Directeur-Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

De Blije Borgh is op zoek naar een ervaren bestuurder die vertrouwd is te opereren in netwerken. Iemand met aandacht voor de mensen en die het zorgconcept weet door te ontwikkelen met oog voor welzijn en gastvrijheid. Een inspirerend bestuurder met ruime ervaring met innovaties, verandertrajecten en digitalisering. Heb jij daarnaast ervaring in de VVT en een duidelijke visie op de ontwikkeling van de ouderenzorg van de toekomst? Dan komen wij graag met jou in contact. 

Functie

De Blije Borgh bevindt zich momenteel in een transitieperiode. De combinatie van steeds complexere zorgbehoeften, arbeidsmarktproblematiek en de kwaliteits- en financiële kaders vragen om vanuit een toekomstgerichte visie op zorg te sturen. Dit vraagt om anders denken, anders doen. De eerste stappen hiertoe zijn gezet met het vaste team van managers en staffunctionarissen. Zo lopen er momenteel verschillende ontwikkeltrajecten o.a. op het gebied van ICT, Zorgtechnologie, facilitaire ondersteuning, participatie informele netwerk, de ontwikkelingen van het verpleeghuis van de toekomst vanuit het zorgconcept ‘Waardig leven in vrijheid’, opleiden & ontwikkelen en zeggenschap.

Een belangrijke opdracht voor de bestuurder is het verenigen van de organisatie tot één geheel, met een gedeelde visie, waarbij de kwaliteit van persoonsgerichte zorg en het creëren van een positieve werkomgeving voor medewerkers centraal staan. Het is daarbij noodzakelijk om optimale samenhang aan te brengen in onderdelen van vastgoed, technologie en inzet van personeel, in samenwerking met netwerk- en ketenpartners.

De belangrijkste bestuurlijke opgaven voor de komende tijd zijn:

 • Het realiseren van een organisatiebreed gedragen strategie (op basis van de herijkte missie, visie, pijlers en strategische doelstellingen) voor een duurzame inrichting van de ouderenzorg.
 • Het kwalitatief doorontwikkelen van het dienstenaanbod op basis van de visie op zorg.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een vastgoedstrategie.
 • Het ontwikkelen en implementeren van een visie op informele zorg, gericht op actieve betrokkenheid waarbij men zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.
 • Het doorontwikkelen van goed werkgeverschap met oog voor professionele autonomie, vakbekwaamheid, eigenaarschap, duurzame inzetbaarheid binnen een prettige werkomgeving.
 • Het versterken van de innovatiekracht van de organisatie, met bijbehorend IT-landschap, gericht op toekomstbestendige ouderenzorg en een prettige werkomgeving. 
 • Het verder vormgeven van de samenwerking in de Zorgcoöperatie Drechtsteden.
 • Het versterken van de lokale positionering van De Blije Borgh door het verder uitbouwen van de samenwerking in de regio en met keten/netwerkpartners invulling geven aan een (regio)visie en strategie.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2, klasse III). Uitgegaan wordt van een fulltime dienstverband.

De nieuwe bestuurder

De opgaven vragen om een verbindende, inspirerende en daadkrachtige leider, die zich wil binden aan de organisatie. Een bestuurder die vanuit een duidelijke visie de transitie van de organisatie richting “ouderenzorg van de toekomst” vorm kan geven. Daarnaast is De Blije Borgh op zoek naar een bestuurder die zich herkent in het volgende:

 • Het woord “samen” staat hoog in het vaandel, samenwerkingsgericht en een echte netwerker.
 • Koersvast, in staat heldere kaders te formuleren en de reeds ingeslagen koers van de organisatie te bewaken. Weet daarbij verder te bouwen op wat er is en dit te borgen.
 • Ruime ervaring met verandermanagement en maakt zich sterk voor waardig leven en betekenisvol werk.
 • Zichtbaar, met een hands-on mentaliteit en sparringpartner voor het managementteam.
 • Een hospitality achtergrond is een pré. 

Organisatie

De Blije Borgh is een middelgrote, zelfstandige ouderenzorgorganisatie in Hendrik-Ido-Ambacht, stevig verankerd in de Ambachtse samenleving. De afgelopen jaren heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een brede zorg- en welzijnsorganisatie. Vanuit diverse locaties wordt een scala aan diensten aangeboden, van huishoudelijke ondersteuning en ontmoeting tot verpleeghuiszorg. De Blije Borgh heeft een Protestants Christelijke signatuur en staat open voor alle ouderen die de organisatie nodig hebben. Bij de organisatie werken circa 400 medewerkers en zijn circa 250 actief betrokken vrijwilligers. Deze onmisbare krachten worden ondersteund door een vast team van managers en staffunctionarissen.

De Blije Borgh heeft het afgelopen jaar haar missie en visie herijkt. Vanuit het principe “Samen goed voor elkaar” werkt De Blije Borgh aan prettige werkplek en een toekomstbestendige zorgomgeving, die toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit is. Om dit te realiseren is samenwerking met keten- en netwerkpartners cruciaal. Als maatschappelijke organisatie werkt De Blije Borgh dan ook actief samen met lokale en regionale partijen, gemeenten, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. Samen met PZC Dordrecht, de Merwelanden en Aafje zijn de krachten gebundeld in Zorgcoöperatie Drechtsteden. De coöperatie staat voor onderlinge dienstverlening, kennisdeling, innovatie, ketenversterking en belangenbehartiging om iedere individuele organisatie te versterken

Voor meer informatie zie www.deblijeborgh.nl

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau en werft de Directeur-Bestuurder samen met De Blije Borgh. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eva Baas, via contactinformatie of eva.baas@neo-mundo.nl. Een uitgebreid profiel is op aanvraag beschikbaar. 

Sollicitatie

Solliciteren doe je door uiterlijk 2 juni 2024 een CV en motivatie achter te laten. De procedure bestaat uit twee gespreksrondes bij De Blije Borgh. Een e-assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

(Recruiter)

Consultancy & Executive Search · In het hart van de zorg Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen