Directeur Stichting Vanuit autisme bekeken

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Stichting Vanuit Autisme Bekeken, expertisecentrum op het gebied van autisme en een inclusieve samenleving, zoekt een

Directeur

(25 uur per week)

VAB heeft een missie: “Wij zetten ons in voor de emancipatie van mensen met autisme op school, het werk en in de zorg. Dat vraagt om een open houding, kijken naar autisme vanuit de ontwikkeling en het lef om regels & werkwijzen te doorbreken.”

Vanuit inhoudelijke kennis, ervaringsdeskundigheid en innerlijke motivatie willen wij enerzijds veranderingen in de maatschappij mogelijk maken en realiseren. Anderzijds willen we het stereotypische beeld over autisme veranderen. 

Sinds 2013 laat VAB zien welke veranderingen nodig zijn in het onderwijs, op de werkvloer, in het sociaal domein en de zorg. Veranderingen waar meer mensen van profiteren dan alleen mensen met autisme. VAB besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen: jeugd, onderwijs, zorg (waaronder Levensloopbegeleiding VAB), werk en samenleving. 

De belangrijkste taken bij deze functie zijn

 • Coördinatie van het VAB-team en zorgen voor samenhang in de activiteiten.
 • Bepalen van de organisatiestrategie en prioriteiten.
 • Zorgen voor een goed financieel beheer en daarover verantwoording afleggen aan het bestuur.
 • Relaties onderhouden met andere organisaties op bestuurlijk niveau.
 • Het gezicht van VAB zijn en de organisatie extern vertegenwoordigen.
 • Knelpunten voor VAB op de agenda zetten.
 • De verbinding vormen tussen het VAB-team en het bestuur.
 • Het bestuur informeren en betrekken bij de plannen. 
 • Contact onderhouden met subsidieverstrekkers van aanvraag tot verantwoording.
 • HR-taken zoals teambuilding en de selectie van nieuwe medewerkers.
 • Acquisitie verrichten voor nieuwe (betaalde) projecten.
 • Van de directeur verwachten wij dat hij/zij onafhankelijk, objectief en vrij van (elke schijn van) belangenverstrengeling is. 

 We zijn op zoek naar iemand die

 • Een inclusieve houding heeft (open, luisterend, gelijkwaardig contact). 
 • Betrokken is bij de doelgroep mensen met autisme en uitgaat van diversiteit. Hij/zij benadert mensen met autisme niet als een homogene groep. Eigen ervaringsdeskundigheid met autisme in zijn of haar directe omgeving is een pre.
 • Interesse heeft om zich te verdiepen in de uitgangspunten en visie van VAB en daarbij in het bijzonder de inzet van ervaringsdeskundigen.
 • Met lef en een open houding wil samenwerken.
 • Aantoonbare verbondenheid heeft met de inhoudelijke uitgangspunten van VAB (autisme als eigenstandige ontwikkeling én inclusieve samenleving) en het vermogen om deze autonoom uit te dragen.
 • Een vernieuwende en ondernemende houding heeft. Hij/zij ziet en creëert kansen en zet zich actief in voor de doelen van VAB.
 • Ruime (management)ervaring heeft opgedaan in het sociaal maatschappelijk domein of vergelijkbare beleidsterreinen.
 • Analytisch vermogen heeft (academisch denkniveau). 
 • Inzicht heeft in strategische afwegingsprocessen.
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid heeft en ook gevoel voor wat er in de samenleving speelt. 
 • Gemiddeld 25 uur per week beschikbaar is.

De geschiktheid van de directeur blijkt mede uit het voldoen aan de volgende competenties.

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.

Organisatorisch inzicht 

Weet hoe je binnen een organisatie dingen voor elkaar krijgt. Kan intern en extern partijen (ver)binden om de gewenste resultaten te bereiken. 

Helikopterview 

Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële vraagstukken. 

Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid 

Onderkent de specifieke rol van VAB en bewaakt binnen de visie en missie van VAB de invulling daarvan. 

Onafhankelijke oordeelsvorming

Durft de lastige vragen te blijven stellen, durft in te grijpen als dat nodig is en houdt de rug recht bij moeilijke beslissingen. Is in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming. 

Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat.

Inhoudelijke kennis en visie 

Beschikt over de voor de functie vereiste kennis, bijvoorbeeld kennis van inclusief onderwijs, jeugd, inclusief werkgeverschap, Levensloopbegeleiding VAB, inclusieve samenleving. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van autisme en kan deze vertalen in langetermijndoelstellingen en een strategische planning. 

Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan een kritische discussie over het eigen functioneren. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen.

Mocht je interesse hebben in deze rol, stuur dan je CV inclusief jouw motivatie voor 8 maart 2024 aan Alwine Dijkstal, alwine.dijkstal@vanuitautismebekeken.nl.

Sollicitatiegesprekken met een selectiecommissie vinden in Utrecht plaats op: 

 • 18 tot en met 22 maart in de avond.

Heb je vragen over deze vacature?

Neem contact op met: Hans Sureveen, hans.sureveen@vanuitautismebekeken.nl.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen