Directeur Service Center

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Fulltime

Voor Huisartsenposten Oost-Brabant is SLIM partner in search op zoek naar een Directeur Service Center. Bekijk het volledige profiel op slimsearch.nl/v55.

De organisatie

Huisartsenposten Oost-Brabant is een huisartsen dienstenstructuur. De organisatie verleent huisartsgeneeskundige spoedzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren en op feestdagen in de regio Oost-Brabant vanuit 7 posten en een triagecentrum met twee locaties. Van de 7 posten zijn er 5 geïntegreerd met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. De organisatie wordt ondersteund door een service center.

De organisatie doet dit met aandacht voor de patiënt, de gemeenschap, de medewerkers en de huisartsen. Onder het motto: “Bij spoed helpen wij u direct. Wat kan wachten, moet wachten”.

De functie directeur service center

De directeur service center valt rechtstreeks onder de bestuurder en geeft leiding aan het service center. De directeur is de rechterhand van de bestuurder en zal bij zijn afwezigheid zijn taken moet kunnen overnemen.

De bestuurder, de directeur service center en de manager van de triage zullen samen het directieteam gaan vormen. Zij zullen in nauwe samenwerking de organisatie aansturen en de ingeslagen weg samen met de medewerkers gaan implementeren.

De directeur service center zal in samenwerking met de regiomanagers verantwoordelijk zijn voor de efficiëntie van de werkprocessen binnen de huisartsenposten.

Daarnaast adviseert hij/zij vanuit de dagelijkse praktijk de raad van bestuur en de regiomanagers over relevante interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn voor de huisartsenposten.

Intern is hij/zij integraal eindverantwoordelijk voor het service center en laat zich daarbij inhoudelijk bijstaan door de adviseurs uit de verschillende domeinen.

De directeur heeft een belangrijke signaalfunctie als het gaat om marktontwikkelingen en weet deze vervolgens te vertalen naar het eigen aanbod van het service center.

De directeur service center werkt aan verdere professionalisering van de organisatie waarbij ruimte is voor innovatie en creativiteit.

Hij/zij speelt een belangrijke rol bij interne ontwikkelingen. Daarnaast omvat de functie ook het uitbouwen en in stand houden van de externe relaties. Hij/zij zal op een verbindende wijze de medewerkers gaan aansturen.

Daarnaast implementeert hij/zij de interne veranderingsprocessen en de bedrijfsmatige aanpak zonder daarbij het kerndoel van de organisatie uit het oog te verliezen.

De directeur service center zal een belangrijke sparringpartner zijn voor de bestuurder, ook

wordt verwacht dat hij/zij voor de medewerkers kaders schept en hen faciliteert.

Verantwoordelijkheidsgebieden

  • Eindverantwoordelijk voor het tactisch en strategisch beleid resulterend in meerjarig strategische beleidsplannen voor de bedrijfsvoering van de B.V. HAP OB.
  • Medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategisch       beleid van de operationele activiteiten van de B.V. HAP OB.
  • Bewaakt de financiële en organisatorische haalbaarheid van de activiteiten van de B.V. HAP OB en haar leden;
  • Voert overleg en onderhandelingen met zorgverzekeraars over contracten en projecten van de B.V. HAP OB;
  • Houdt toezicht op de financiële en organisatorische uitvoering van de gecontracteerde activiteiten op basis van de overeenkomsten met de zorgverzekeraars;
  • Verantwoordelijk voor het jaarplan en de financiële verslaglegging;
  • Verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van B.V. HAP OB;
  • Vertegenwoordigt de organisatie in contacten en overlegvormen met ketenpartners en externe partijen, onderhoudt en ontwikkelt netwerken die de positie van Huisartsenposten Oost-Brabant versterkt;      
  • Volgt de landelijke ontwikkelingen in de eerstelijnszorg, participeert in bestuurlijke netwerken, signaleert maatschappelijke trends waardoor de organisatie zijn positie in de markt kan ontwikkelen en behouden;
  • Onderhoudt contacten met de diverse relevante instanties voor het ontwikkelen van nieuwe projecten gericht op bedrijfsmatige kansen en het inrichten van de services voor het service center.

Meer informatie: Download hier de volledige profielschets

Solliciteren

Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar. Telefoonnummers: SLIM partner in search 020 – 894 91 54, Xandra Slim-Koorstra 06 – 520 03 898

Uw CV en motivatiebrief zien wij graag vóór 21 oktober 2019 tegemoet via info@slimsearch.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen