Hoofd HR

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
HR manager
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Hoofd HR

32 uur per week, standplaats Leeuwarden

Over Zienn en Het Kopland

Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. We werken samen met Het Kopland. Het Kopland biedt opvang en ondersteuning bij dakloosheid en vrouwenopvang aan vrouwen (en eventuele kinderen) die een huiselijk geweld-situatie ontvluchten.

Zienn en Het Kopland hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen verdient een veilig eigen leven! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. Met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Het hoofd HR werkt voor zowel Zienn als Het Kopland.

Over de afdeling HR

Zienn en Het Kopland hebben hun HR afdeling per 1 december jl. samengevoegd  en er wordt gewerkt vanuit Leeuwarden. De afdeling houdt zich bezig met het HR beheer, ontwikkelen van HR beleid, advisering en ondersteuning, Arbo, de flexpool en het maken van de roosters voor de verschillende locaties voor beide organisaties.

Over de functie van hoofd HR

Als hoofd HR lever je een belangrijke bijdrage aan de beleidsontwikkeling en de vertaling van de strategische visie naar implementatie en uitvoering; zoals HR-beleid en -instrumenten op het gebied van werving & selectie, beoordelen en persoonlijke ontwikkeling. Je adviseert, ondersteunt en coacht directie, management en medewerkers op het gebied van HR. Je schakelt voortdurend tussen het strategisch adviseren van bestuur en management en de operationele uitvoering van HR werkzaamheden.

Je hebt een duidelijke visie op de rol van HR-advies binnen de organisatie en weet dit ook pro actief uit te dragen. Je geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de afdeling HR en richt je hierbij op het verbeteren van de dienstverlening van de afdeling als geheel.

Daarnaast zorg je voor een goede positionering van Zienn en Het Kopland op de arbeidsmarkt. Je zorgt voor het tijdig invullen van de openstaande vacatures met kwalitatief goede kandidaten en alle werkzaamheden die hierbij horen.

Je bent eindverantwoordelijk voor de (administratieve) afhandeling van de personele in-, door- en uitstroom.  Je voert het personeelsmanagement voor de afdeling en coacht medewerkers.

Je bent casemanager en ondersteunt bij ziekte- en functioneringscasussen.  Je onderhoudt contact met de Arbo-arts, bedrijfsgezondheidsdiensten, uitzendbureaus, arbeidsjuristen etc. Je rapporteert direct aan de bestuurder.

Wij zoeken

Je bent een proactieve en ervaren professional met een afgeronde HBO opleiding op het gebied van HRM. Je staat stevig in je schoenen en met jouw energieke en proactieve houding weet je mensen te enthousiasmeren.  Als stevige gesprekspartner beschik je uiteraard over relevante kennis op het gebied van wet- en regelgeving.

Je bent een verbinder en weet relevante externe ontwikkelingen met interne ontwikkelingen te verbinden en onderhoudt een actief netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie. Je bent een sparringpartner voor collega’s en een plezierige, empathische en overtuigende gesprekspartner op alle niveaus binnen de organisatie. Je bent zichtbaar voor het HR team en vertegenwoordigt hen richting de organisatie.

Als hoofd HR geef je op een inspirerende wijze leiding aan de afdeling. Je bent in staat ze te faciliteren en te ondersteunen. Je motiveert, inspireert en stimuleert medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling. Je bent in staat medewerkers in te zetten op hun (individuele) kwaliteiten. Je zorgt dat ze elkaar onderling goed weten te vinden. Op individueel als teamniveau ben je resultaat- en ontwikkelingsgericht.

Je voelt aan waar kansen, belangen en gevoeligheden liggen op strategisch niveau. Je neemt initiatief, draagt zelf ideeën en oplossingen aan en kan weerstand wegnemen en draagvlak creëren. Je hebt ervaring met het automatiseren van HR-processen.

Als hoofd HR beschik je over:

  • Een afgeronde HBO+ opleiding op het gebied van HR, aangevuld met een training leidinggeven
  • Leidinggevende ervaring
  • Goede communicatieve vaardigheden.

Wij bieden

  • een aanstelling voor 32 uur per week voor de duur van een jaar (met kans op verlenging) met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De CAO kent onder andere een loopbaan- en een individueel keuzebudget. Je kunt deelnemen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;
  • salariëring conform CAO Sociaal werk.
  • Werkdagen worden in overleg vastgesteld;
  • een boeiende werkomgeving waarbinnen medewerkers zich inzetten voor een bijzondere doelgroep. Zienn en Het Kopland werken met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ voor cliënten en die methodiek gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Deze krachtgerichte werkwijze geldt ook voor ons personeelsbeleid en wijze van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen onze organisaties.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je van 15 juli t/m 1 augustus inwinnen bij Tineke Bos, HR adviseur, via telefoonnummer 088 – 066 3000; en vanaf 5 augustus bij Karen IJsselstein, HR adviseur, via telefoonnummer contactinformatie . Informatie kan ook ingewonnen worden bij Marita Schreur, bestuurder, via contactinformatie Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 28 augustus richten aan vacatures@zienn.nl, onder vermelding van nummer 19.31 en functienaam) De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 36( (1e ronde) en in week 38 (2e ronde).

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen