ondersteuning van het zorgbedrijf op de factor mens. Een stevige verbinding met de overige stafdiensten is hierbij van groot belang, zodat de RvB adequaat geadviseerd kan worden over de volgende stap met de organisatie, het veranderkundig vraagstuk daaronder en de implementatie van Isala Op Koers in de rve’s.

Voor meer informatie zie ook: www.isala.nl

De functie
In de rol van manager HR adviseer je de RvB en het management met betrekking tot het strategisch HR-beleid en organisatievraagstukken. Als business partner ben je van nature geïnteresseerd in de dienstverlening van Isala en acteer je richting bestuur en management als stevige sparringpartner. Je handelt vanuit de klantvraag en bent gericht op samenwerken.

Je brengt een heldere visie op HR mee, passend bij het continu verbeteren en de fase waarin Isala zich als organisatie begeeft. Naast visie geef je ook mede richting aan het realiseren van nieuwe besturingsmodellen (Zelforganisatie, Agile, Lean) en het vertalen daarvan naar de medewerkers van het primaire zorgproces, de leidinggevenden en de ondersteunende diensten. Vanuit die ervaring lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de strategie en van het beleid.

Ook weet je de veranderende rol van stafafdelingen vorm te geven; denk hierbij aan het faciliteren van zelfstandig werkende teams, het adequaat ondersteunen en faciliteren van professionals, het minder opleggen en meer meedenken en het adviseren mee mogelijk maken. Voor de HR-afdeling ben je budgetverantwoordelijk, binnen de door de begroting vastgestelde kaders. Je draagt naast de ontwikkeling en implementatie van het HR-beleid, ook zorg voor HR-advies, het Arbo- en organisatiebeleid en het management development programma van Isala. Tevens ondersteun je de voorzitter van de RvB als gesprekspartner van de ondernemingsraad en de vakbonden.

De afdeling HR vormt een team van 84 professionals, bestaande uit HR Advies, HR Vitaliteit, HR Services en HR Expertisecentrum. De HR-manager geeft vanuit een heldere visie op HR, richting aan het managementteam van HR, stelt gezamenlijk prioriteiten en creëert samen met hen een omgeving waarin het vakmanschap kan groeien en het eigenaarschap bij de professionals binnen de teams wordt versterkt. Daarbij geef je richting, coacht de managers en professionals en houdt regie op de voortgang van de afgesproken doelrealisatie.
Voor de manager HR is een belangrijke rol weggelegd om de ambities van de RvB te vertalen naar de organisatie en wat daarvoor nodig is op het vlak van leiderschap, werkprocessen en vakmanschap.
Een wendbare en betaalbare organisatie is en blijft een belangrijke randvoorwaarde, alsmede het borgen van congruente werkprocessen en het continu verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Samen met de RvB en collega-managers bevorder je een klimaat dat integraal benaderen van (organisatie)vraagstukken stimuleert en dat de medewerkers de ruimte geeft om de zorg-dienstverlening die aansluit op de patiënt te organiseren. Het nemen van verantwoordelijkheid, vakmanschap, blijven leren en samen werken aan verbetering zijn daarin belangrijke competenties. Je toont daarbij voorbeeldgedrag door te prioriteren, focus aan te brengen en medewerkers aan te spreken op resultaat en ontwikkeling. De manager HR gaat voor in de doorontwikkeling van de HR-functie zelf en stelt zich daarbij rolvast op. Je voelt je thuis in een professionele organisatie waarin hoogwaardige patiëntenzorg, toegepast wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs samen komt.

Het profiel
De HR-manager schakelt constant tussen bestuur, stafdiensten en organisatie. Het verder optimaliseren van het samenspel tussen bestuur, stafdiensten en operatie en de rol van het management daarin, staat hoog op de agenda de komende tijd. Dit vergt affiniteit met governance vraagstukken, maar ook rolvastheid en inspiratie. De HR-manager is voor zijn/haar omgeving een belangrijk boegbeeld. Hij/zij voelt zich eigenaar van de opdracht om, als ‘bouwer’, de organisatie door te ontwikkelen naar een meer open en wendbare organisatie om een aantrekkelijk werkgever te blijven. Een organisatie die integraal en opgave gestuurd werkt en laagdrempelig is voor haar omgeving. Zichtbaar voorbeeldgedrag hierin is dan ook essentieel.

Het resultaat voor de patiënt centraal, realiseerbare opgaven formuleren, elkaar aanspreken op resultaten en het uitbouwen van een collectieve verantwoordelijkheid voor de organisatie en de samenwerking met bestuur en stafdiensten zijn belangrijke thema’s. Daar hoort vanzelfsprekend ook sturing op de bedrijfsvoering bij. Hierbinnen ligt het accent op de balans tussen organisatieontwikkeling en het op orde houden van de financiële huishouding.

Om succesvol invulling te kunnen geven aan deze complexe en intensieve functie zijn de bovengenoemde eigenschappen heel belangrijk. Echter, de uitdaging in deze rol ligt vooral in het bieden van balans op de volgende domeinen:

Aanvoeren én anderen laten schitteren
Collega’s laten schitteren en in hun kracht zetten maar ook zelf op de voorgrond treden en tijdig (bij)sturen of helderheid scheppen wanneer de situatie daar om vraagt.

Externe én interne oriëntatie
Is zich bewust van de krachten en behoeften buiten de organisatie en weet afspraken en opgaven te formuleren die realiseerbaar zijn voor de organisatie.

Authentiek én aanpassend vermogen
Is zelfbewust en benoemt zaken. Durft nieuwe werkwijzen te introduceren en weet de daarvoor benodigde mensen in te schakelen. Heeft ook gevoel voor tempo en timing op grond waarvan hij/zij schakelt, vertraagt of juist druk zet.

Onderzoeken én waar nodig sturen
Bevordert de verkenning van behoeften en analyse van mogelijkheden, maar stuurt wanneer besluitvorming achterwege blijft.

Analytisch vermogen én empathie
Weet snel tot de kern van een vraagstuk te komen, heeft overzicht en kan informatie goed overbrengen. Voelt aan wanneer er onderliggende problematieken spelen en maakt deze bespreekbaar.

Daadkracht én terughoudendheid
Een verbinder in en voor de organisatie. Die oog heeft voor behoeften en veranderingen en signaleert wat Isala nodig heeft. Er is daadkracht nodig om de organisatie mee te nemen in een leerklimaat door het stimuleren van experimenten en acceptatie, maar ook terughoudendheid wanneer belangen, verhoudingen en risico’s dat vragen.

Persoonlijkheid
De HR-manager van Isala is energiek en werkt graag samen aan opgaven en vraagstukken zonder het daarbij over te nemen. Hij/zij is een stevige en mensgerichte persoonlijkheid met een open blik; toegankelijk en positief, met focus op relaties, (werk)processen en resultaten. Hij/zij begrijpt wat er in de zorg speelt en/of kan zich dit snel eigen maken.

Functie-eisen

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Proactief, daadkrachtig en flexibel.
 • Ruime leidinggevende- en veranderkundige ervaring, opgedaan in een vergelijkbare manager HR-functie, bij voorkeur opgedaan in een grote complexe zorgorganisatie.
 • Affiniteit met zorgverlening.
 • Brengt vanuit kritisch vermogen scherpte aan zonder uit verbinding te gaan.
 • Aantoonbaar vakmanschap op HR- en organisatieontwikkeling.
 • Als leider vooral gericht op het sturen op het proces, uitgaande van zelforganisatie bij de ander.
 • Senioriteit in bestuursadvisering, nadrukkelijke affiniteit met en kennis van bestuurlijke aangelegenheden.
 • Uitstekend netwerker.

Competenties

 • Bestuurlijke sensitiviteit.
 • Samenwerkingsgericht en relativerend met humor.
 • Regie en daadkracht.
 • Coachend en faciliterend.
 • Creatief en inventief.
 • Communicatief sterk, verbaal en non-verbaal.

Voorwaarden
Wij bieden een boeiende uitdaging in een prettige werksfeer, waarin we gezamenlijk werken aan het bereiken van mooie resultaten. Daarbij hoort een tijdelijk contract van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband met een bruto maandsalaris van maximaal € 9.074 (fulltime basis, 36 uur), fwg 80 cao Ziekenhuizen. Daarnaast een eindejaarsuitkering en diverse andere arbeidsvoorwaarden zoals opleidingsmogelijkheden en een uitgebreid aanbod vanuit het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden.

Procedure
De procedure wordt begeleid en ondersteund door bureau Rieken & Oomen, met als contactpersoon Marcella Rijkschroeff, senior adviseur. De voorselectiegesprekken zijn gepland in week 34, 35 en 36.

Na een voorselectie door Rieken & Oomen vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever. De werving bestaat uit een eerste en tweede (verdiepende) ronde met een selectiecommissie en een adviescommissie. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Solliciteren
Je kunt solliciteren tot en met 11 augustus 2019 via het online sollicitatieformulier. Voor meer informatie over de vacature en procedure kun je contact opnemen met Marcella Rijkschroeff, tel. nr. contactinformatie . In verband met vakantie is Marcella niet bereikbaar vanaf 19 juli tot en met 1 augustus. Vanaf 2 augustus is Marcella weer bereikbaar voor eventueel aanvullende informatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen