Directeur Zorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Samen met duale partner verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie die bestaat uit 1.000 medewerkers, met een omzet van bijna 60 miljoen.

Organisatie  

De Trans

De Trans biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit kan op allerlei vlakken: van intensieve zorg tot ondersteuning thuis en van logeerzorg tot dagbesteding. Cliënten moeten zo veel mogelijk hun?eigen keuzes kunnen maken.?Uitgangspunt is dan ook: wat wil en kan de cliënt??De Trans begeleidt ruim 1300 cliënten. Ongeveer 1.000 medewerkers zetten zich dagelijks in om de zorg en begeleiding voor?cliënten zo goed mogelijk te organiseren.

Missie

De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om te leven zoals zij dat willen. Samen met verwanten en overige betrokkenen maken zij de ondersteuning zo persoonlijk mogelijk, zodat plezier in het leven, wonen, werken en leren de best mogelijke kansen krijgt. Met hun ondersteuning streven zij ernaar dat mensen zo gewoon mogelijk kunnen leven en deelnemen aan de samenleving.

Visie

 • In de zorg en ondersteuning staat het leefplezier van de cliënt voorop. De zorg en ondersteuning van De Trans richt zich op het vergroten van de mogelijkheden en het maatschappelijk participeren van de cliënt, op een zodanige manier dat de cliënt zoveel mogelijk regie ervaart in zijn eigen bestaan.
 • Ouders en andere verwanten van cliënten zijn gelijkwaardige gesprekpartners van De Trans. De wensen en verwachtingen van cliënten én ouders of verwanten zijn uitgangspunt bij het bepalen van de vorm en uitvoering van de zorg- en dienstverlening.
 • De passie van medewerkers uit zich in een actieve en ondernemende houding en is gericht op het leefplezier van de cliënt.
 • De Trans draagt bij aan het realiseren van een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking volwaardig kunnen participeren.

Espria

De Trans is een van de groepsmaatschappijen van Espria. Naast verpleging, verzorging en thuiszorg zijn de groepsmaatschappijen van Espria werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het kernwerkgebied van Espria is Noordoost, Midden en Noordwest-Nederland. De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria, werken vanuit een gezamenlijke missie en visie, gericht op de duurzame ondersteuning van kwetsbare mensen. De groepsmaatschappijen van Espria ontwikkelen ieder afzonderlijk, maar vooral samen, een zo compleet mogelijk aanbod van zorg en diensten en bieden dat zoveel mogelijk kleinschalig aan.

Espria wordt bestuurd door de groepsraad, bestaande uit de Raad van Bestuur (statutair verantwoordelijk) en de duale directies van de vijf groepsmaatschappijen. Elke groepsmaatschappij heeft een directie bestaande uit een directeur Zorg en een directeur Bedrijfsvoering.   

Belangrijke strategische zaken (zoals kwaliteit, financiën & risk, personeel & arbeid, vastgoed en groepscommunicatie) worden opgepakt vanuit ‘experttafels’, deels met vaste bezetting en deels met een wisselende samenstelling. Medewerkers uit alle geledingen van de organisatie met kennis van en betrokkenheid bij het onderwerp kunnen aansluiten.   

Voor meer informatie over beide organisaties zie: www.detrans.nl en www.espria.nl 

Functie

De directeur Zorg is samen met de directeur Bedrijfsvoering integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van de doelstellingen van De Trans, waarbij ketenbenadering en regie op de operatie de verbindende principes zijn. Doelstellingen daarbij zijn het creëren van synergie, het bieden van een passend dienstenaanbod, het reduceren van kosten en het realiseren van in- en externe ketensamenwerking.

De primaire focus is, naast de collegiale verantwoordelijkheid voor de totale gang van zaken:

 • De ontwikkeling van een visie en strategie van De Trans binnen de strategische kaders van het concern; • Realisatie van de zorg- en dienstverlening binnen de overeengekomen visie en strategie;
 • Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbewaking;
 • Focus op veiligheid;
 • Focus op ketenvorming en –beleid met collega zorgaanbieders gericht op integrale cliëntbenadering; • Ontwikkeling en uitvoering van een adequaat personeelsbeleid, inclusief arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandighedenbeleid;
 • Hij/zij ontvangt hiërarchische leiding van de Raad van Bestuur van Espria en is in de dagelijkse praktijk directielid binnen een tweehoofdige collegiale directie. De directie rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Resultaatgebieden

 • Is verantwoordelijk voor het integrale functioneren van de organisatie samen met de directeur Bedrijfsvoering;
 • Stemt het zorginhoudelijke beleid af op de bedrijfsmatige doelen en is verantwoordelijk voor het creëren van optimale zorginhoudelijke randvoorwaarden;
 • Geeft samen met de directeur Bedrijfsvoering leiding aan de medewerkers van De Trans;
 • Realiseert de kwalitatieve en kwantitatieve productie/doelen in het kader van de overeengekomen jaarplannen en de inzet van mensen en middelen;
 • Is verantwoordelijk voor het op ondernemende wijze ontwikkelen en in de markt zetten van De Trans en het zoeken van samenwerking met ketenpartners, zowel binnen als buiten Espria;
 • Is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en participeert in de Groepsraad.

Profiel

Kennis en ervaring

 • Heeft ruime ervaring opgedaan binnen de zorg voor mensen met beperkingen en is aantoonbaar bekend met de dynamiek van de sector en haar doelgroep;
 • Heeft aantoonbaar ervaring in een complexe (zorg)organisatie;
 • Beschikt over academisch denk- en werkniveau;
 • Beschikt over ruime management- of bestuurlijke ervaring;
 • Heeft ervaring met complexe verandertrajecten;
 • Heeft ervaring in het leiding geven aan een grote zorgorganisatie (of een onderdeel daarvan);
 • Heeft affiniteit en ervaring met vraagstukken op het gebied van Mens en arbeid.

Competenties en vaardigheden

 • Analytisch sterk, houdt overzicht;
 • In staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, concentreert zich op hoofdlijnen en bewaking van het langetermijnbeleid;
 • In staat belangen van De Trans te behartigen, zowel intern als extern;
 • Resultaatgericht, structurerend en besluitvaardig;
 • Een verbindend leider die ruimte geeft en duidelijk is in de communicatie;
 • Zowel zakelijk als relationeel ingesteld;
 • Ondernemende netwerker;
 • Kritische, ambitieuze en samenwerkingsgerichte sparringpartner voor de collega directeuren;
 • Humor.

Uitdaging  

De Trans werkt aan een vernieuwing van de organisatie waarbij de basis op orde, versterken van de professionele ruimte voor de medewerker en samenwerking in de keten belangrijke uitgangspunten zijn. Na een periode van onrust en heroriëntatie is het van belang om op basis van een duidelijke strategie en met verbindend leiderschap te werken aan goede zorg en stabiele bedrijfsvoering. Daarvoor moeten nog flinke stappen gezet worden. De Trans wordt geconfronteerd met cliënten met een steeds complexere zorgvraag. Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag hoe daar een visie en strategie op te ontwikkelen die passend is gelet op de verzwarende zorgvraag. Van de directeur Zorg wordt niet alleen visie en overzicht verwacht, maar ook het doorzettingsvermogen en de daadkracht om gemaakte plannen daadwerkelijk door te voeren. Kortom een mooie en veelzijdige directiepositie met veel ruimte om te ondernemen en te bouwen, zowel in- als extern.

Inzet en arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie (36 uur per week), waarbij de maximum bezoldiging (via inschaling in de WNT) circa € 140.000,- bedraagt, met mogelijkheid tot uitloop naar circa €155.000,-.

Selectietraject 

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Executive Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt 3 of 4 kandidaten voor bij De Trans. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Reactie 

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 18 augustus uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via contactinformatie .

Juli 2019

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen