Directeur Pro Persona Connect

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Directeur

Pro Persona Connect

“Pro Persona Connect gaat uit van maximale eigen regie bij de cliënt, waarbij wij de cliënt en zijn/ haar omgeving benaderen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Als directeur draag jij bij aan een gezonde bedrijfsvoering, waarbij wij wendbaar en innovatief blijven. Als verbindende directeur komt dit tot uiting in alle samenwerkingsrelaties, zowel binnen als buiten onze organisatie.”

Wat ga je doen?

Als directeur van Pro Persona Connect help je mee onze doelstelling te bereiken om een excellente zorgaanbieder te zijn, verblijvend in een financieel gezonde positie,  waar de cliënt centraal staat en waar we innovatief én flexibel zorg aanbieden. Al onze inspanningen zijn gericht op het bieden van doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychische stoornissen. Wij doen dit samen met de cliënt en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving. Om dit te realiseren werken we samen met relevante partijen in de keten om het herstelproces van onze cliënt optimaal te ondersteunen. De kwaliteit van onze professionals, ondersteuners en management zien we als doorslaggevende factor voor het bereiken van goede kwaliteit van zorg.  Om dit vorm te geven door Pro Persona is het type dienstverlening aan de cliënt leidend geweest. Dit heeft geleid tot een hoofdstructuur met een zestal directies van zes resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s); De Pompestichting, Voortgezette Behandeling & Neuropsychiatrie Wolfheze, Pro Persona Connect, Spoedeisende & Netwerkgerichte GGZ Midden, Spoedeisende & Netwerkgerichte GGZ Zuid en Pro Persona Services. 

De aandachtsgebieden waarvoor je samen met je collega’s van het directieteam verantwoordelijk voor bent, zijn:

 • het creëren van een financieel gezonde organisatie; 
 • het uitzetten van strategie en positionering van Pro Persona Connect en de daarbij horende organisatieontwikkeling;
 • het bevorderen van kwaliteitsbeleid, veiligheidsbeleid en aantrekkelijk leerklimaat;
 • het selecteren en beoordelen van zorgmanagers en evt. staf/ondersteuners;
 • relatiebeheer met relevante stakeholders, denk aan onze medewerkers, cliënten en indien van toepassing familie, uiteraard de Raad van Bestuur en externe relaties zoals doorverwijzers, ketenpartners ( o.a. Iriszorg en karakter)  en relevante kennisinstellingen. Op deze wijze streven wij positieve resultaten na qua waardering van cliënten en medewerkers en dragen gezamenlijk bij aan kwalitatief goede zorg.

Het directieteam is bevoegd handelingen te verrichten en besluiten te nemen die nodig zijn om afgesproken resultaten te behalen en die passen binnen de vastgestelde begroting, het managementcontract, de procuratieregeling en het (HR)beleid van Pro Persona. Uitgangspunt is enerzijds “verantwoording achteraf” afleggen en anderzijds proactief significante problemen of afwijkingen bespreekbaar maken met de Raad van Bestuur. Als directielid is het van belang in verbinding te blijven met de rest van Pro Persona en nauw samen te werken bij het optimaliseren van zorgprocessen met collega-directeuren van andere organisatieonderdelen. Je kunt als directeur tevens verantwoordelijk zijn voor een locatie-afhankelijke of Pro Persona brede portefeuille.  

Waar ga je werken?

Pro Persona Groep is een grote werkgever in de regio’s Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Wolfheze. Meer dan 3.500 medewerkers dragen bij aan onze missie: de kwaliteit van het leven verbeteren door mensen te genezen, van hun klachten af te helpen of weer grip op hun bestaan te geven en met hen een nieuw perspectief te ontwikkelen. Daarmee dragen we bij aan de kwaliteit van de samenleving en zetten wij ons in voor goed werkgeverschap.  Kenmerkend voor de wijze van organiseren en sturen binnen de gehele organisatie is dat vanaf de zorgprofessional op de werkvloer tot aan de directie en Raad van Bestuur integraal gestuurd wordt op het bieden van kwalitatief goede zorg binnen de gestelde financiële kaders.

Dit betekent dat elke RVE een collegiale directie kent die gezamenlijk verantwoordelijk is voor zowel de kwaliteit van onze zorgdienstverlening als de bedrijfsvoering. De directeuren (in totaal twee fte per RVE) verdelen, in samenspraak met de Raad van Bestuur, zelf de portefeuilles en zorgen daarbij voor een efficiënte werkverdeling. Elk directieteam kent in elk geval één directeur met een duidelijke zorginhoudelijke achtergrond. Deze directeur kan tevens gedeeltelijk een rol vervullen als regiebehandelaar binnen de organisatie. Het directieteam wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. Binnen elk organisatieonderdeel komen maximaal 2 managementlagen voor (directie en zorgmanagers). Het directieteam stuurt zelf zorgmanagers en mogelijk een aantal stafmedewerkers/ondersteuners aan. De directieleden bepalen gezamenlijk op welke wijze zij de aansturing binnen het eigen organisatieonderdeel concreet vormgeven. Daarbij sluiten zij vanzelfsprekend aan op de leidende principes en ontwerpcriteria voor de wijze van organiseren en sturen binnen Pro Persona. Het feit dat het directieteam integraal verantwoordelijk is en collegiaal samenwerkt, betekent dat besluitvorming geschiedt op basis van overeenstemming tussen de directieleden. Dat geldt zowel voor de gemeenschappelijke aandachtsgebieden, als voor de verdeling in primaire en secundaire aandachtsgebieden. Dat is noodzakelijk om een integraal en gezamenlijk perspectief te kunnen behouden op het geheel van het organisatieonderdeel en zijn omgeving. Onderlinge vervangbaarheid, een gemeenschappelijk inzicht en overzicht en de eenheid van leiding zijn daarmee gediend.

Wat bieden wij?

 • De functie is ingedeeld in FWG-schaal 80 of AMS-regeling  + 10% (conform CAO), werkuren en werkdagen in overleg.
 • 8% vakantiegeld, 13e maand en pensioenopbouw.
 • 21 vakantiedagen + 35 levensfasebudget uren.
 • Een meerkeuzesysteem in arbeidsvoorwaarden; hiermee kun je je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen. Zo bieden wij regelingen voor bijvoorbeeld, bedrijfsfitness, studie, opleiding of bijscholingsmogelijkheden, een computer voor privégebruik, of (elektrische) fiets.
 • Volop persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden; de werkzaamheden zijn niet uitgekristalliseerd. Jij krijgt de ruimte jouw ideeën en ervaring te gebruiken om deze rol vorm te geven.
 • Korte lijnen met collega’s vanuit de inhoud, zo borgen wij inspraak en advies vanuit verschillende beroepsgroepen, bijvoorbeeld de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de Vereniging Medisch Specialisten (VMS).
 • Én natuurlijk een prettige en collegiale werkomgeving waarin wij onze medewerkers stimuleren om zich te ontplooien en de samenwerking met collega's en collega-instellingen op te zoeken. 

Onze verdere arbeidsvoorwaarden vind je hier en zijn conform de Cao GGZ.

Wat vragen we van jou?

Als directeur beschik je over een relevante (zorginhoudelijke en/of bedrijfskundige) academische opleiding met vervolgopleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, strategie en bedrijfsvoering. Je kent de huidige ontwikkelingen/thema’s binnen de ggz en hebt een heldere, langere termijn visie op deze zorg, passend bij de missie, visie en strategische doelstellingen van Pro Persona. Bij voorkeur heb je meerjarige ervaring als directeur en kennis van én ervaring in verandermanagement. Je bezit een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de mensen (medewerkers en cliënten/patiënten) in de organisatie en daarbuiten (samenwerkingspartners/verwijzers) en bent voor hen als verbindende persoonlijkheid zichtbaar. Dat betekent dat je maatschappelijk geëngageerd bent met een “blik naar buiten” gericht. Als ambassadeur van Pro Persona Connect kan je de organisatie uitstekend vertegenwoordigen en de toegankelijkheid vergroten. Jouw duidelijke visie op de organisatieontwikkeling uit zich in het leiding nemen in veranderingen en je verstaat de kunst van het daadwerkelijk implementeren. Je geeft richting, sturing en creëert ruimte binnen heldere kaders. Daarmee kun je medewerkers binden & boeien. Je draagt bij aan een professioneel werk en leerklimaat, waar ruimte is voor innovatie en creativiteit. Laatstgenoemden zijn competenties die jou aanspreken! Jij durft buiten gebaande paden te denken en treden, waarbij je oog houdt voor de dynamiek binnen de ggz.  Je bent een integere directeur die met vertrouwen het goede voorbeeld geeft. Daarbij bouw jij met humor en tact bruggen om blijvend de verbinding op te zoeken.  Je bent koersvast, maar durft onderbouwd middels voortschrijdend inzicht de zeilen bij te stellen. Uiteraard sta je hierin niet alleen en kun je terugvallen op collega directeuren. 

Meer weten?

Hebben wij je interesse gewekt en wil je meer weten over de functie en onze organisatie? Wij komen graag met je in gesprek om onder het genot van een kop koffie nader kennis te maken.   Voor meer informatie neem contact op met Marc Verbraak, psycholoog specialist en lid van Raad van Bestuur, per mail M.Verbraak@propersona.nl of informeer telefonisch via het directiesecretariaat bij Jacqueline Dietz contactinformatie

Procedure

De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen. N.B. je krijgt altijd een reactie op je sollicitatie! Controleer regelmatig je spambox. Het kan helaas voorkomen dat onze mail daarin terechtkomt.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst, maar delen in je netwerk wel.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen