Manager Finance & ICT

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Financieel manager
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Werken als leidinggevende (zoals we bij De Lange Wei onze managers noemen) binnen een zelfstandige zorgorganisatie? Per 1 september zoeken wij een verbindende en integere manager Finance & ICT voor onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdelingen Financiële administratie, WMO administratie, cliënt- en salarisadministratie, afdeling Personeel, Organisatie & Opleiden (PO&O) en Informatisering & Automatisering (I&A). In jouw portefeuille beheer jij de Zorginkoop, Contractmanagement en Verzekeringen. Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van onze administratieve processen en deze nieuwe functie vormgeven? Dan zoeken wij jou! 

De functie 

De manager Finance & ICT geeft (de)centraal leiding aan de onder de leidinggevende vallende afdelingen/stafdiensten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Raad van Bestuur en MT-leden over algemene strategische beleidszaken vanuit jouw portefeuilles. Jij draagt zorg voor de totstandkoming van de organisatiebegroting en jaarrekening, de maand- en kwartaalrapportages en stelt de bijbehorende management- en accountantsrapportages op. Jij hebt als lid van het management team invloed op het strategisch beleid voor de organisatie; vertaalt dit naar tactisch en operationeel beleid voor de betrokken portefeuilles. En zoekt naar mogelijkheden voor verbetering of vernieuwing van de interne dienstverlening. Tevens ben jij verantwoordelijk voor de realisatie van gemaakte doelstellingen, tevredenheid over en kwaliteit van de interne dienstverlening. 
De uitdagingen in deze functie liggen op het verder digitaliseren en optimaliseren van de (financieel), administratieve processen, met Afas software, samen met je team. Het verder vorm geven van ons dashboard met integrale management informatie valt onder jouw verantwoordelijkheid. Tevens dient het applicatielandschap verder gerationaliseerd te worden en verder naar de public cloud gebracht te worden. 

Jouw profiel 

 • Een academisch werk- en denkniveau op het gebied van financiën/bedrijfskunde met minimaal 5-7 jaar werkervaring als leidinggevende.
 • Inzicht in en ervaring met actuele financiële en financieringsstromen in de zorg (WLZ, ZVW en WMO). 
 • Kennis van tactische en strategische beleidsvorming, administratieve procedures en bedrijfsprocessen. 
 • Ervaring en kennis van ICT infrastructuren en Diensten. 
 • Een collegiale en flexibele instelling; je houdt van zelfstandig werken en bent ook een teamspeler binnen het Management Team. 
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden, overtuigingskracht, tact, luisteren, coachen bij het (situationeel) leidinggeven zijn voor jou een tweede natuur. 
 • Een sterk analytisch vermogen en de sensitiviteit voor het overbruggen van belangentegenstellingen. 
 • Je stelt hoge eisen aan eerlijkheid, integriteit en betrouwbaarheid. 
 • Je werkt resultaatgericht, monitort de voortgang en bewaakt deadlines. 

Organisatie 

De Lange Wei is een zelfstandige zorgorganisatie. Wij bieden mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg, diensten, welzijn, behandeling en service. Deze leveren wij zowel in onze locaties in Boven-Hardinxveld en Hoornaar als bij cliënten thuis in de gemeentes Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden en omgeving. Op professionele wijze ondersteunen wij, in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers, cliënten in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zodat zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven blijven voeren en invulling geven aan hun bestaan. Welbevinden is het uitgangspunt van de organisatie, zowel voor de cliënten als voor medewerkers en vrijwilligers.
 
De organisatie wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het managementteam is integraal verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening van De Lange Wei, financiën, personeel, opleidingsvraagstukken. Samen met ruim 400 medewerkers en 260 vrijwilligers zorgt zij voor de kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg en diensten aan cliënten.  

Jouw plaats in de organisatie 

De manager Finance & ICT ontvangt leiding van de Raad van Bestuur en geeft leiding aan de administratieve afdelingen (15 personen, 7,5 FTE) (Financiële afdeling, WMO administratie, Salaris- en Cliëntadministratie en Informatisering en Automatisering (I&A). Geeft indirect leiding aan de afdeling PO&O door aansturing van de PO&O adviseur. Tevens verantwoordelijk voor het beheer van de portefeuilles Zorginkoop, contractmanagement en verzekeringen. Geeft advies en richtlijnen aan in- en externe betrokkenen. De manager Finance & ICT is lid van het Management Team. 

Procedure 

Je brief en CV ontvangen we graag per mail via sollicitaties@delangewei.nl, ter attentie van Carin Hoogenberg, adviseur P&O. De sluitingsdatum voor deze vacature is dinsdag 25 juni 2019. Na het selecteren van de brieven wordt een aantal potentieel geschikte kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek op d.d. vrijdag 28 juni. Na de eerste selectie worden maximaal drie benoembare kandidaten uitgenodigd voor een tweede gespreksronde op d.d. dinsdag 2 juli. Graag vragen we je om deze data vrij te houden in je agenda.  
 
Salariëring is conform CAO VVT. De functie is ingeschaald in FWG 65/70 afhankelijk van de mate van ervaring in alle facetten van de benoemde portefeuille op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. 

Meer informatie 

 • Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met Cynthia Brouwer, plaatsvervangend directiesecretaresse. Zij is bereikbaar via telefoonnummer contactinformatie of per e-mail via c.brouwer@delangewei.nl.  
 • Bij aanname dien je voordat je in dienst treedt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. 
 • Kijk op onze website www.delangewei.nl voor ons maatschappelijk verslag en de jaarrekening 2018.  

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen