Directeur Financiën & Vastgoed

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Financieel directeur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel: https://klausschmitt.nl/vacature/directeur-financien-vastgoed/

Directeur Financiën & Vastgoed

Pro Persona

Pro Persona is een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) organisatie met een breed zorgaanbod waarbinnen drie zorgbedrijven zijn te onderscheiden: Stichting Pro Persona GGZ (specialistische GGZ), de Pompestichting (forensische zorg) en Indigo Gelderland B.V. (basis GGZ). De ondersteuning is georganiseerd in de Stichting Pro Persona Holding.

Alle inspanningen zijn gericht op het bieden van doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen. Pro Persona doet dit samen met de cliënt en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving. Om dit te realiseren werkt Pro Persona samen met relevante partijen in de keten om het herstelproces van de cliënt optimaal te ondersteunen. De kwaliteit van de professionals, ondersteuners en management is de doorslaggevende factor voor het bereiken van goede kwaliteit. De organisatie laat zich daarbij leiden door het High Performance Organization (HPO) gedachtegoed.

Het zorgaanbod van Pro Persona is breed. Zo zijn er twee Top GGZ-afdelingen waar gespecialiseerde cliëntenzorg, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandeling op gebied van depressie en angst, wordt verleend, een centrum voor Psychotherapie, een gespecialiseerde kliniek voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en brede forensisch psychiatrische expertise. Het beleid is gebaseerd op het concept van Value Based Healthcare: de zorg die geleverd wordt moet meerwaarde hebben voor de cliënt (dus effectief zijn en leiden tot een hoge tevredenheid) tegen maatschappelijk acceptabele kosten. De behandelingen zijn vastgelegd in zorgprogramma’s en zorgpaden, die gebaseerd zijn op degelijke wetenschappelijke kennis, mede waardoor de organisatie goede behandelresultaten behaalt.

Pro Persona vormt met ruim 3.100 medewerkers op 2.300 fte en een omzet van ongeveer € 220 miljoen één van de grotere GGZ-aanbieders in Nederland. Jaarlijks behandelt zij ongeveer 19.000 cliënten en patiënten. Boekjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat. Door een strakke sturing op meer efficiency, verhoging van de productiviteit en reductie van de (overhead)kosten verwacht Pro Persona voor het huidig jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken.

Beleid en Strategie

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de organisatie één te maken – centrale stafdiensten, focus op financial control, zorgprofielen en –diensten. Tegelijkertijd vraagt het huidige bekostigingssysteem om duidelijke keuzes wat betreft welke zorg geleverd kan worden, welke investeringen worden gedaan en wat de consequenties daarvan zijn voor de aansturing van de organisatie. Hierbij wordt het succes in belangrijke mate gedragen door de kwaliteit en het tempo van succesvolle organisatieverandering.

Pro Persona wil een organisatie zijn die excellente zorg verleent. Voorop staan een goede kwaliteit van management en medewerkers, een open en actiegerichte cultuur, lange-termijngerichtheid en continue verbetering en vernieuwing.

Organisatiestructuur

Pro Persona wordt geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) staan onder leiding van een directeur. Binnen de RVE zijn het de resultaat verantwoordelijke teams, die de kernen van de organisatie vormen. De multidisciplinaire teams worden aangestuurd door zorgmanagers, die nauw samenwerken met de programmaleiders.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website www.propersona.nl. Het jaarbeeld 2018 is eveneens te vinden op de website.


 

Profiel Directeur Financiën & Vastgoed

De dienst Financiën & Vastgoed (F&V) is één van de vier ondersteunende diensten binnen Pro Persona, naast ICT & Services, HR en Communicatie. De dienst F&V kent 4 onderdelen, elk aangestuurd door een manager: Contractering & Verantwoording; Financiën & Control; Zorgregistratie & Facturering en Huisvesting. In totaal 75 fte aan medewerkers en een jaarlijks budget van € 30 miljoen.

U bent integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en resultaten van F&V. U geeft direct leiding aan de managers van de afdelingen en u vult samen met hen de verantwoordelijkheid in op het gebied van financieel management en vastgoedmanagement.

U maakt deel uit van het directieteam van Pro Persona en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Als directeur kunt u tevens portefeuillehouder zijn voor een Pro Persona breed thema. U ondersteunt de Raad van Bestuur in contacten met de Raad van Toezicht en maakt deel uit van het overleg met de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Verandering is voor Pro Persona, met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de krappe arbeidsmarkt, van groot belang. Pro Persona heeft recent een nieuwe missie/visie opgesteld, waarin de kernwoorden zijn: positieve gezondheid, flexibiliteit, wendbaarheid, samenwerken en innovatie. Deze missie/visie wordt voor de ondersteunende diensten gezamenlijk door de directies van deze diensten, in afstemming met de klanten, in de komende periode verder uitgewerkt.

In verband met de toekomstige herstructurering van de ondersteunende diensten zal de functie directeur Financiën & Vastgoed naar verwachting de komende jaren wijzigen. Van de directeur zal gevraagd worden een actieve en proactieve rol te spelen in dit veranderingsproces. In verband hiermee wordt de vacature in eerste instantie voor 2 jaar opengesteld. Verlenging is afhankelijk van de uitkomsten van het herstructureringsproces en het functioneren.

Opdracht / Resultaatgebieden

 • Als lid van het directieteam bijdragen aan het veranderproces dat Pro Persona nastreeft, met de focus op meer professionaliteit en samenwerking, vergroten van de klantgerichtheid en meer vernieuwing en creativiteit in de dienstverlening. Tevens mede zorgdragen voor een wendbare en flexibele organisatiestructuur, die optimaal blijft afgestemd op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar zijn van essentiële stuurinformatie en bijdragen aan het bewaken en versterken van de bedrijfseconomische en financiële basis van Pro Persona.
 • Realiseren van een goed onderbouwde en gedragen begroting waarin de strategische en tactische beleidsvoornemens zijn opgenomen.
 • Opstellen van het zorg-verkoopplan en de coördinatie van de uitvoering hiervan.
 • Maken van analyses, signaleren en adviseren met betrekking tot o.a. de geleverde zorgproducten en de vertaling van de geldstromen naar de interne organisatie.
 • Regel-arm maken van de organisatie door op een bevlogen wijze en met scherpte bezig te zijn met het voortdurend optimaliseren van de F&V-processen.
 • Door-ontwikkelen en innovatief en wendbaar houden van het strategisch vastgoedplan waarin de vastgoedontwikkeling passend is bij de maatschappelijke ambitie.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van directies en de Raad van Bestuur met betrekking tot het financieel-economisch beleid en de uitvoering daarvan.
 • Coachend leiding geven vanuit een goede balans tussen sturing vanuit de managers en het ontwikkelpad richting meer verantwoordelijkheid van de medewerkers. Hierbij is het binden en boeien van de medewerkers essentieel.
 • Deelnemen aan functionele, externe netwerken en onderhouden van contacten met externe stakeholders. Dit betreft o.a. verzekeraars, ministerie, NZA en GGZ Nederland. U treedt daarbij op als verbindingsfunctionaris tussen “buiten” en “binnen”, dan wel voert regie hierover.


Functie-eisen

 • Relevante academische opleiding afgerond op het gebied van bedrijfseconomie of bedrijfskunde, aangevuld met een managementopleiding.
 • Stevige bewezen managementervaring, onderschrijft het HPO gedachtengoed en heeft affiniteit met de GGZ.
 • Kennis van de financieringsstromen in de zorg/GGZ is een pré.
 • Ervaring met het aansturen van op verandering gerichte organisatie-ontwikkelingsprocessen.
 • Bij voorkeur ervaring met het dynamisch en innovatief door-ontwikkelen van vastgoed.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen, stuurt vanuit resultaat en samenwerking.
 • Sterke persoonlijkheid, besluitvaardig, toegankelijk, hecht veel waarde aan het voeren van de dialoog.
 • Ondernemend, resultaatgericht en dienstverlenend.
 • Teamplayer en verbinder.
 • Analytisch sterk en helder in advisering en ondersteuning.
 • Effectief communicator en behendig onderhandelaar met pragmatische insteek.

Kerncompetenties

 • Sterke persoonlijkheid, besluitvaardig, toegankelijk, hecht veel waarde aan het voeren van de dialoog.
 • Ondernemend, resultaatgericht en dienstverlenend.
 • Teamplayer en verbinder.
 • Analytisch sterk en helder in advisering en ondersteuning.
 • Effectief communicator en behendig onderhandelaar met pragmatische insteek.
 • Organisatiesensitief, goed gevoel voor intermenselijke relaties en individuele belangen en drijfveren.
 • Relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO GGZ.


(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures