Directeur - Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Directeur – Bestuurder Stichting PVP

Verbindende, politiek-sensitieve netwerker pur sang

Organisatieachtergrond

De Stichting PVP is de werkgever van patiëntenvertrouwenspersonen (pvp-en) met als taak cliënten van de ggz, die te maken (kunnen) krijgen met gedwongen zorg, te ondersteunen in het realiseren van hun rechtspositie. Die pvp-taak is verankerd in de Wet verplichte ggz (Wvggz). De pvp-voorziening maakt deel uit van de keten van rechtsbescherming bij gedwongen psychiatrische zorg. De Stichting PVP biedt in de ggz al meer dan vijfentwintig jaar onafhankelijke, laagdrempelige steun aan cliënten. Zonder barrières en tot tevredenheid van cliënten, van zorgaanbieders en overheid. Het gaat daarbij om verschillende doelgroepen variërend van cliënten van de kinder- en jeugdpsychiatrie tot ouderenpsychiatrie en van verslavingszorg tot forensisch psychiatrische zorg. Kennis van cliëntenrechten en oog voor het cliëntenperspectief vormen de basis voor het vertrouwenswerk.

De Stichting PVP is verantwoordelijk voor de kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van de dienstverlening. Verspreid over het land werken ruim 60 pvp-en in ggz-instellingen en daarnaast is er een landelijke helpdesk en werken er circa 15 medewerkers op het landelijk bureau in Utrecht. De pvp-er is in dienst van de Stichting PVP en is daardoor onafhankelijk van de instelling waar hij of zij werkt. De stichting ontsluit (juridische) kennis en ervaringen over de wijze waarop de rechtspositie van cliënten in de praktijk uitpakt en speelt actief in op ontwikkelingen in het clie¨ntenrecht. Nieuwe pvp-en worden intern opgeleid met een éénjarige opleiding op post-hbo niveau.

De 60 pvp-en zijn verdeeld over 6 regionale teams en per 2 teams is er 1 manager. Het MT bestaat uit: directeur-bestuurder, manager juridisch, 3 managers pvp en de manager bedrijfsvoering. De pvp-en hebben een diverse HBO/WO achtergrond op met name het sociale en/of juridische vlak.

De ontwikkelingen in de komende periode voor de Stichting PVP staan in het teken van de voorbereiding van de wetsevaluatie (Wvggz), die de per 1 januari 2020 is ingevoerd én de (her)inrichting van de interne organisatie. Momenteel wordt een organisatiescan gedaan waar een advies uit gaat komen ten aanzien van de inrichting van de Stichting PVP voor het management en het werkveld.

Profielschets directeur-bestuurder 

De directeur-bestuurder is vanuit natuurlijk leiderschap de spin in het web binnen de Stichting PVP en zal de missie en visie de komende jaren verder vormgeven en uitdragen in zowel de interne organisatie als met de gezamenlijke ketenpartners. De directeur-bestuurder begrijpt wat het doel en de urgentie is voor de cliënt. Hij of zij stelt de te behalen doelen/resultaten vast, zal de voortgang hiervan monitoren en de pvp-en en bureaumedewerkers faciliteren hun werk optimaal te kunnen doen. Hierbij zorgt de directeur-bestuurder dat de in het land solistisch werkende pvp-en aangesloten blijven bij de ontwikkelingen vanuit het kantoor in Utrecht, zonder betrokken te zijn bij de dagelijkse operatie. De werking van het concept groeps- en teamdynamiek is bekend en hij of zij geeft de medewerkers professionele ruimte zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. 

De huidige directeur-bestuurder heeft een stevige en professionele basis gelegd de afgelopen jaren om de organisatie naar de toekomst toe verder vorm te geven en uit te bouwen. De externe partners (o.a. het Ministerie van VWS, IGJ, MIND, de Nederlandse ggz) zijn goed aangehaakt en daar is een gedegen professionele relatie mee opgebouwd.

De Stichting PVP heeft een hectische periode achter de rug met de invoering van de nieuwe Wet verplichte ggz per 1 januari 2020 en de herinrichting van de dagelijkse werkzaamheden als gevolg van de Coronacrisis begin het jaar. Het is daarom van belang om op een zorgvuldige manier de organisatie opnieuw in haar kracht te zetten. Het bureau heeft een directeur-bestuurder nodig die goed oog heeft voor zowel de interne als externe organisatie, waarbij hij of zij coachend en ondersteunend aan het MT en medewerkers is én naar de externe ketenpartners een stevige doch innemende, verbindende en betrouwbare gesprekspartner is.

De Stichting PVP heeft een monopoliepositie en begeeft zich in een nichemarkt op het gebied van bescherming van de rechtspositie van cliënten binnen de (ggz)zorg. Het is belangrijk dat de nieuwe directeur-bestuurder zich hiervan bewust is en begrijpt wat dit betekent voor het bestaansrecht van de stichting en de diverse samenwerkingsverbanden; nu en in de toekomst. Een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen is een must, onder andere van belang voor het onderhouden van de relatie met VWS als externe financierder. De directeur-bestuurder weet het politieke spel te spelen door te schaken op de verschillende borden en beleeft hier ook plezier aan. Hij of zij weet te overtuigen op inhoud in samenspraak met de inhoudsdeskundige jurist en (zorg)professional, waarbij juridische affiniteit en ggz-kennis van belang zijn. 

Kandidatenprofiel, de nieuwe directeur-bestuurder

  • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
  • Heeft ervaring in het aansturen en faciliteren van hoogopgeleide professionals (ook op afstand).
  • Is een ondernemende, politiek-sensitieve netwerker met een externe (Haagse) focus.
  • Kan op een zakelijke, duidelijke en professionele manier medewerkers aanspreken.
  • Heeft aantoonbare juridische affiniteit en kennis van en/of ervaring in de ggz-sector.
  • Is maatschappelijk betrokken, empathisch, integer en heeft een hoge mate van zelfreflectie.
  • Is een inspirerende, flexibele, verbindende, transparante en enthousiasmerende persoonlijkheid, die met gepaste humor kan relativeren.
  • Kan focus bewaren in verbondenheid en betrokkenheid met de organisatie.
  • Kan organisatie overstijgend denken, een bijbehorende strategische visie neerzetten en is in staat veranderingen door te voeren.
  • Heeft ervaring met publieke financiering en (good) governance.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een aanstelling voor 32-36 uur per week. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn gebonden aan de WNT-norm, volgens de Regeling zorg en jeugdhulp. 

Praktische zaken

De benoeming vindt plaats per 1 januari 2021. De reactietermijn voor deze procedure loopt tot 1 oktober, waarna de afronding van de procedure eind oktober gepland staat.

Diversiteit staat bij FINT hoog in het vaandel. Wij maken in ons werving- en selectieproces gebruik van bias-free (vooroordeelvrije) selectiecriteria en tooling.  Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor eerste selectiegesprekken. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.   Een referentiecheck maakt deel uit van de procedure, een (ontwikkel-)assessment en integriteitscheck mogelijk ook.

Graag ontvangen wij een cv, motivatie en opgave van eventuele geplande vakanties op info@fint.nu.

vacature visueel FINT.nu

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen