Directeur Bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is het samenwerkingsverband van de faculteiten Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiëntenzorg op het terrein van de tandheelkunde.

ACTA is internationaal gezien een toonaangevend onderzoeksinstituut en is één van de grootste tandheelkundige opleidingen ter wereld. Naast het opleiden van studenten tot tandarts, verzorgt ACTA de NVAO-geaccrediteerde post-initiële masteropleiding Oral Health Sciences. Daarnaast verzorgt ACTA Dental Education BV postacademische cursussen voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten.

Bij ACTA werken ongeveer 600 medewerkers en volgen 920 studenten de studie Tandheelkunde (en ca. 500 studenten van Inholland de opleiding Mondzorgkunde). Vanaf 1 september 2020 is de opleiding Mondzorgkunde van Inholland ook in het ACTA-gebouw gehuisvest. Dagelijks levert men aan ca. 400 patiënten tandheelkundige zorg. Er wordt tevens nauw samengewerkt met de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), die in hetzelfde gebouw als ACTA is gehuisvest. Met Inholland en de SBT bestaan dienstverleningsovereenkomsten. Verder wordt gebruik gemaakt van dienstverlening vanuit VU en UvA.

ACTA werkt dagelijks hard aan het creëren van een professionele en inclusieve werkomgeving waarin iedere medewerker prettig kan werken, leren en zich ontwikkelen.

Meer informatie over ACTA is te vinden op de website: www.acta.nl

PROFIEL DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING

ACTA komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van Directeur Bedrijfsvoering.

ACTA kent een directieteam dat de koers bepaalt en de ambities realiseert van de faculteiten Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnen het directieteam vormt u samen met de decaan van ACTA de bestuurlijke tandem, belast met het dagelijks bestuur en de inrichting van de faculteit. U  werkt in het directieteam samen met drie directeuren voor respectievelijk onderzoek, onderwijs en zorg. Ook de afdelingsvoorzitter, die tevens optreedt als vice-decaan, heeft zitting in het directieteam.

U fungeert als business partner en adviseur voor de decaan en voor de collega’s in het directieteam op het gebied van bedrijfsvoering. U heeft een heldere visie op de rol en positie van bedrijfsvoering in een wetenschappelijke omgeving waar onderzoek, onderwijs en zorg nauw met elkaar verweven zijn. U draagt bij aan en voelt zich medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderbouwing van het strategisch organisatiebeleid en de hieruit voortkomende resultaten.

U rapporteert rechtstreeks aan de decaan. U bent verantwoordelijk voor de capaciteitsgroep OBP bedrijfsvoering. Dit omvat de functiegebieden onderzoek- en onderwijsondersteuning, arbo, milieu en veiligheid, beleid- en bestuursondersteuning, communicatie en voorlichting, facilitaire zaken, financiën, planning en control, informatiemanagement, personeel en organisatie, privacy & informatiebeveiliging en portfolio- en projectmanagement. In totaal wordt indirect leidinggegeven aan ca. 67 fte (84 medewerkers).

De jaarlijkse begroting van de faculteit bedraagt ca. € 45 miljoen.

U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de impact op de organisatie als systeem. U vervult een voorbeeldrol en u draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg, onderzoek, onderwijs en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.

Resultaatgebieden

 • Realiseert samen met het directieteam een toekomstbestendige bedrijfsvoering.
 • Draagt zorg, binnen de UvA en VU-brede kaders, voor de strategische ontwikkeling en effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de faculteit, belegd in de capaciteitsgroep OBP bedrijfsvoering.
 • Staat garant voor optimale inzet en beheer van financiële, personele en materiële middelen.
 • Is voorzitter van het Managementteam (MT) van de faculteit, waarin de hoofden van de ondersteunende diensten vertegenwoordigd zijn.
 • Voert vernieuwingen door in de bedrijfsvoering en realiseert een optimale aansturing en uitvoering van alle functiegebieden van de bedrijfsvoering.
 • Levert een duidelijke bijdrage in het bewaken en versterken van de bedrijfseconomische en financiële basis van ACTA.
 • Verzorgt de financiële verslaglegging, waaronder interne rapportages en de jaarrekening(en). Zorgt voor een adequate interne controle. Fungeert als aanspreekpunt voor de externe accountant via het hoofd F&C.
 • Vertegenwoordigt ACTA in overleggen op het gebied van bedrijfsvoering van zowel UvA als VU.
 • Coacht, inspireert en motiveert de leidinggevenden van de verschillende onderdelen zodat zij hun vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten nog verder kunnen aanscherpen.
 • Draagt zorg voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en creëert optimale voorwaarden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Positioneert ACTA als aantrekkelijke werkgever door het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, dat zich verbindt met vraagstukken als de veranderende (krimpende) arbeidsmarkt, sociale innovatie en de jonge(re) generaties op de arbeidsmarkt.

Functie-eisen

 • U bent academisch opgeleid, bijvoorbeeld in (bedrijfs-)economie.
 • U heeft ervaring met leidinggeven in complexe bestuurlijke omgevingen, bij voorkeur in het hoger of wetenschappelijk onderwijs, of ervaring in een soortgelijke functie.
 • U heeft aantoonbare ervaring met verander- en cultuurprocessen, organisatieontwikkeling en reorganisatieprocessen.
 • U bent in staat te opereren binnen de complexiteit van bestuurlijke en financiële processen van beide moederuniversiteiten.
 • U beschikt over uitstekende relationele en onderhandelingsvaardigheden.
 • U bent in staat om bedrijfsvoering te verbinden met onderwijs, onderzoek en zorg. Daarvoor is affiniteit met deze drie kerntaken van de faculteit onontbeerlijk. U bent een stevige inhoudelijke sparringpartner in alle functiegebieden en stelt zicht daarin ondernemend op. 
 • U heeft kennis van en ruime ervaring met het aansturen van ondersteunende processen in een organisatie die opereert binnen onderzoek, onderwijs en zorg.
 • U beschikt over financieel-economische kennis en hebt ruime ervaring om financieel beleid te ontwikkelen en te implementeren. 
 • U bent een strateeg met kennis en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. U combineert uw strategisch inzicht met implementatiekracht. U bent zowel sterk in het ontwikkelen van beleid op het gebied van de bedrijfsvoering, als in de implementatie en evaluatie van dat beleid. 
 • U heeft kennis van bedrijfsinformatiesystemen die u weet in te zetten voor administratieve inrichtingsvraagstukken, procesoptimalisatie en managementinformatie.

Competenties

Voor een goede invulling van de functie is het van belang dat u:

 • In staat bent gelijktijdig te schakelen op verschillende niveaus, en verbinding te leggen tussen strategie en uitvoering, hoofdlijnen van beleid en dagelijkse realiteit. 
 • Waar nodig de diepte in gaat, om begrip van en grip op een zaak te krijgen.
 • Het vermogen heeft om te inspireren, visie en beleid over het voetlicht te brengen, te verbinden en open te staan voor de mening van anderen. 
 • Beschikt over sterke managementvaardigheden: integer, helder in de communicatie en een stimulerende mentor. 
 • Oog heeft voor verschillende belangen en zorgt voor een goede balans tussen de belangen van het primaire proces, de facultaire bedrijfsvoering en de centrale kaders.
 • Bekend met de medezeggenschapsprocedures en het belang daarvan. 
 • Beschikt over het vermogen om op te treden als een aansprekende vertegenwoordiger van ACTA, zowel intern als extern. Daarbij bent u in staat om op overtuigende wijze de belangen van ACTA, zowel in- als extern te behartigen. 
 • Beschikt over een hoge mate van organisatiesensitiviteit, die onder meer blijkt uit het in positie brengen van de juiste personen, een luisterend oor, een uitnodigende houding en verbindend en enthousiasmerend optreden.

Aanstelling en beloning

Aanstelling vindt in eerste instantie plaats in tijdelijke dienst voor de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een aanstelling in vaste dienst.

Op deze functie is het UFO-profiel directeur Bedrijfsvoering van toepassing. Het salaris is conform schaal 16, afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 6.405, max. € 8.371) . De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Als werkgever handhaven de UvA en de VU een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen