Directeur/Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
Overig
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Directeur/Bestuurder

Vierstroom is een joint venture van twee aandeelhouders: Fundis en Assist zorg (onderdeel van Vebego). De organisatorische laag onder de directeur-bestuurder bestaat uit een compact managementteam met daarin managers die, binnen de gestelde kaders, een grote mate van vrijheid, bevoegdheid én verantwoordelijkheid krijgen van de directeur/bestuurder. De directeur geeft binnen de vennootschap leiding aan twee divisies te weten Vierstroom Hulp Thuis en Vierschoon.

Vierstroom Hulp Thuis levert huishoudelijke zorg en begeleiding in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast wordt zorg verleend aan particuliere cliënten, die dat zelf betalen. Vierstroom Hulp Thuis helpt mensen het mogelijk te maken langer thuis te blijven wonen. Als zij een (tijdelijke) beperking of gezondheidsproblemen hebben, kan het moeilijk of zelfs onmogelijk lijken om thuis te blijven wonen. Vierstroom helpt mensen om op de gemakkelijkste manier zelfstandig te blijven. Vierstroom Hulp Thuis levert met 1.500 medewerkers aan bijna 6.000 cliënten huishoudelijke ondersteuning. Het werkgebied van de organisatie kent 17 gemeentes, in de ruit van Zoetermeer-Krimpenerwaard- Houten - Alphen aan den Rijn.

Kenmerken Vierstroom Hulp Thuis

 • Helpt met haar inzet van huishoudelijke hulp of thuisondersteuning klanten om de eigen zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden;
 • Luistert daarom actief naar klanten en medewerkers;
 • Stimuleert de medewerkers eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich verder te ontplooien
 • Is ‘lean en mean’ georganiseerd en ambitieus
 • De organisatie heeft een gedeelde backoffice met Variantzorg. 
 • Vierstroom Hulp Thuis kent een heldere organisatiefilosofie, inrichting en IT-hart.
 • Heeft een duidelijke ‘footprint’ binnen haar kernwerkgebied en is een belangrijke gesprekspartner voor gemeenten. 
 • De laatste jaren heeft Vierstroom Hulp Thuis ingezet op groei (autonoom en door overname) om zich steviger te verankeren binnen de gemeenten in haar werkgebied. 
 • Kiest voor samenwerking met andere bedrijven binnen de Fundis groep om voor de klanten naadloos op elkaar aansluitende ondersteuning te kunnen realiseren.
 • Voor 2022 hebben Vierstroom Hulp Thuis en VierSchoon samen een omzet van ca € 20 miljoen begroot.

Directeur/bestuurder Vierstroom Hulp Thuis

De directeur legt een aantal keren per jaar verantwoording af aan aandeelhouders Fundis en Assist tijdens de aandeelhoudersvergadering. De directeur voorziet de aandeelhouders tijdig van alle informatie, gevraagd en ongevraagd, die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de aandeelhouders en de aandeelhouders in staat te stellen tijdig de juiste vragen te stellen, te sparren of bij te sturen. De directeur is statutair directeur/bestuurder en daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de Vierstroom Hulp Thuis. De directeur draagt hiermee bij aan het organisatiebelang van Fundis organisatie en maakt daarom ook deel uit van de Groepsraad van Fundis. 

De opdracht

 • De opdracht aan de directeur is om de sterke positie van Vierstroom Hulp Thuis bij de gemeenten en de klanten te continueren (doorontwikkeling) en waar mogelijk uit te breiden. Door autonome groei of overnames. Daarbij ligt er een grote uitdaging op het arbeidsmarktvraagstuk. De directeur richt zich ook op het bedenken en implementeren van een strategie voor de toekomst (positionering, nieuwe markten, formules en producten etc.)
 • De directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van een ondernemende, resultaatgerichte, flexibele en op samenwerking gerichte organisatie, zonder daarbij de menselijke kant van de dienstverlening uit het oog te verliezen. De directeur handelt vanuit de doelstelling van Vierstroom Hulp Thuis; met inzet van huishoudelijke hulp of thuisondersteuning klanten de mogelijkheid bieden om de eigen zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden, met een professionele kwaliteit, een efficiënte logistiek en een concurrerende kostprijs.
 • De directeur ziet erop toe dat in de beleidsuitvoering wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen behorende bij de huishoudelijke hulp. Ook wordt voldaan aan de maatschappelijke en bestuurlijke opvattingen over zorg en ondersteuning en aan de professionele standaarden.
 • Het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening, het vormgeven van vernieuwing en het op een andere wijze in samenwerking met lokale partners organiseren van de dienstverlening, vragen ook de voortdurende aandacht van de directeur. Dit vraagt om een ondernemende directeur met gevoel voor de markt en een innovatieve en op kostenbewustzijn en efficiency gerichte attitude. 

Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO+- of academische opleiding. 
 • Leidinggevende ervaring opgedaan in een complexe, bij voorkeur in een logistieke organisatie
 • Bedrijfskundig onderlegd, analytisch en cijfermatig sterk
 • Kennis en ervaring opgedaan binnen een organisatie die zich kenmerkt door een platte structuur met veelal zelfstandig opererend uitvoerend personeel
 • Affiniteit met de zorgsector
 • Ervaring met aanbestedingen en met de gemeente als stakeholder
 • Beschikt over veranderkundig en bedrijfsmatig inzicht, is procesmatig sterk
 • Beschikt over de persoonlijkheid, uitstraling en kennis en ervaring om op een sterke en geloofwaardige manier Vierstroom Hulp Thuis te vertegenwoordigen.

Kerncompetenties

 • Inventiviteit (innovatief, vernieuwend);
 • Resultaatgericht (daadkrachtig, koersvast en besluitvaardig);
 • Commercialiteit/ondernemerschap (lef en moed om (gecalculeerde) risico’s te nemen);
 • Initiatiefrijk, inspirerend en motiverend;
 • Overtuigingskracht/heldere stijl van communiceren.

Arbeidsvoorwaarden

De directeur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de holdingdirectie van Fundis en de directie van Assist (de aandeelhouders). De arbeidsvoorwaarden zijn afgeleid van de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg en voldoen aan de regels van de wet normering topinkomens (WNT). 

Procedure

Vierstroom Hulp Thuis laat zich in deze procedure bijstaan door Stefan van Bergen van bureau Van Bergen Search www.vanbergensearch.nl. Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar en op te vragen via contactinformatie of onderstaand email adres. Gaarne ontvangen wij uw motivatie en curriculum vitae uiterlijk 1 augustus 2022 via secretariaat@vanbergensearch.nl.  

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen