Concerndirecteur bedrijfsvoering | Zorggroep Elde Maasduinen

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

In het kort

Vanwege pensionering zoekt Zorggroep Elde Maasduinen een concerndirecteur bedrijfsvoering die voor 36 uur per week vanuit het kantoor in Boxtel als onderdeel van de concerndirectie medeverantwoordelijk wordt voor de aansturing van de totale organisatie. Een ervaren manager met kennis op academisch niveau van finance en control, en met brede aandacht voor de bedrijfsvoering. Een professional met gevoel voor ICT en techniek, en het liefst ook met ruime (management)ervaring in de zorg. Een manager die kennis heeft van veranderingsprocessen en organisatiekunde, met goede voelsprieten voor ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg, en die een (nieuwe) organisatiestrategie en organisatieverbeteringen op een resultaatgerichte manier concreet handen en voeten helpt geven. Bovendien een gedreven leidinggevende die managers en medewerkers motiveert, een prettige collega en teamspeler is en die met oprechte betrokkenheid bijdraagt aan een waardevol leven voor ouderen in Midden- en Noordoost-Brabant.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Zorggroep Elde Maasduinen

Intensieve zorg en ondersteuning voor ouderen, een leven van ontmoeting én momenten die bijdragen aan levensgeluk. Daar staat Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) voor.

ZGEM ontstond in 2019 uit een fusie tussen twee zorgorganisaties en is in Midden- en Noordoost-Brabant een belangrijke speler op het gebied van de ouderenzorg. Hierbij zetten de circa 2.000 medewerkers en ruim 1.400 vrijwilligers zich op de verschillende zorglocaties in de ruime regio en bij ouderen thuis samen in voor het welzijn en de kwaliteit van leven van de oudere cliëntengroep. Dan gaat het onder meer om (tijdelijke) verpleeghuiszorg voor ouderen met lichamelijke problemen of dementie, specialistische zorg, zorg bij revalidatie en herstel, hospicezorg of wijkteams die ouderen thuiszorg bieden.

In de visie van ZGEM is iedere cliënt, medewerker en vrijwilliger uniek. Een persoonlijke benadering met ruimte voor eigen keuzes: daar draait het bij ZGEM om. Ook in dit tijdsgewricht waarin de vergrijzing toeneemt en het aantal potentiële werknemers afneemt, zoeken we naar creatieve manieren om zorg te kunnen leveren aan de meest kwetsbaren. Kwetsbare ouderen kunnen rekenen op een fijne en beschutte plek om te leven. En medewerkers en vrijwilligers die plezier, voldoening en zingeving uit het werk halen vindt de organisatie erg belangrijk.

Tegelijkertijd is de ouderenzorg sterk in beweging en verandert de (zorgbehoefte in de) maatschappij snel. Door de toenemende vergrijzing groeit het aantal ouderen dat beroep doet op verpleeghuiszorg, thuiszorg en andere vormen van zorg. Ouderen wonen langer thuis en mede hierdoor is de zorgbehoefte van ouderen die wél in een verpleeghuis of woonzorgomgeving verblijven gemiddeld intensiever en complexer. De arbeidsmarkt is krap en voldoende gekwalificeerd (zorg)personeel aantrekken daardoor bepaald niet eenvoudig. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen in een rap tempo en zijn we trots daaraan bij te dragen door bijvoorbeeld de ontwikkeling van robot Sara.

Om deze en andere uitdagingen nu en in de komende jaren goed het hoofd te kunnen bieden, heeft ZGEM in 2023 een eerdere herinrichting van de organisatiestructuur geëvalueerd. Naast de conclusie dat er veel redenen zijn om écht trots te zijn op de organisatie (zo wordt ZGEM door medewerkers aanbevolen als werkgever en door cliënten als zorgaanbieder, voelt men zich betrokken bij elkaar en is er oprecht sprake van hart voor de zorg), kwamen uit de evaluatie de nodige aanbevelingen waarmee dingen binnen de organisatie beter, sneller, eenvoudiger en wellicht goedkoper kunnen. Het gaat dan om belangrijke zaken die ZGEM op de korte en lange termijn helpen om als organisatie fit te blijven. Beter gezegd: ZGEM, Fit voor de toekomst!

Onder dit motto en op basis van een uitgewerkt plan van aanpak/projectplan geeft ZGEM op dit moment en de komende jaren de aanbevelingen (en nieuwe inzichten) concreet vorm binnen de eigen organisatie. Met aandacht voor de intramurale zorg, maar waarbij de extramurale zorg steeds belangrijker wordt. Ook is halverwege 2023 gestart met het oriënteren op een nieuwe missie, visie en strategie. Dit met als doelstelling het formuleren van de missie, visie en strategie die zorgen dat ZGEM de juiste richting uitzet en op deze manier, samen met vrijwilligers en naasten, goede zorg kan (blijven) verlenen.

Als concerndirecteur bedrijfsvoering heb je niet alleen een voortrekkersrol in het nú fit houden van de (financi?le) bedrijfshuishouding: ZGEM is een zorgorganisatie met een solide financiële basis en dat moet zo blijven. Binnen de concerndirectie en in nauwe samenwerking met alle bedrijfsonderdelen ben je ook onmisbaar om met je specifieke kennis en ervaring een fitte en financieel gezonde organisatie voor de toekomst te garanderen. Je kunt daarmee rekenen op een boeiende leidinggevende functie bij een professionele zorgorganisatie en in een hecht en collegiaal team!

Voor meer informatie over de organisatie: www.zgem.nl.

Organisatiemodel

In de jaren 2021 en 2022 heeft ZGEM een transitie doorgemaakt naar een nieuw organisatiemodel. Hiermee werd een belangrijke stap gezet in de richting van een meer slagvaardige, meer wendbare en minder kwetsbare organisatie. Daarnaast zorgde het nieuwe model voor een eenduidige aansturing van de oorspronkelijke twee werkgebieden van de fusieorganisatie en ontstond een duidelijke scheiding tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Medio 2023 is dit organisatiemodel geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan is besloten tot het doen van een aantal aanpassingen in onder andere de organisatiestructuur en de wijze van samenwerking tussen ‘zorg’ en ‘ondersteuning van de zorg’.

ZGEM werkt met een het besturingsmodel waarbij de (eenhoofdige) Raad van Bestuur, de concerndirecteuren en de bestuurssecretaris sámen de concerndirectie vormen. De concerndirectie is integraal op strategisch niveau verantwoordelijk voor de totale organisatie, maar de statutaire eindverantwoordelijkheid is belegd bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die uit vijf leden met ieder hun eigen specifieke deskundigheid bestaat.

Concerndirecteur bedrijfsvoering

Als concerndirecteur bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de financiën,  bedrijfsvoering, informatisering en vastgoed van de hele organisatie. Daarbij geef je leiding aan de manager Financiën, de manager ICT, de vastgoedadviseurs, concerncontrollers en de medewerkers in de teams. Ook stuur je het team Facilitair en het team Huisvesting en techniek aan.

Jouw uitdaging? Je zorgt in de brede zin voor een efficiënte bedrijfsvoering en optimale financi?le positie van ZGEM: nu en in de toekomst. Je hebt daarmee op strategisch niveau een bepalende rol in de ‘fitheid’ van de organisatie. In je functie opereer je met veel zelfstandigheid, maar ben je ook een echte teamspeler die op een collegiale manier samenwerkt en afstemt met de andere leden van de concerndirectie, managers de ruimte geeft in hun werk en die bedrijfsonderdelen en processen met elkaar verbindt.

Je taken zijn heel  divers en je werkzaamheden erg afwisselend. Zo bespreek je met jouw collega’s van de concerndirectie strategische bedrijfseconomische vraagstukken, financiële besluitvorming en relevante organisatieprocessen- en modellen en heb je daarbij ook aandacht voor de effecten op het primaire proces. En je loopt mee in de P&C-cyclus en bewaakt en controleert (het opstellen van) begrotingen, budgetten en de toewijzing van financiële middelen. Ook analyseer en beoordeel je de financiële resultaten. Verder ben je de trekker van strategische thema’s en portefeuilles, zorg je voor beleidsontwikkeling en -implementatie en leid je organisatiebrede, multidisciplinaire projecten op het vlak van ICT, vastgoed, facilitair of rond financiële vraagstukken.

Bovendien stel je als concerndirecteur bedrijfsvoering meerjarenprognoses op en concretiseer je het meerjarenbeleidsplan naar beleidsplannen, productieafspraken en budgetten: jij laat plannen die bijdragen aan de beste zorg voor ouderen écht vliegen! En zie je mogelijkheden voor verbeteringen? Dan kom je hiervoor met voorstellen en bespreek je deze met de concerndirectie en de betrokken managers.

Wat je functie verder zo interessant maakt? Je bent als ervaren expert op jouw vakgebied intern en extern een belangrijk aanspreekpunt voor collega’s en partijen. Je voert bijvoorbeeld contractbesprekingen met zorgkantoren, zorgverzekeraars, financiers en gemeenten, je onderhoudt een breed netwerk waarbinnen je verbindingen en samenwerkingen aangaat en je bent naar buiten toe een aansprekende ambassadeur van ZGEM.

Tegelijkertijd ben je intern een inspirerende leidinggevende die veel aandacht heeft voor het werkgeluk van medewerkers, managers coacht en een transparante en prettige werkcultuur stimuleert.

Zoek jij een strategische baan in de ouderenzorg waarin zowel je vakinhoudelijke als persoonlijke kwaliteiten volledig tot hun recht komen? Wil jij een bepalende rol vervullen in de toekomst van een innovatieve en op kwaliteit gerichte zorgorganisatie? Solliciteer dan nu naar deze functie concerndirecteur bedrijfsvoering bij ZGEM!

Profiel

Voor jou geldt:

 • je hebt affiniteit met en gevoel voor de ouderenzorg;
 • je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de zorg op de voet;
 • je denkt vernieuwend en komt met creatieve oplossingen voor problemen;
 • je bent toegankelijk en soepel in de omgang;
 • je hebt van nature een sterk verbindend vermogen;
 • je geeft managers en medewerkers ruimte voor professionele autonomie;
 • je bent een netwerker en aanjager van samenwerking;
 • je hanteert een dienende en coachende leiderschapsstijl.

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

 • academisch denk- en werkniveau; 
 • kennis van het brede werkgebied van finance, control en bedrijfsvoering;
 • kennis van bedrijfsprocessen en ervaring met procesmanagement;
 • aantoonbare affiniteit met ICT, techniek en facilitair management;
 • kennis van veranderingsprocessen en organisatiekunde;
 • meerdere jaren relevante werk- en managementervaring, het liefst in de zorg.

Competenties

Verder ben je:

 • tactvol, empathisch en transparant;
 • verbindend en een teamspeler;
 • stevig en gericht op resultaten;
 • besluitvaardig en ondernemend;
 • overtuigend en organisatiesensitief;
 • analytisch en effectief;
 • enthousiasmerend, communicatief en goed benaderbaar.

Honorering

Salariëring wordt bepaald binnen de bepalingen van de CAO VVT. De functie concerndirecteur bedrijfsvoering is ingeschaald in FWG 80.

Procedure

Zorggroep Elde Maasduinen laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 0343 - 203 010 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Jouw belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op donderdag 6 juni.

De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op maandag 10 juni. De selectiegesprekken bij Zorggroep Elde Maasduinen vinden plaats op dinsdag 18 juni en op vrijdag 21 juni. Indien je solliciteert, verzoeken wij je vriendelijk beschikbaar te zijn op deze data.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen