Sectormanager

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Clustermanager
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is waar Cello iedere dag hard aan werkt. Met cliënten, hun netwerk en met elkaar. Van mens tot mens. Zodat cliënten kunnen wonen, werken, leren en ontspannen op een manier die bij hen past. De professionals van Cello zijn nieuwsgierig naar de talenten, behoeften en unieke eigenschappen van iedere cliënt. Zij spelen daar zo goed mogelijk op in, samen met de mensen die voor de cliënt belangrijk zijn. Cello werkt vanuit een mensbeeld met de volgende kernwaarden: ‘We sluiten aan’, ‘We zijn betrouwbaar’, ‘We zijn nieuwsgierig’ en ‘We zijn ondernemend’.   

Om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften van cliënten en hun netwerk is het belangrijk dat Cello een vitale en (financieel) gezonde organisatie is en blijft. Door bewuste sturing op de missie, het mensbeeld en de kernwaarden wordt dit gerealiseerd.   

Cello kent een platte organisatie met korte lijnen. Er zijn drie zorgsectoren, zijnde EVB/EVB+/EMB/geriatrie, MVB/LVB/LVB+/ambulant, sector dagbesteding/jeugd/vrije tijd, en de medische & paramedische dienst (DIO/e). Voor de eerste zorgsector zoekt Cello een sectormanager. Cello beschikt over een aantal verschillende locaties in de regio rondom ‘s-Hertogenbosch. Het bestuursbureau van Cello bevindt zich in Vught.   

Bij Cello werken ruim 2.280 medewerkers die zijn betrokken bij de ondersteuning van ruim 2.300 cliënten. Ongeveer 1.200 cliënten wonen op terreinen van Cello. Daarnaast zijn bij Cello zo’n 50 leerlingen, ruim 200 stagiaires en bijna 1.200 vrijwilligers actief.   

De tweehoofdige Raad van Bestuur realiseert in gezamenlijkheid met de sectormanagers, de managers van de ondersteunende diensten en de medewerkers en vrijwilligers de ambities van Cello. Bij Cello worden de OR en de CCR nauw bij beleid en uitvoering betrokken.   

Cello realiseerde in 2020 een omzet van ca. € 126 miljoen. Cello is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Voor de organisatie ligt er voor de komende jaren op onderdelen een opgave om – gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt – cliënten blijvend te voorzien van kwalitatief goede, menslievende, verantwoorde en betaalbare zorg – en ondersteuning. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en -technologie.  

Meer informatie over Cello is te vinden op www.cello-zorg.nl

Functieomschrijving

Voor de sector EVB/EVB+/EMB/geriatrie is Cello op zoek naar een gedreven en enthousiaste sectormanager.   

Je fungeert als aanjager van creativiteit, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Je hebt een visie op de actuele ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, je weet wat er in de samenleving speelt en je weet dit in gezamenlijkheid te vertalen naar koers, initiatieven en methodiek voor het dagelijks leven van de cliënten. Je hebt een heldere visie op participatie en medezeggenschap en je geeft het ook daadwerkelijk vorm in de praktijk. Cello start met programmatisch werken rondom een drietal speerpunten gericht op duurzame inzetbaarheid, toekomstbestendig organiseren en versterken van professionele kwaliteit.   

Je maakt onderdeel uit van een team van managers (MT) dat wordt voorgezeten door de Raad van Bestuur. Je bent gezamenlijk als MT verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie en stuurt op doelen voor jouw eigen sector. Als MT-lid geef je mede vorm aan de ontwikkeling en uitvoering van het (strategisch) beleid van Cello. Je geeft direct leiding aan 14 managers Zorg- en Dienstverlening (MZD’ers) en 12 Gedragskundigen.   

Resultaatgebieden

 • Je bent integraal verantwoordelijk voor de sector. Daarbij hoort het ontwikkelen en regie voeren op de uitvoering van beleid voor de sector en het zorgen voor een goed leven voor de cliënt, trotse medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering.
 • Je ontwikkelt initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en innovatie in het zorgaanbod voor jouw sector.
 • Je draagt bij aan overleggen en onderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars omtrent zorgverkoop.
 • Je signaleert in- en externe ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, kansen dan wel verbeterpunten.
 • Je geeft leiding aan Managers en Gedragskundigen binnen de sector; kernwoorden zijn eigenaarschap, regelruimte en professionele kwaliteit.
 • Je bent vanuit jouw sector het gezicht naar buiten voor gemeenten, zorgverzekeraars en collega organisaties en je vertegenwoordigt Cello in bestuurlijke overleggen.

Functie-eisen

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau op het gebied van gezondheidszorg (aangevuld met een relevante managementopleiding) en/of bedrijfskunde.
 • Kennis en ervaring met strategievorming(processen), en in staat deze op een inspirerende en effectieve wijze tot resultaten te brengen.
 • Ervaring met programmatisch werken waarbij de balans tussen expertise en executie leidt tot resultaat.
 • Bewezen succesvolle leidinggevende ervaring op gelijkwaardig niveau opgedaan. Affiniteit en/of ervaring met gehandicaptenzorg is een pré.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, kwaliteit, productie en bedrijfsvoering. Kennis van, en ervaring met zorgverkoop is een pre.

Competenties

 • Organisatiesensitief; goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Communicatief; in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden. Warme en charismatische persoonlijkheid, enthousiast, straalt plezier in het werk uit.
 • Integriteit; mensgericht, laagdrempelig, benaderbaar voor cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Ondernemerschap; innovatief, besluitvaardig en resultaatgericht.
 • Samenwerkend; verbinder en teamplayer, staat voor veiligheid en vertrouwen en zet zich in voor het versterken van ieders persoonlijke kracht.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.   

In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.   

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:   

Frank ten Oever, partner
Stephanie van Houtert, personal assistant
T: 0850 – 734 705

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen