Voorzitter bestuur | SNPG

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

In het kort

Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) zoekt een Voorzitter bestuur, leidinggevend aan de directie.  Een ervaren bestuurder of toezichthouder met een aansprekende visie op het ondersteunen van de eerste lijn. Een voorzitter die in gezamenlijkheid met het bestuur de directie inspireert bij de verdere professionalisering en doorontwikkeling van de organisatie.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Stichting Nationaal Programma Grieppreventie

SNPG is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie, opgericht in 1997, met als taak het coördineren van de uitvoering van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG), het Nationaal Programma Pneumokokken Volwassen (NPPV) en het begeleiden van de eerste lijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie. Dit alles in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De LHV behartigt de belangen van ongeveer 13.000 huisartsen in Nederland. 

SNPG contracteert zorgprofessionals om de vaccinaties uit te voeren (vooral huisartsen) en faciliteert deze zorgprofessionals bij de selectie, vaccinatie, voorlichting, nazorg – en de hiermee verbonden dossiervorming – en bij de vaccinbestelling/-declaratie. De stichting kent de uitvoeringspraktijk, de behoefte van zorgprofessionals, de relevante professionele standaarden en richtlijnen, en verbindt deze met elkaar. De organisatie staat voor optimaal betrouwbare en doelmatige ondersteuning van de eerste lijn bij het uitvoeren van de programmatische vaccinatie. 

Op dit moment zet SNPG een volgende stap in het verder professionaliseren van de interne organisatie. De keuze voor een toezichthoudend bestuur en de aanstelling van een directeur van de organisatie maken daar deel van uit. 

Voor meer informatie over de organisatie: www.snpg.nl.

Organisatiemodel

SNPG bestaat uit een driehoofdig bestuur en uit een werkorganisatie (het bureau). Jij draagt als Voorzitter bestuur formele eindverantwoordelijkheid mee voor de stichting. Het bestuur heeft inzicht in het feitelijk reilen en zeilen van SNPG en de bijbehorende risico’s. Indien noodzakelijk stuurt het bestuur bij of grijpt het in. Het opereert als een collegiaal bestuur en is collectief eindverantwoordelijk. Daarbij heeft ieder bestuurslid een eigen aandachtsgebied. Er is sprake van een toezichthoudend bestuur: de dagelijkse besturing van de organisatie ligt bij de directie. 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat door of namens SNPG wordt gedaan. Alle belanghebbenden leggen verantwoording af over het gevoerde beleid. Het beleid moet transparant zijn en goed gecommuniceerd worden om dit mogelijk te maken. Daarnaast is adequaat intern toezicht op de activiteiten van SNPG en de directievoering een van de uitgangspunten voor het bestuur. 

De Voorzitter bestuur

Je bent als Voorzitter bestuur primair verantwoordelijk voor de bestuurlijke processen. Dit betekent dat je zorg draagt voor goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur. Intern betekent dit het voorzitten van de bestuursvergaderingen, inclusief het opstellen van de agenda met overige bestuursleden en directie. Je geeft leiding aan de directeur en fungeert als sparringpartner voor overige bestuurders en de directie. 

Tevens draag je zorg voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging. Ook binnen geschillen treed je bemiddelend op. Je bent verantwoordelijk voor de navolging en de opvolging van de statuten en de besluiten genomen tijdens de bestuursvergadering. 

Extern vertegenwoordig je de stichting bij officiële aangelegenheden en ben je, samen met de directie, perswoordvoerder. Je onderhoudt de contacten met de bestuurders van het bestuur van de LHV en de accountant.

Al met al een zeer aansprekende rol waarin je concreet richting geeft aan een organisatie met directe impact op de uitvoering van de programmatische vaccinatie in Nederland. Dit bij een organisatie met een betrokken team en in een informele en goede werksfeer. 

Hieronder lees je het profiel, de functie-eisen en de gevraagde competenties voor de gezochte Voorzitter bestuur.

Profiel

Voor jou geldt

 • je bent doortastend, gericht op samenwerking en je bent inspirerend voor het bestuur en de directie
 • je hebt een natuurlijke aanleg voor besturen
 • je kunt goed omgaan met belangentegenstellingen, je bent evenwichtig en stressbestendig
 • je bent goed in het analyseren van ontwikkelingen en in het doorzien van implicaties van veranderende omstandigheden
 • je kunt goed organiseren en delegeren, je maakt duidelijke afspraken en je zorgt met oog voor de sfeer dat afspraken nagekomen worden
 • je weet de juiste balans tussen distantie en betrokkenheid te vinden en behouden
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en je bent op alle niveaus een prettige gesprekspartner.

Functie-eisen

Als kandidaat heb je

 • academisch werk- en denkniveau
 • bij voorkeur ervaring als bestuurder en als toezichthouder
 • kennis van de werking van belangen en van belangenafweging in de zorgsector
 • een vorm van relativerende humor.

Competenties

Verder ben je

 • besluitvaardig en verbindend
 • kritisch en proactief
 • analytisch en organisatiesensitief
 • invoelend en verbindend
 • enthousiasmerend en goed benaderbaar
 • niet geregistreerd als huisarts en geen bestuurder of lid van de LHV.

Honorering

De honorering voor de werkzaamheden wordt vastgesteld conform de Wet Normering Topinkomens, WNT-2. De geschatte tijdsinvestering is een dagdeel per maand.

Procedure

SNPG laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 4410 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Jouw belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op vrijdag 12 november.

De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op dinsdag 16 en woensdag 17 november. De data voor de selectiegesprekken bij SNPG worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Indien je solliciteert, verzoeken wij je vriendelijk rekening te houden met deze data. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen