Directeur-bestuurder (36 uur) Cliëntenbelang - Amsterdam

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Wil je als boegbeeld in het hart van maatschappelijke problematiek de ambassadeur zijn voor individuele en collectieve cliëntgroepen, dan is dit de plek om van betekenis te zijn. 

De organisatie

Cliëntenbelang is een vereniging die de belangen behartigt van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid en (chronische) ziekte, en hun mantelzorgers. Cliëntenbelang is er voor de burger die de weg naar de juiste zorg en ondersteuning niet kan vinden of de inwoner die vastloopt in de samenleving. Afhankelijk van de fase in iemands leven hebben mensen verschillende behoeften en (zorg)vragen. Daar houden de professionals van Cliëntenbelang in hun werk rekening mee en als spin in het web verwijzen ze door naar de juiste partijen in de zorg en het sociaal domein. Ze zetten zich in voor jongeren in de jeugdzorg, kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers in Amsterdam en in de rest van Noord-Holland op het gebied van zorg, jeugdhulp, toegankelijkheid, vervoer, participatie en wonen. Mensen met ervaringskennis en deskundigen werken vrijwillig en betaald samen aan beleidsbeïnvloeding en politieke lobby. Cliëntenbelang wil een inclusieve samenleving dichterbij brengen, zodat iedereen volwaardig mee kan doen.

Ruim 50 organisaties, zoals Alzheimer Nederland, de cliëntenraden van zorginstellingen, het Autisme Collectief, Vereniging Epilepsie Nederland, MS en Platform Mantelzorg, zijn lid van de vereniging. De werkorganisatie wordt gevormd door 180 vrijwilligers en ruim 60 medewerkers, die de belangen behartigen, onderzoek doen, trainingen en advies geven of platforms, werkgroepen en cliëntenraden ondersteunen. Ruim 1.000 cliënten per jaar doen een beroep op de onafhankelijke cliëntondersteuning en de omzet is ongeveer € 5 miljoen, waarvan 60% via subsidie van de gemeente Amsterdam komt. De rest van de inkomsten komt uit fondsen, andere gemeenten in Noord-Holland en (zorg)aanbieders. Cliëntenbelang baseert haar visie op vijf kernwaarden: rechtvaardigheid, diversiteit en inclusie, aandacht, onafhankelijkheid en co-creatie. Samenwerking gebeurt op stedelijk, regionaal en landelijk gebied. Cliëntenbelang Amsterdam levert 5 diensten:

 1. collectieve belangenbehartiging
 2. individuele belangenbehartiging en ondersteuning
 3. training en advies
 4. onderzoek en publicatie
 5. versterking medezeggenschap 

In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 zijn er twee strategische thema’s vastgesteld voor de komende periode: Menselijke maat in een inclusieve maatschappij en Toegankelijke en passende zorg. In verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder ontstaat er per oktober/november een vacature.

De functie

De nieuwe directeur-bestuurder staat voor de uitdaging om de strategische thema’s ten uitvoer te brengen en het verworven aanzien van Cliëntenbelang blijvend stevig te profileren en positioneren met in achtneming van de financiële mogelijkheden. Cliëntenbelang heeft een cruciale rol in de gesprekken over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, in Amsterdam het programma Amsterdam Vitaal & Gezond en in alle regio’s in Noord-Holland de implementatie van de regioplannen en de doorvertaling van het IZA. 

Je bent eindverantwoordelijk voor een effectief en efficiënt functionerende organisatie, de kwaliteit en het strategisch beleid. Je geeft leiding aan de organisatie bestaande uit 60 medewerkers (30 fte), die met veel bevlogenheid en verantwoordelijkheidsgevoel werken. De structuur en inrichting van de organisatie pas je zo nodig aan, zodat er een efficiënte organisatie staat, waar de processen intern gestroomlijnd verlopen en de verantwoording op een effectieve manier plaatsvindt. Je bent als leidinggevende in staat om met warmte en zakelijkheid tegelijkertijd, medewerkers mee te nemen in de stappen om de continuïteit van de vereniging te borgen. Uiteraard houd je rekening met de vormen van medezeggenschap binnen de vereniging, zoals de ALV en de OR.

Dit betekent dat je: 

 • het boegbeeld en de ambassadeur bent voor de leden en externe netwerkpartners, en de lobby naar de lokale en regionale politiek en verschillende bestuurlijke gremia en media voor je rekening neemt; 
 • signaleert waar mogelijkheden liggen om het beleid, de toegankelijkheid en het aanbod op het gebied van zorg en welzijn optimaliseren;
 • de participatie van cliënten, patiënten en naasten blijft agenderen en waarborgt;
 • de meerjarenstrategie verder invulling geeft met de RvT, de leden en de medewerkers, waarbij toekomstbestendigheid een speerpunt is;
 • de financiën bewaakt en zo mogelijk uitbreidt door fondsenwerving/lobby en daarmee positie van de vereniging verder te versterken;
 • continu de balans houdt tussen inhoud, interne organisatie en externe kansen.

Dit is een uitdagende functie in een speelveld met verschillende dynamieken, waarbij je schakelt tussen strategie, praktijk, de externe stakeholders, de medewerkers, de politieke ontwikkelingen en mogelijke financiële kansen of gevolgen. 

Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Het profiel

Je bent net zo bevlogen als de medewerkers om veel te betekenen voor de belangen van cliënten en bent in staat om op heldere wijze sturing te geven. Je kent de gevoeligheden in een diverse omgeving van belangen en combineert zakelijkheid en mensgerichtheid. In de veelheid van contacten en onderwerpen houd je overzicht, weet je te delegeren en breng je samenhang aan. Dankzij je gestructureerde manier van werken blijf je op de hoogte van de stand van zaken, zijn processen efficiënt ingericht en weet je waar de prioriteiten moeten liggen. Dat geldt zowel voor de bedrijfsvoering als voor de inhoudelijke onderwerpen. Daar waar kansen liggen zorg je dat de organisatie betrokken is, maar je begrenst ook op het juiste moment, zodat plannen realistisch en haalbaar zijn. Je geeft medewerkers verantwoordelijkheid en bent duidelijk over de verwachtingen. Je onderzoekt, samen met de RvT, wat de beste koers is en stelt een meerjarenplan op. Je herkent jezelf in de volgende punten:

 • Afgeronde academische opleiding.
 • Minimaal 5 jaar ervaring als integraal verantwoordelijk manager en eindverantwoordelijk voor een organisatieonderdeel.
 • Ervaring met projectmanagement.
 • Dienend leiderschap.
 • Verbinder. 
 • Relatiebeheer en netwerk actief betrekken.
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit.
 • Analytisch en conceptueel denkvermogen.
 • Kunnen schakelen in communicatie tussen diverse stakeholders.
 • Kennis van een vereniging als rechtspersoon en samenwerking met RvT strekt tot aanbeveling.

Aanbod en sollicitatieprocedure

Deze functie is ingedeeld in WNT-1 zorginstellingen (de inschaling zal in de komende periode opnieuw worden beoordeeld). Je kunt t/m 2 juli 2024 op de functie reageren (middels Word documenten) via onze website. Een (case) assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen contactinformatie ; fvanrosmalen@bosmanvos.nl) van Bosman & Vos. Informatie is via haar verkrijgbaar.

Voor meer informatie over Cliëntenbelang: 

 • www.cliëntenbelang.nl
 • www.cliëntenbelangamsterdam.nl
(Recruiter)

Bosman & Vos adviseert vooral organisaties in het sociaal domein (zorg, welzijn, overheid) en andere non profitorganisaties. Wij doen dat... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen