Adjunct-directeur Jeugd Oost

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Adjunct-directeur Jeugd Oost

CONRISQ Groep

De Ottho Gerhard Heldringstichting  en Stichting Pactum zijn onderdeel van de CONRISQ Groep. De CONRISQ Groep is actief in de volgende sectoren: jeugdzorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg en biedt effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding aan jongeren en volwassenen. Door middel van vijf onafhankelijke stichtingen kan de CONRISQ Groep deze zorg aanbieden. De CONRISQ Groep kiest voor “groot in kleinschaligheid".

De functie van adjunct-directeur is nieuw. In onderling overleg wordt de portefeuilleverdeling tussen de directeur en adjunct-directeur verder vormgegeven.

OG Heldring

OG Heldring is er voor kinderen en jongeren (en hun gezin) met een ernstig ontwikkelingsrisico. Het is een behandelcentrum voor observatie, diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en risicomanagement. Voor opnames verstrekt de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdzorg. Het Ambulatorium (de polikliniek) verzorgt ambulante producten, waaronder multisysteemtherapie (MST). Dit is een opnamevermijdende behandeling. Het werkgebied is landelijk, met een focus op Midden- en Oost-Nederland. OG Heldring heeft 250 medewerkers en een omzet van ruim € 17 miljoen op jaarbasis.

Pactum

Pactum biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen in Midden- en Oost-Nederland specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden. Pactum heeft een breed aanbod, onder andere dagbehandeling voor jonge kinderen, uiteenlopende vormen van ambulante begeleiding, pleegzorg en 24 uur-behandeling. Bij Pactum werken ongeveer 340 medewerkers, waaronder professionals, gezinshulpverleners, pleegzorgbegeleiders en gedragswetenschappers. De omzet is ongeveer € 29 miljoen op jaarbasis.

Functieomschrijving

De adjunct-directeur Jeugd Oost draagt samen met de directeur Jeugd Oost bij aan het (meer jaren)beleid en het overkoepelende (holding)beleid. OG Heldring en Pactum werken al enige jaren intensief samen. Het voornemen is om beide stichtingen begin 2021 te laten fuseren. Hierop vooruitlopend is onlangs de directeur Jeugd Oost voor beide stichtingen aangesteld en zijn de ondersteunende afdelingen fysiek bij elkaar gebracht.

De adjunct-directeur waar we naar op zoek zijn, is samen met de directeur Jeugd Oost verantwoordelijk voor de verdere integratie van de stichtingen. De opdracht is om te komen tot een integraal en innovatief aanbod voor behandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren waar opgroeien niet vanzelf gaat en waar hoogspecialistische hulp nodig is. De nadruk van de adjunct-directeur zal liggen bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en de aansturing van het primaire proces. De gefuseerde organisatie wil een ondernemende organisatie zijn waarbij samenwerken en een hoge kwaliteit van zorg leidend zijn. Dit vraagt om waarden gedreven leiderschap. De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de bedrijfsvoering en het primaire proces en legt verantwoording hiervoor af bij de directeur Jeugd Oost. 

De adjunct-directeur heeft samen met de directeur Jeugd Oost veel externe contacten die gericht zijn op het positioneren van Pactum en OG Heldring, het versterken van samenwerking met partners  binnen en buiten de CONRISQ Groep en het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

De adjunct-directeur Jeugd Oost is verantwoordelijk voor:

 • strategie, beleid, organisatie en een efficiënte bedrijfsvoering van de twee stichtingen;

 • vervangt bij afwezigheid de directeur Jeugd Oost;

 • integratie van de beide stichtingen, versterken van het aanbod in de markt;

 • doorontwikkelen van het zorgaanbod;

 • de bedrijfsvoeringresultaten van beide stichtingen;

 • werkplezier van de medewerkers;

 • cultuurverandering;

 • het bijdragen aan de collectieve doelstellingen binnen de CONRISQ Groep;

 • het uitdragen van de dienstverlening en de organisatie, specifiek gericht op Jeugd;

 • het mede uitdragen van zorgproducten van andere dochterstichtingen binnen de CONRISQ Groep, zowel lokaal als regionaal.

De belangrijkste resultaatgebieden zijn:

 • de borging van de kwaliteit en veiligheid van zorg en de behandeling binnen de daarvoor gestelde bedrijfsmatige kaders;

 • de ondersteuning van managers om te sturen op kwaliteit van zorg, productiviteit en kosten;

 • het versterken van een cultuur waar persoonlijk leiderschap en eigenaarschap de kern vormen;

 • het positioneren van de gefuseerde organisatie binnen de veranderende markt;

 • adequate bedrijfsvoering: integratie, optimalisatie en digitalisering van bedrijfsvoeringprocessen;

 • het opstellen en realiseren van jaarplannen.

Kennis en ervaring

Van de adjunct-directeur wordt de volgende kennis en ervaring verwacht:

 • Bij voorkeur aantoonbaar ervaring met transitietrajecten en cultuurverandering.

 • Academisch werk- en denkniveau (bedrijfskunde/gezondheidswetenschappen).

 • Bewust zijn van de dynamiek binnen de zorg, maatschappij en politiek.

 • Verbindend en coachend leiderschap waarbij je verantwoordelijkheid neemt en geeft door elkaar aan te spreken op gedrag en resultaat.

 • Kennis en ervaring van complexe organisatieveranderingen.

 • Kennis van en inzicht in financiële parameters: weet welke parameters van belang zijn en weet deze parameters te beïnvloeden.

 • Een sterke affiniteit met en gevoel voor de doelgroep en het primaire proces.

Competenties

Een kandidaat met de volgende competenties sluit goed aan bij de adjunct directeur die wij zoeken:

 • is resultaatgericht;

 • heeft strategisch inzicht;

 • is besluitvaardig;

 • heeft ondernemerschap;

 • heeft innovatief;

 • kan situationeel leidinggeven;

 • is klantgericht;

 • is omgevingsbewustzijn;

 • is inspirerend;

 • is verbindend.

Arbeidsvoorwaarden

Een marktconform salaris. Het betreft een fulltimefunctie. In eerste instantie wordt de aanstelling voor een jaar verleend. Bij goed functioneren behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.

Procedure

De aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een selectieassessment maken onderdeel uit van deze procedure. Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk woensdag 11 maart 2020 tegemoet.

De gespreksronden zijn als volgt ingedeeld: de eerste gesprekken met de selectiecommissie worden gepland op donderdagmiddag 19 maart 2020, vanaf 13.15 uur. De tweede gesprekken met de adviescommissie worden gepland op maandag 23 maart 2020, vanaf 11.00 uur.

Contactpersoon

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met René Koëter, directeur Jeugd Oost, tel. 088 – 101 57 65 of contactinformatie .

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen