Directeur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Combiwel Buurtwerk zoekt een inspirerende en verbindende directeur die de slagkracht van de organisatie vergroot en een heldere koers met kaders uitzet. Een directeur die participatie en samensturing in het DNA heeft zitten.

Blij dat je in de buurt bent

Combiwel Buurtwerk is een bijzondere organisatie waar mensen zich willen inzetten vóór en dóór mensen. We zorgen namelijk voor verbinding in de Amsterdamse wijken. Tussen álle bewoners, van welke afkomst dan ook, arm of rijk, met veel of weinig kansen. We zetten ons met passie en lef in voor 100% sociale en energierijke buurten en dat leidt tot prachtige resultaten. Werken bij Combiwel Buurtwerk is dan ook waardevol, zinvol en dankbaar werk. Sommige collega’s willen nooit meer iets anders.

Combiwel Buurtwerk is een maatschappelijke organisatie waar ongeveer 130 medewerkers zich met hart en ziel inzetten voor Amsterdammers en Amsterdammertjes.

We willen als Combiwel Buurtwerk impact hebben op buurten en haar inwoners. We hebben géén winstoogmerk, noch aandeelhouders die dividenden vragen. We zorgen ervoor dat we de kosten laag houden. Zo realiseren we positieve financiële resultaten die we (her)investeren in projecten en verbeteringen. Het is onze ambitie om in ons werkveld een stevige en toonaangevende partner te zijn.

Samensturing

Samensturing is – volgens ons – ‘de nieuwe route’ om te volgen en zorgt voor regie, verantwoordelijkheid en daarmee eigenaarschap bij bewoners en medewerkers. Hierdoor ontstaan duurzame oplossingen die energie geven. Dit sluit aan bij verdergaande democratisering in de stad, bij bewoners en bij onze medewerkers.

Samensturing vraagt om het lef om beslisruimte uit handen te geven. Met een heldere koers en door duidelijke kaders te stellen, geef je ruimte aan anderen om advies te geven om zo tot gedragen oplossingen te komen. Oplossingen die je – mits ze binnen de koers en kaders vallen – dan ook ongewijzigd overneemt.

Het werken bij Combiwel Buurtwerk vraagt van jou en jouw medewerkers om samenwerking in allerlei netwerken. Hier schuurt het soms tussen het belang van de eigen organisatie en dat van het netwerk. Op dat grensvlak ontstaan de mooiste oplossingen. We verwachten van jou dat je die ‘tweebenigheid’ hebt. En we verwachten dat jij die ‘tweebenigheid’ stimuleert. Bij Combiwel vinden we iedereen uniek.

We zijn er nog niet. Het is niet een kwestie van ‘bordjes verhangen’. We hebben nog veel te leren. Maar we zijn goed op weg. Wij hebben samensturing omarmd. En we verwachten van jou dat jij dat ook doet!

In bijzondere combinaties zijn we er voor de Amsterdammer

Combiwel Buurtwerk is één van de werkorganisaties van Combiwel. Naast Buurtwerk heeft Combiwel ook Buurtteams, Kinderopvang en Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Kamers met Kansen in haar werkpakket. Zo werkt Combiwel – in allerlei vormen – aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken en de leefbaarheid in Amsterdam. Dit in opdracht van de gemeente Amsterdam, met name in de stadsdelen West, Zuid, Noord en Nieuw-West.

In de praktijk werken de werkorganisaties met elkaar samen waar dat mogelijk is en meerwaarde oplevert. Hun ondersteuning op het gebied van HRM, financiën, communicatie, ICT en facilitair krijgen ze van een gemeenschappelijk servicebureau. De eenheden functioneren onder leiding van een eigen directeur. De holding wordt aangestuurd door de algemeen directeur. De gemiddelde jaaromzet van de organisatie is circa 36 miljoen euro. Die van Buurtwerk bedraagt ongeveer 13 miljoen euro.

Combiwel werkt verder nauw samen met haar opdrachtgevers vanuit de gemeente Amsterdam, de bewoners uit de verschillende buurten en een heel palet aan partners uit o.a. onderwijs, zorg, woningbouw en andere maatschappelijke sectoren.

Wie ben jij?

Je bent een inspirerende en verbindende directeur. Je omarmt samensturing, omdat je gelooft in de kracht ervan. Zowel in het werken met bewoners en partners, als binnen de eigen organisatie. Je bent de ambassadeur voor Combiwel Buurtwerk. Je ontwikkelt ideeën bij de belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Je zet een heldere koers uit en formuleert kaders waarbinnen anderen oplossingen bedenken. Zo ontstaat er energie en eigenaarschap.

Als directeur ben je het gezicht van de organisatie en ben je in staat om de positie van Combiwel Buurtwerk verder te versterken. Je wordt graag gezien in de relevante netwerken en weet met tact te lobbyen en de belangen van de organisatie te behartigen. Je bent gericht op samenwerking en resultaat.

Je staat bekend om jouw verbindende leiderschapsstijl, die de mensen waarmee je werkt inspireert en uitnodigt om tot vernieuwende oplossingen te komen. En daar uitvoering aan te geven. Je weet wat er speelt in het sociaal domein en weet de organisatie daarin goed te positioneren.

Je bent een strategisch denker en maakt keuzes die passen bij de interne en externe ontwikkelingen. Je inspireert vanuit visie op (inhoudelijke) hoofdlijnen en weet de noodzakelijke kaders en prioriteiten te stellen en te communiceren. Je geeft vertrouwen en laat binnen de kaders die je stelt de beslisruimte bij je management, de teams en de medewerkers. Je bent toegankelijk, open en oprecht betrokken bij je medewerkers.

Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor Combiwel Buurtwerk. Je werkt binnen de afgesproken kaders, zoals onze ‘filosofie’, de meerjarenagenda en het jaarplan. Daarnaast geef je – met collega directeuren – richting aan de Combiwel-organisatie.

Je hecht aan diversiteit en inclusie en ziet dat graag terug in de organisatie.

Hierbij zijn de volgende resultaatgebieden van belang:

  • het ontwikkelen en laten ontwikkelen van de meerjarenrichting en -strategie en het vertalen daarvan naar jaarplannen en zorgen voor de uitvoering daarvan;
  • het zakelijk, kostenbewust en ondernemend opereren om de gestelde doelen en ambities te realiseren;
  • het optreden als ambassadeur van Combiwel en Combiwel Buurtwerk. Het zien en benutten van kansen voor Combiwel Buurtwerk en deze met de uitvoering vertalen naar het werk;
  • het stimuleren van de ontwikkeling van de samenwerking met en tussen Combiwel Buurtwerk, haar samenwerkingspartners en haar opdrachtgevers. Hierbij behoeft de samenwerking met de buurteams een extra impuls;
  • het ontwikkelen van een strategie en voorbereiding op de inschrijving op (waarschijnlijk) een subsidietender die (waarschijnlijk) in 2024 gaat lopen.

Als je daarnaast nog aan onderstaande aspecten voldoet pas je perfect in het plaatje:

  • academisch werk- en denkniveau en aantoonbaar succesvol met het verbindend leidinggeven aan een vergelijkbaar complexe organisatie in een eindverantwoordelijke rol;
  • gedegen kennis van, en inzicht in, bedrijfsvoering en HR met gevoel voor risicobeheersing;
  • visie op en ervaring met (implementatie van) organisatie-ontwikkeling;
  • ervaring met en kennis van de transformatieopgave in het sociaal domein;
  • ervaring met werken in een organisatie die direct in contact staat met de burgers is een pré; Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Meer informatie

PublicSpirit begeleidt de werving en selectie voor deze functie. 
Kijk voor het volledige functieprofiel en meer informatie over Combiwel en de sollicitatieprocedure op de website van PublicSpirit: www.publicspirit.nl/vacatures.

Je kunt reageren tot en met zondag 19 februari a.s. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen