Concerncontroller

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Controller
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel: https://klausschmitt.nl/vacature/concerncontroller/

Siza

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Siza biedt dienstverlening op de gebieden wonen, behandeling, werk, leren of een andere daginvulling, begeleiding thuis, opgroeien en opvoeding. Deze dienstverlening wordt geleverd vanuit 150 locaties en ruim 60 gemeenten in Gelderland en Midden-Brabant. Het centraal bureau is gevestigd in Arnhem. Bij Siza werken ca. 2.500 medewerkers (ruim 1.600 fte) die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3.500 mensen. Daarnaast zijn er ongeveer 500 vrijwilligers, 100 leerlingen en 250 stagiaires.

Siza heeft oog voor de mogelijkheden én de kwetsbaarheden van de mensen die zij ondersteunt. De eigen regie van mensen staat centraal. Siza daagt mensen uit om samen de grenzen van het eigen kunnen te verkennen. Dát is de manier waarop Siza cliënten ondersteunt. Ook de manier waarop medewerkers binnen Siza werken gaat hiervan uit: gericht op ontwikkeling, met ondersteuning van alle mogelijk in te zetten middelen en met ruimte om binnen je eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden te doen wat nodig is voor de mensen die je ondersteunt. De visie op zorg en organiseren van het werk vormt het kader voor alle medewerkers, waardoor cliënten en verwanten duidelijk weten wat ze van Siza kunnen verwachten: ondersteuning bij het organiseren van het eigen leven, op een warme en professionele manier.

Om het van elkaar leren te bevorderen en deskundigheid verder te ontwikkelen werkt Siza met vijf kenniscirkels die gericht zijn op diverse typeringen (kennis – en ervaringsgebieden). Bij een kenniscirkel kunnen de medewerkers vragen kwijt, dilemma’s inbrengen, overleggen, maar ook meedoen, meedenken en eigen expertise inbrengen.

Siza heeft een eigen kwaliteitsaanpak ontwikkeld in samenspraak met mensen met een beperking, wetenschappers, IGJ en de zorgkantoren. De aanpak gaat uit van de dialoog met de cliënt, en is verweven met het dagelijks werk van professionals. Hierdoor vinden uitkomsten meteen hun weg naar de dagelijkse praktijk van de zorg. Daarnaast onderscheidt Siza zich door de overtuiging dat technologie het verschil kan maken voor mensen met een beperking. Niemand wil gedwongen afhankelijk zijn van anderen, en technologie kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de zelfstandigheid van mensen met een beperking te vergroten. Daarom heeft Siza in 2016 de “Academy Het Dorp” opgericht. Hierin kijken bedrijven, kennisinstellingen en zorgprofessionals op een vernieuwende manier naar zorg. Samen met mensen met een beperking bedenken en testen zij slimme oplossingen en innovaties om het leven van mensen met een beperking gemakkelijker en zelfstandiger te maken. Siza was al in 1962 bijzonder onderscheidend bij de realisatie van Het Dorp; een enorme stap in de emancipatie van mensen met een lichamelijke beperking. De uitgangspunten van toen zijn nog altijd actueel. Met de vernieuwingen die nu op stapel staan wil Siza opnieuw zijn wat Het Dorp altijd is geweest: een voorloper met baanbrekende ideeën over gehandicaptenzorg.

De komende jaren ligt er een ambitieuze vastgoedopgave. Siza is gestart met vernieuwing van de wijken Het Dorp en ’s Koonings Jaght. Op ’s Koonings Jaght wordt speciaal gekeken wat er nodig is om passende en fijne woonplekken te maken voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het Dorp wordt helemaal vernieuwd en wordt een wijk waarin mensen met en zonder lichamelijke beperking en NAH samen wonen en leven in een  duurzame, groene en gezonde omgeving.

Siza kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. In 2018 bedroeg de totale omzet ruim € 139 miljoen. Het boekjaar werd afgesloten met een positief financieel resultaat.

Door goed te sturen op kostenbeheersing en door het handhaven van verantwoorde vermogensparameters i.v.m. de vastgoedopgave verwacht Siza voldoende middelen te kunnen vrijmaken om te kunnen blijven investeren in innovatie en ontwikkeling van nieuwe zorg en dienstverlening.

Siza heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en kent een platte organisatiestructuur.

Informatie

Meer informatie, waaronder het kwaliteitsverslag en de jaarrekening 2018, is te vinden op de websites: www.siza.nl

www.werkenbijsiza.nl

Profiel Concern Controller

U hebt een zelfstandige verantwoordelijkheid en adviseert de Raad van Bestuur en collega MT-leden op strategisch en tactisch niveau op het terrein van de financieel economische bedrijfsvoering. U zorgt ervoor dat de organisatie bedrijfsbreed ‘in control’ is.

U werkt constructief samen met de collega-managers stafdiensten (Administratie & Services, Strategisch Vastgoed, Communicatie, I&T, P&O) en met de collega-managers in het primair proces (vier regiomanagers, manager sociaal domein, manager Siza Werk en manager Behandeling, Kwaliteit & Ontwikkeling). Tot voor kort vormden Control en P&O samen de stafdienst Beleid & Advies. Na het ontstaan van de vacature van manager Beleid & Advies is gekozen voor een op zichzelf staande afdeling Control.

U rapporteert direct aan de Raad van Bestuur. U geeft leiding aan de afdeling Control, die bestaat uit 8 medewerkers. U combineert de kwaliteiten van een ervaren financieel adviseur en sparring partner op bestuurlijk niveau met die van een verbindende leidinggevende.

Resultaatgebieden

 • Fungeert als het financieel geweten van de Raad van Bestuur en het MT en adviseert inzake strategische beleidsaspecten, die van invloed zijn op de financiële gezondheid en die bijdragen aan de continuïteit van Siza op langere termijn.
 • Verzamelt en analyseert relevante interne en externe financiële ontwikkelingen en vertaalt de hieruit verkregen informatie naar strategische beleidskaders.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de P&C-cyclus, i.h.b. de begroting, en draagt zorg voor de totstandkoming van essentiële stuur- en managementinformatie.
 • Realiseert een kostenefficiënte uitvoering van de financiële processen en levert een duidelijke bijdrage in het bewaken en versterken van de bedrijfseconomische en financiële basis van Siza.
 • Draagt zorg voor het tot stand komen van de (geconsolideerde) jaarrekening en daarop betrekking hebbende rapportages met als resultaat tijdige en correcte administratie, facturatie, verslaglegging, treasury en werkkapitaalbeheer voor Siza en aanpalende (steun-)stichtingen.
 • Geeft leiding op basis van verbindend leiderschap en schept een cultuur die bijdraagt aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, zowel individueel als in teamverband.
 • Onderhoudt constructieve relaties met zorgkantoren en gemeenten en voert mede de contractonderhandelingen aangaande productie- en zorgafspraken.
 • Ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur op financieel en aanverwante gebieden in de contacten met de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, b.v. RC, RA en/of (bedrijfs)economie.
 • Vakinhoudelijk expert, beschikt over een gedegen financiële achtergrond.
 • Ruime ervaring als leidinggevende aan een financiële afdeling in een qua cultuur en structuur vergelijkbare organisatie.
 • Affiniteit met dan wel kennis van de (gehandicapten)zorg en zorgprocessen.
 • Interesse in het brede scala aan werkzaamheden binnen Siza.
 • Ervaring met (financiering) van complexe vastgoedprojecten is een pre.
 • Kennis van kwaliteitssystemen, treasury-vraagstukken en van actuele ontwikkelingen in ICT, governance en auditing. Kennis van wet- en regelgeving en juridische vraagstukken is een pre.
 • Effectief communicator, kan snel en gemakkelijk schakelen, in staat om snel een effectief intern en extern netwerk op te zetten.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Energiek, staat stevig in de schoenen, overtuigt door senioriteit en vakexpertise.
 • Analytisch, resultaatgericht, stelt de juiste prioriteiten, komt tot besluiten na afgewogen oordeelsvorming.
 • Teamplayer en verbinder, gelooft in de kracht van samenwerken en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten.
 • Koersvast, staat voor zijn/haar zaak, afspraak = afspraak.
 • Toegankelijk, open, prettig in de omgang.
 • Sociaal vaardig, organisatiesensitief met oog voor de mens. 

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gewaardeerd op het niveau FWG 75 conform de CAO Gehandicaptenzorg.(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen