Medisch directeur/bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Stichting
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Stichting Diagnovum staat voor betrouwbare diagnostiek in de buurt. Vanwege het vertrek van de huidig medisch directeur is er momenteel een vacature voor een: 

medisch directeur/bestuurder

12-16 uur

 

Profiel

De medisch directeur/bestuurder is als lid van de directie primair verantwoordelijk voor de medische inhoudelijke en hieraan gerelateerde kwaliteitsportefeuille (met aansturing vanuit de functionele lijn). De medisch directeur/bestuurder levert een inhoudelijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de organisatie. Daarnaast versterkt de medisch directeur de samenwerking tussen zorgprofessionals.

De medisch directeur/bestuurder vormt samen met de algemeen directeur/bestuurder de directie van Diagnovum.

Kerntaken

Algemeen

 • De medisch directeur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde medisch beleid en het hierbinnen creëren van de voorwaarden zodat de medewerkers handelen conform de geldende wet- en regelgeving.
 • Signalerende functie van in- en externe ontwikkelingen, afstemming met zorgverleners en komen tot voorstellen/innovaties, ook op het gebied van preventie van zorg
 • Kwaliteitsborging van de medisch inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd door de medewerkers.
 • Vraagbaak en adviesfunctie voor de interne organisatie en externe relaties.
 • Kwaliteitsborging van taken en activiteiten zoals verleend door Diagnovum.
 • (Door)ontwikkelen van diagnostische ondersteuning met een anderhalve lijns karakter op verzoek van en in samenwerking met  huisartsen en medisch specialisten uit de regionale ziekenhuizen.
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek op basis van eigen data en in samenwerking met externe partijen.
 • Het mede opzetten en bewaken van de nascholingskalender voor huisartsen en doktersassistenten.

Bestuurlijk

 • Voorzitter Raad van Advies per (ETZ, Adrz, Bravis en ZorgSaam) regio (organiseren en voorzitten) en daarmee linking pin naar directie in het kader van gevraagd en ongevraagd advies.
 • Vertegenwoordigt de organisatie bij externe medisch inhoudelijke activiteiten.

Relationeel

 • Deelname aan (kwalitatief) overleg met zorgverzekeraars en bestuurders van zorggroepen.
 • Intercollegiale contacten met collega-medici in eerste en tweede lijn en van instellingen.
 • Contacten met kaderartsen en nascholingsorganisaties.
 • Verantwoordelijk voor kwaliteit inzake afhandeling van klachten van patiënten en/of zorgverleners.
 • Onpartijdig handelen conform de gedragscode integriteit

Wat verwachten wij van u?

 • Een duidelijke visie op het belang van de eerstelijns diagnostiek in keten- en netwerkzorg met oog voor innovaties op dit gebied.
 • Ruime ervaring met het opzetten en inrichten van ketenzorg en netwerk zorg, bij voorkeur als huisarts of medisch specialist.
 • Ervaring in of belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek/data en scholing.
 • Optreden als sparringpartner voor medici en bestuurders.
 • Aanjager van nieuwe producten/innovaties.
 • Enthousiasmerende en resultaatgerichte communicatie met uiteenlopende professionals.
 • In diverse contexten de belangen van de organisatie behartigen.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag is vereist en dient te worden aangevraagd en/of overlegd.

De organisatie

Kunnen vertrouwen op uitslagen na bloedonderzoek of andere onderzoeken. Wij snappen als geen ander hoe belangrijk dit is. Een geruststelling bij spannende situaties, een startpunt van een behandelplan of eindelijk duidelijkheid. Zowel voor patiënt als zorgverlener is betrouwbare

diagnostiek in de buurt essentieel. Met meer dan 200 (zorg)professionals, ruim 150 prikposten voor bloedafname in de buurt, diverse (overige) onderzoekslocaties in de regio en accurate informatie-uitwisseling tussen huisarts, specialist en Diagnovum, staan wij voor de zorgverlener klaar. Diagnovum, voor betrouwbare diagnostiek in de buurt.

Binnen Diagnovum werken we met vijf strategische pijlers zoals vastgesteld in ons missie-visie document:

 • Betrouwbare diagnostiek in de buurt: Naast onze bloedafname of prikposten in de buurt of thuisprikken, doen we ook (in samenwerking met huisartsen, specialisten en ziekenhuisorganisaties) functie- en beeldvormende onderzoeken ‘in de buurt’ organiseren waar dat aanvullend is op het aanbod binnen het ziekenhuis.
 • Zinnige en zuinige zorg: Wij zien diagnostiek als onderdeel van een zorgpad/-keten. Dit vanuit de invalshoek ‘patiënt centraal’. Een effectieve en efficiënte organisatie, waarin innovaties zoals digitalisering worden doorgevoerd, draagt tevens bij aan zuinige zorg. De regionale insteek met centrale regie werkt hier ondersteunend aan.
 • Ontzorgen: We ontzorgen huisartsen met een breed pakket aan ondersteunende diensten (denk aan onder andere DTO’s, nascholingen, informatieavonden, het verder digitaliseren van processen; ook binnen de huisartsenpraktijk) en het leveren van nieuwe producten en diensten (denk aan onder andere onze stikstofservice, oproepsysteem Cadans en inzet van onze medewerkers voor vaccineren). In bredere zin dus het ontzorgen van de als zorgverlener in de praktijkvoering (al dan niet projectmatig), bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt en reflecterend testen.
 • Preventie van zorg: Door verdere analyse van data kunnen we trends inzien welke een voorspellende waarde geven en waardoor het mogelijk is bij te dragen aan preventie van zorg door tijdig in het gezondheidsproces bij te sturen vanuit de cliënt zelf.
 • Versterken van eigenaarschap in een dynamische omgeving (gericht op medewerkers): We bieden een prettige werkomgeving waarin de drie elementen van kwaliteit (professioneel, relationeel en functioneel) centraal staan. Dit draagt bij aan het versterken van eigenaarschap. Met vertrouwen zorg leveren aan patiënten geeft een goed gevoel. Daarnaast werken we samen aan duurzame inzetbaarheid.

Wij bieden

 • Een parttime dienstverband van gemiddeld 12-16 uur in de week (tevens avond vergaderingen).
 • De beloning is volgens de WNT richtlijnen.
 • Standplaats is Tilburg, het werkgebied betreft West-, Midden-Brabant en Zeeland.

Interesse?

Dan maken we graag kennis. We verzoeken u vriendelijk om uw cv met uitgebreide motivatie te sturen uiterlijk 09 november 2021 naar Daniëlle Comperen, secretariaat Raad van Toezicht, via secretariaat@diagnovum.nl

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met haar contact opnemen vanaf 01 november via nummer contactinformatie .

U kunt de volledige vacature vinden op onze website: www.diagnovum.nl/vacatures

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen