Directeur Wijkzorg | ZuidZorg via Corsten & Corsten

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

In het kort

In verband met een komende vacature zoekt thuiszorgorganisatie ZuidZorg bij voorkeur per 1 december 2021 een fulltime directeur Wijkzorg. Een enthousiaste, inspirerende en resultaatgerichte directeur die de taal van “de wijk” verstaat. Spreekt dit jou aan? We gaan graag met je in gesprek.
 

Inleiding

Hoogwaardige, langdurige en hoogcomplexe zorg achter de deur en thuiscoaching (begeleiding). Dit is kort samengevat de unieke dienstverlening die thuiszorgorganisatie ZuidZorg de regio Zuidoost-Brabant biedt. In de steden en op het platteland. Met circa 1200 professionele, gedreven en gekwalificeerde medewerkers verleent ZuidZorg cliënten, jong en oud, zorg en ondersteuning thuis op het gebied van gezondheid, welzijn en zelfstandigheid; dag en nacht. Daarbij staat in de missie en visie centraal, dat de wijkteams cliënten helpen zoveel mogelijk op eigen kracht het beste uit hun leven te halen en dat de weerbaarheid, vitaliteit en zelfstandigheid van deze cliënten worden vergroot. Om dit te bereiken maakt ZuidZorg gebruik van moderne technologieën en wordt intensief samengewerkt met de cliënt, met eerstelijns en tweedelijns zorgpartners, en met mantelzorgers. De medewerkers van ZuidZorg werken samen in kleine wijkteams die snel met elkaar kunnen schakelen en wendbaar zijn. Voorop staan kwaliteit en continuïteit van zorg.

Zoals veel zorgorganisaties is ook ZuidZorg de afgelopen jaren flink in beweging geweest. Een ingrijpend proces van herpositioneren en saneren heeft ZuidZorg een meer compacte, heldere identiteit gebracht. Een breed portfolio is ingeruild voor een eenduidiger profiel en de interne organisatie is in een parallel proces efficiënt en wendbaar gemaakt. Inmiddels wordt een financiële plus geschreven. 

In de focusstrategie vormt wijkzorg de basis. Daartoe is de ZuidZorg Wijkzorg BV opgericht. De 65 wijkteams werken op basis van zelforganisatie. De ondersteuning aan de wijkteams is opnieuw en decentraal ingericht. Daarbij geldt één uitgangspunt: wat hebben de wijkteams nodig? Inmiddels is te zien dat de wijkteams steeds meer aandacht besteden aan hun verdere professionalisering, vakinhoud en kwaliteitsborging.

Bij Wijkzorg wordt gewerkt op basis van drie doelen: fijn werken, goede zorg en financieel gezond. Hieronder wordt toegelicht wat van de directeur Wijkzorg inzake de realisatie van deze doelen verwacht wordt.
 

Fijn werken

Jij zorgt er voor dat de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting aansluit bij de strategische doelen. Vinden, binden en boeien spelen hierbij een grote rol. Jouw stijl van leidinggeven is gebaseerd op het geven van vertrouwen en ruimte aan collega’s. Je geeft leiding aan 1.000 zorgprofessionals (in 65 wijkteams), aan 5 teamcoaches, de strategisch HR-adviseurs, de business controller en de manager wijkzorg (die ongeveer 25 ondersteunende medewerkers aanstuurt). Je werkt met betrokkenen nauw samen en rapporteert aan de voorzitter Raad van Bestuur.
 

Goede zorg

Je stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid in de wijkteams voor goede zorg en faciliteert waar nodig de wijkteams om op professionele, hoogwaardige en vakinhoudelijke wijze de kwaliteit van hoog complexe zorg te borgen. Dit volgens geldende standaarden en wet- en regelgeving.
 

Financieel gezond

Je ontwikkelt tactisch/strategisch beleid voor Wijkzorg en voert zelfstandig onderhandelingen met het Zorgkantoor/zorgverzekeraars en tevens in het kader van de realisatie van samenwerkingsverbanden en innovatieve zorgproducten/-diensten. Het vastgestelde beleid vertaal je naar een managementcontract en begroting. Dit contract wordt onder jouw verantwoordelijkheid uitgevoerd. Je optimaliseert werkprocessen en brengt impactvolle verbeteringen teweeg. 

Het profiel, de functie-eisen en de competenties van de gezochte kandidaat vind je onderstaand.

 

Profiel

Als ervaren manager weet je de juiste combinatie te vinden van resultaat- en mensgericht leiderschap. Je straalt dus warme zakelijkheid uit. Je kunt goed luisteren en gebruikt begrijpelijke taal en argumentatie. Daardoor overtuig, activeer en bind je mensen. Je gaat actief op zoek naar mogelijkheden voor verbetering en (externe) samenwerking. Je bent een gewaardeerde gesprekspartner voor de medezeggenschapsorganen. 

Samenvattend ben je:

 • resultaatgericht
 • een verbinder
 • een teamspeler
 • ondernemend
 • creatief en flexibel
 • integer
 • representatief. 
   

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

 • een academisch denk- en werkniveau
 • een relevante managementopleiding
 • minimaal 5 jaar ervaring als directeur of manager in de gezondheidszorg, bij voorkeur in de sector VVT
 • kennis van de organisatie en de wet- en regelgeving in de zorg
 • bedrijfskundige kennis en ervaring 
 • kennis van en ervaring met veranderingsprocessen en groepsdynamiek.
   

Competenties

Verder ben je:

 • een bruggenbouwer die een organisatie in beweging houdt
 • in staat om een cultuur van samenwerking en daarmee draagvlak te creëren
 • sturend waar het gaat om het voldoen aan kaders
 • met behoud van je verantwoordelijkheid in staat om te delegeren
   

Arbeidsvoorwaarden

ZuidZorg is volop in ontwikkeling en biedt als werkgever veel mogelijkheden. Je gaat werken voor een open, informele organisatie waar flexibiliteit, uitdaging en ontwikkeling hoog in het vaandel staan. 
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, salarisschaal FWG 75. Je start met een jaarcontract, het streven is gericht op een vast dienstverband.
 

Procedure

ZuidZorg laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen je uitsluitend te reageren indien je jezelf in belangrijke mate herkent in bovenstaande profielschets. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

071-581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Je belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op woensdag 25 augustus a.s.

De eerste selectiegesprekken met daarvoor in aanmerking komende kandidaten bij Corsten & Corsten vinden plaats in week 35. De exacte data worden nader bepaald.
De selectiegesprekken bij ZuidZorg zijn gepland in de weken 37 en 38. Indien je solliciteert, verzoeken wij je vriendelijk rekening te houden met deze data.
 

In het kort

In verband met een komende vacature zoekt thuiszorgorganisatie ZuidZorg bij voorkeur per 1 december 2021 een fulltime directeur Wijkzorg. Een enthousiaste, inspirerende en resultaatgerichte directeur die de taal van “de wijk” verstaat. Spreekt dit jou aan? We gaan graag met je in gesprek.

 

Inleiding

Hoogwaardige, langdurige en hoogcomplexe zorg achter de deur en thuiscoaching (begeleiding). Dit is kort samengevat de unieke dienstverlening die thuiszorgorganisatie ZuidZorg de regio Zuidoost-Brabant biedt. In de steden en op het platteland. Met circa 1200 professionele, gedreven en gekwalificeerde medewerkers verleent ZuidZorg cliënten, jong en oud, zorg en ondersteuning thuis op het gebied van gezondheid, welzijn en zelfstandigheid; dag en nacht. Daarbij staat in de missie en visie centraal, dat de wijkteams cliënten helpen zoveel mogelijk op eigen kracht het beste uit hun leven te halen en dat de weerbaarheid, vitaliteit en zelfstandigheid van deze cliënten worden vergroot. Om dit te bereiken maakt ZuidZorg gebruik van moderne technologieën en wordt intensief samengewerkt met de cliënt, met eerstelijns en tweedelijns zorgpartners, en met mantelzorgers. De medewerkers van ZuidZorg werken samen in kleine wijkteams die snel met elkaar kunnen schakelen en wendbaar zijn. Voorop staan kwaliteit en continuïteit van zorg.

Zoals veel zorgorganisaties is ook ZuidZorg de afgelopen jaren flink in beweging geweest. Een ingrijpend proces van herpositioneren en saneren heeft ZuidZorg een meer compacte, heldere identiteit gebracht. Een breed portfolio is ingeruild voor een eenduidiger profiel en de interne organisatie is in een parallel proces efficiënt en wendbaar gemaakt. Inmiddels wordt een financiële plus geschreven. 

In de focusstrategie vormt wijkzorg de basis. Daartoe is de ZuidZorg Wijkzorg BV opgericht. De 65 wijkteams werken op basis van zelforganisatie. De ondersteuning aan de wijkteams is opnieuw en decentraal ingericht. Daarbij geldt één uitgangspunt: wat hebben de wijkteams nodig? Inmiddels is te zien dat de wijkteams steeds meer aandacht besteden aan hun verdere professionalisering, vakinhoud en kwaliteitsborging.

Bij Wijkzorg wordt gewerkt op basis van drie doelen: fijn werken, goede zorg en financieel gezond. Hieronder wordt toegelicht wat van de directeur Wijkzorg inzake de realisatie van deze doelen verwacht wordt.
 

Fijn werken

Jij zorgt er voor dat de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting aansluit bij de strategische doelen. Vinden, binden en boeien spelen hierbij een grote rol. Jouw stijl van leidinggeven is gebaseerd op het geven van vertrouwen en ruimte aan collega’s. Je geeft leiding aan 1.000 zorgprofessionals (in 65 wijkteams), aan 5 teamcoaches, de strategisch HR-adviseurs, de business controller en de manager wijkzorg (die ongeveer 25 ondersteunende medewerkers aanstuurt). Je werkt met betrokkenen nauw samen en rapporteert aan de voorzitter Raad van Bestuur.
 

Goede zorg

Je stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid in de wijkteams voor goede zorg en faciliteert waar nodig de wijkteams om op professionele, hoogwaardige en vakinhoudelijke wijze de kwaliteit van hoog complexe zorg te borgen. Dit volgens geldende standaarden en wet- en regelgeving.
 

Financieel gezond

Je ontwikkelt tactisch/strategisch beleid voor Wijkzorg en voert zelfstandig onderhandelingen met het Zorgkantoor/zorgverzekeraars en tevens in het kader van de realisatie van samenwerkingsverbanden en innovatieve zorgproducten/-diensten. Het vastgestelde beleid vertaal je naar een managementcontract en begroting. Dit contract wordt onder jouw verantwoordelijkheid uitgevoerd. Je optimaliseert werkprocessen en brengt impactvolle verbeteringen teweeg. 

Het profiel, de functie-eisen en de competenties van de gezochte kandidaat vind je onderstaand.
 

Profiel

Als ervaren manager weet je de juiste combinatie te vinden van resultaat- en mensgericht leiderschap. Je straalt dus warme zakelijkheid uit. Je kunt goed luisteren en gebruikt begrijpelijke taal en argumentatie. Daardoor overtuig, activeer en bind je mensen. Je gaat actief op zoek naar mogelijkheden voor verbetering en (externe) samenwerking. Je bent een gewaardeerde gesprekspartner voor de medezeggenschapsorganen. 

Samenvattend ben je:

 • resultaatgericht
 • een verbinder
 • een teamspeler
 • ondernemend
 • creatief en flexibel
 • integer
 • representatief. 
   

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

 • een academisch denk- en werkniveau
 • een relevante managementopleiding
 • minimaal 5 jaar ervaring als directeur of manager in de gezondheidszorg, bij voorkeur in de sector VVT
 • kennis van de organisatie en de wet- en regelgeving in de zorg
 • bedrijfskundige kennis en ervaring 
 • kennis van en ervaring met veranderingsprocessen en groepsdynamiek.
   

Competenties

Verder ben je:

 • een bruggenbouwer die een organisatie in beweging houdt
 • in staat om een cultuur van samenwerking en daarmee draagvlak te creëren
 • sturend waar het gaat om het voldoen aan kaders
 • met behoud van je verantwoordelijkheid in staat om te delegeren
   

Arbeidsvoorwaarden

ZuidZorg is volop in ontwikkeling en biedt als werkgever veel mogelijkheden. Je gaat werken voor een open, informele organisatie waar flexibiliteit, uitdaging en ontwikkeling hoog in het vaandel staan. 
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, salarisschaal FWG 75. Je start met een jaarcontract, het streven is gericht op een vast dienstverband.
 

Procedure

ZuidZorg laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen je uitsluitend te reageren indien je jezelf in belangrijke mate herkent in bovenstaande profielschets. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

071-581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Je belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op woensdag 25 augustus a.s.

De eerste selectiegesprekken met daarvoor in aanmerking komende kandidaten bij Corsten & Corsten vinden plaats in week 35. De exacte data worden nader bepaald.
De selectiegesprekken bij ZuidZorg zijn gepland in de weken 37 en 38. Indien je solliciteert, verzoeken wij je vriendelijk rekening te houden met deze data.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen