Manager Communicatie & Samenwerking

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Communicatie manager
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

"Wij maken het mogelijk dat iedereen die een euthanasieverzoek heeft en ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, een zorgvuldig onderzoek van dat verzoek krijgt”.

Expertisecentrum Euthanasie

In Nederland is euthanasie bij de wet geregeld. Het is de missie van Expertisecentrum Euthanasie om iedereen die een euthanasieverzoek heeft en ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, een zorgvuldig onderzoek van dat verzoek te bieden. Expertisecentrum Euthanasie is daarbij van mening dat euthanasie in beginsel thuishoort in de behandelrelatie tussen arts en patiënt en biedt artsen advies, praktische ondersteuning en scholing, zodat zij een euthanasieverzoek van hun patiënt zelf kunnen oppakken.

Expertisecentrum Euthanasie biedt dus primair ondersteuning aan de medische beroepsgroep met kennis en ervaring door middel van (na)scholing en praktische hands-on begeleiding. Expertisecentrum Euthanasie biedt daarnaast euthanasiezorg als een vangnet voor patiënten die niet bij hun eigen arts terecht kunnen.

Verder is Expertisecentrum Euthanasie een betrouwbare partner voor betrokken stakeholders en kan, vanuit haar autoriteit als kennisbron, invloed uitoefenen in de maatschappelijke context. Door het signaleren en informeren op basis van specialistische kennis en ervaring ten aanzien van euthanasiezorg en door aan te sluiten bij de behoefte van stakeholders, brengt Expertisecentrum Euthanasie op deze wijze een geloofwaardige boodschap.

Het specialisme euthanasiezorg is de bestaansreden van Expertisecentrum Euthanasie en maakt het als zorgorganisatie onderscheidend en relevant binnen de beroepsgroep van artsen en andere zorgprofessionals. Expertisecentrum Euthanasie fungeert als een zorgorganisatie van en voor zorgprofessionals.  

Organisatie en beleid

Het beleid van Expertisecentrum Euthanasie kenmerkt zich door de kernwaarden: zorgvuldig, zorgzaam, betrouwbaar, professioneel, toetsbaar en verbindend. Expertisecentrum Euthanasie draagt deze waarden uit naar patiënten, zorgprofessionals en de eigen medewerkers.

De organisatie is ingericht op basis van drie pijlers, te weten zorgverlening, ondersteuning van de medische beroepsgroep en het creëren van context. Dit heeft geleid tot drie afdelingen, waarbinnen het werk van Expertisecentrum Euthanasie is onder te verdelen:

 • Patiëntenzorg 
 • Consultatie & Opleiding
 • Communicatie & Samenwerking

In de organisatie geeft Sonja Kersten als (eenhoofdige) raad van bestuur leiding aan de dagelijkse gang van zaken en zij laat zich bij haar besluitvorming adviseren door het kernteam, bestaande uit de managers van de drie afdelingen, de manager financiën, planning & control een P&O adviseur en de bestuurssecretaris.

 

De raad van toezicht oefent het toezicht uit op de raad van bestuur en bewaakt het behalen van de doelstellingen van de organisatie. De raad van bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van de adviesraad. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. De verwantenraad is in oprichting en zal bestaan uit naasten van patiënten en andere geïnteresseerden die Expertisecentrum Euthanasie adviseren vanuit het patiënten perspectief, met als doel de belangen van patiënten te behartigen.

De Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie zijn particulieren, die het werk van de organisatie - al dan niet financieel - steunen. Zij vormen samen een netwerk van circa 13.000 mensen en zijn voor Expertisecentrum Euthanasie van onschatbare waarde. Zij ondersteunen de financiële onafhankelijkheid waardoor onder andere innoverende en projectmatige activiteiten kunnen worden uitgevoerd die door de zorgverzekeraar niet vergoed worden. Voorbeelden hiervan zijn de consulenten euthanasie, de scholingsactiviteiten en wetenschappelijk onderzoek

De organisatie maakt door de toename van het aantal hulpvragen een aanzienlijke groei en organisatieontwikkeling door. Op dit moment worden in het beleidsplan 2022-2024 de beleidsvoornemens op basis van de strategische doelen voor deze drie afdelingen voltooid. De plannen vormen tevens het uitgangspunt voor het vastleggen van de begroting. De begroting wordt per kalenderjaar opgesteld.

Bij Expertisecentrum Euthanasie zijn circa 160 medewerkers werkzaam.

Meer informatie is te vinden op www.expertisecentrumeuthanasie.nl

Manager Communicatie & Samenwerking

De manager communicatie & samenwerking draagt in belangrijke mate bij aan goede beeldvorming van de euthanasiezorg in Nederland. Hij of zij valt direct onder de bestuurder en is lid van het kernteam.

De functie

Je geeft leiding aan een team van drie medewerkers met expertise op het terrein van communicatieadvies en woordvoering, relatiebeheer, nascholing en informatieverstrekking. Je bent de verbindende factor tussen Expertisecentrum Euthanasie en de politiek, overheid, zorgverzekeraars, beroepsgroepen en andere belangrijke stakeholders. Voor jou betekent communicatie en samenwerking het opbouwen en onderhouden van relaties voor de lange termijn. Samen met jouw team ben je verantwoordelijk voor de communicatiestrategie, ben je op de hoogte van ontwikkelingen binnen de politiek, media, wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Je speelt daar adequaat en proactief op in door deze ontwikkelingen zo nodig te vertalen naar beleid en acties die aansluiten bij onze missie, visie, strategie en doelstellingen. Indien nodig, treed je zelf ook op als woordvoerder namens Expertisecentrum Euthanasie.

Samengevat ben je verantwoordelijk voor: 

 • Het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van de communicatiestrategie 
 • Het adequaat en proactief inspelen op ontwikkelingen binnen de politiek, wet- en regelgeving, media en maatschappij
 • Het opbouwen en onderhouden van een relevant stakeholder netwerk
 • Het voorbereiden en voeren van bestuurlijke gesprekken samen met de bestuurder en vele relevante stakeholders
 • Het goed coördineren en faciliteren van de (werkzaamheden van de) teamleden
 • Het zijn van een sparringpartner voor het team en vervanger van de woordvoerder/communicatie adviseur
 • Goede samenwerking met andere onderdelen van de organisatie

Persoonskenmerken

Uiteraard ben je communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent een snelle denker met visie, strategisch inzicht en een sterk analytisch vermogen. Je legt snel verbanden. Met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en omgevingssensitiviteit weet je op zorgvuldige, zorgzame en doelgerichte wijze een relevant netwerk van stakeholders op te bouwen en te onderhouden. Je onderkent daarbij de gevoeligheden rondom het thema euthanasie. Relevante ontwikkelingen weet je adequaat om te zetten naar concrete communicatieplannen en beleidsvoorstellen. Je beweegt je gemakkelijk op alle niveaus, dus zowel op bestuurlijk, politiek, management als op collegiaal niveau. Met natuurlijk overwicht geef je op coachende wijze sturing aan jouw team. Je enthousiasmeert, verbindt en draagt de waarden zorgvuldigheid en zorgzaamheid van Expertisecentrum Euthanasie op alle niveaus uit. Je krijgt er energie van om te werken in een organisatie die volop in ontwikkeling is en vaak onderwerp is van het maatschappelijk debat. Je kunt je vinden in de missie en hebt er vertrouwen in dat jouw unieke waarden goed van pas komen bij de realisatie hiervan.

Verder breng je mee:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime werkervaring binnen het werkveld van communicatie, woordvoering, public affairs of als lobbyist
 • Aantoonbare affiniteit met de zorgsector
 • Een relevant netwerk
 • Stressbestendigheid
 • Goede ICT-vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

Expertisecentrum Euthanasie biedt een veelzijdige functie bij een professionele organisatie met een prettige werksfeer. Het salaris bedraagt tussen de € 4.138, - en € 6.256, - bruto per maand op basis van 36 uur, exclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Expertisecentrum Euthanasie biedt een gedegen opleidings- en inwerkperiode. Er wordt deels gewerkt vanuit huis en deels op ons kantoor in Den Haag. Uiteraard wordt gezorgd voor ruime faciliteiten om deze hybride werkvorm te ondersteunen.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op 4, 5 en 6 januari
 • Na de voorselectie worden de geschikte kandidaten gepresenteerd aan de opdrachtgever
 • De selectiegesprekken vinden plaats op 17 en 18 januari
 • De adviesgesprekken vinden plaats op 19 januari
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure en vindt plaats op 20 of 21 januari
 • De procedure zal vóór eind januari 2022 worden afgerond

Sollicitaties graag uiterlijk 28 december aanstaande via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon

Guusje van der Schoot:  06 53669672 guusje@vandervlietvanderschoot.nl www.vandervlietvanderschoot.nl

 

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures