Bestuurder (CEO) portefeuille bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Laboratorium
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Bestuurder (CEO) portefeuille bedrijfsvoering

Streeklab Haarlem is het kenniscentrum voor infectieziekten, infectiepreventie en microbiologische diagnostiek voor de regio Kennemerland en omstreken. Streeklab Haarlem is een zelfstandige, geprivatiseerde, geaccrediteerde stichting die werkt voor de eerste lijn: huisartsen en verloskundigen, de tweede lijn: verpleeghuizen en ziekenhuizen (Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk); andere instellingen voor gezondheidszorg en wetenschappelijke en commerciële partners. Bij het Streeklab Haarlem werken 95 medewerkers en de totale omzet bedraagt ± € 13 miljoen. Aan het Streeklab Haarlem is een vrijgevestigde maatschap van artsen-microbioloog verbonden. De organisatie is de afgelopen 5 jaar geconfronteerd met een terugkerende noodzaak tot het behalen van efficiëntie van processen en herverdeling van door te rekenen kosten als gevolg van een 30% daling van de eerstelijns tarieven.

De belangrijkste opdrachten (programma’s) voor Streeklab Haarlem de komende jaren zijn:

 • het realiseren van gecontroleerde bedrijfsvoering en interne processen;
 • het verder optimaliseren van data- en informatieveiligheid (integriteit, bedrijfscontinuïteit en minimaliseren van bedrijfsrisico’s);
 • het verbeteren van marketing- en salesactiviteiten en het verder uitbouwen en optimaliseren van de dienstverlening;
 • het verder optimaliseren van processen en aanbrengen van meer efficiëntie in alle fasen van het primair proces.

De externe omgeving van Streeklab Haarlem is volop in beweging, waarbij de intensiteit en snelheid daarvan in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Financieringssystemen zijn gewijzigd, afnemers (ziekenhuizen en zorgverzekeraars) oefenen in toenemende mate druk uit op de dienstverlening en tarifering. De relatie met Streeklab Haarlem wordt door de afnemers als minder vanzelfsprekend ervaren. Dit speelveld biedt volop uitdagingen waar Streeklab Haarlem in de komende jaren de aandacht op zal richten om een goede positie te behouden en waar nodig te verwerven.

De topstructuur van Streeklab Haarlem

Streeklab Haarlem heeft een organisatiestructuur, processen en beleid ontwikkeld, die haar missie weerspiegelt en beschermt. Streeklab Haarlem gaat werken volgens de richtlijnen van de zorgsector, welke zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code 2017. De huidige directie van Streeklab Haarlem wordt op dit moment gevormd door een eenhoofdige directie. Het bestuur van Streeklab Haarlem is, totdat de voltallige Raad van Toezicht aantreedt, verantwoordelijk voor de strategische leiding van Streeklab Haarlem. Hiervoor legt de directie verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur stemt het beleid en de uitvoering hiervan af met de directie, de ondernemingsraad en de (medische) staf. Er werken bij Streeklab Haarlem in totaal 5 artsen-microbioloog en er is een wetenschappelijke staf bestaande uit zes personen. Onlangs heeft het bestuur van Streeklab Haarlem besloten te migreren van een one-tier board naar een two-tier board.

Besturing en governance

Streeklab Haarlem kent een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur, bestaande uit een bestuurder met de medische portefeuille (CM)) en een bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering (CEO). De Raad van Toezicht gaat uit drie leden bestaan en kent verschillende commissies. De werkwijze van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur worden vastgelegd in reglementen en er is sprake van een jaarcyclus voor de behandeling van onderwerpen.

Opdracht voor de Raad van Bestuur voor de komende jaren

De Raad van Bestuur heeft als belangrijke (transitie)opdracht de verdere versterking (groei) van de concurrentiepositie van Streeklab Haarlem in de regio. Daarnaast is een verkenning van mogelijkheden tot (verregaande) strategische samenwerking ook een belangrijke opgave. De Raad van Bestuur stelt daarbij de concrete strategische beleidsdoelen, de te bereiken resultaten en daarbij behorende prioriteiten vast. De Raad van Bestuur ontwikkelt een visie met betrekking tot de ontwikkeling van de totale organisatie en de strategische koers.

Meer specifieke resultaatgebieden voor de bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering

 • Realiseren (implementeren en borgen) van de te kiezen strategische koers voor de toekomst.
 • Realiseren van een effectieve samenwerking met de vrijgevestigde medisch professionals binnen het Streeklab Haarlem.
 • De organisatorische invoering van meer procesgestuurde zorg, optimaliseren van logistieke processen en de optimalisering van de gehele bedrijfsvoering (waaronder ook de huisvestingscomponent). Specifiek het opzetten en implementeren van bedrijfsvoeringsprocessen passend bij Streeklab Haarlem.
 • Zorgdragen voor het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur als team.
 • Formuleren van concrete ambities en de professionals meekrijgen in het realiseren van de gekozen ambities.
 • Realiseren van een optimale interne communicatiestructuur en het borgen van de samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van Streeklab Haarlem.
 • Verbinding maken tussen de inhoud van de medische zorg en de bedrijfsvoering. Het aanbrengen van interne sturing.
 • Onderhouden van intensieve contacten met samenwerkingspartners en het onderzoeken of acquisities toegevoegde waarde kunnen hebben voor Streeklab Haarlem.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van medewerkers en het fungeren als gesprekspartner voor de ondernemingsraad en in gelijkwaardigheid met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Profiel van de bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering

Bestuurder (CEO) portefeuille bedrijfsvoering
Streeklab Haarlem is het kenniscentrum voor infectieziekten, infectiepreventie en microbiologische diagnostiek voor de regio Kennemerland en omstreken. Streeklab Haarlem is een zelfstandige, geprivatiseerde, geaccrediteerde stichting die werkt voor de eerste lijn: huisartsen en verloskundigen, de tweede lijn: verpleeghuizen en ziekenhuizen (Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk); andere instellingen voor gezondheidszorg en wetenschappelijke en commerciële partners. Bij het Streeklab Haarlem werken 95 medewerkers en de totale omzet bedraagt ± € 13 miljoen. Aan het Streeklab Haarlem is een vrijgevestigde maatschap van artsen-microbioloog verbonden. De organisatie is de afgelopen 5 jaar geconfronteerd met een terugkerende noodzaak tot het behalen van efficiëntie van processen en herverdeling van door te rekenen kosten als gevolg van een 30% daling van de eerstelijnstarieven.

De belangrijkste opdrachten (programma’s) voor Streeklab Haarlem de komende jaren zijn:

 • het realiseren van gecontroleerde bedrijfsvoering en interne processen;
 • het verder optimaliseren van data- en informatieveiligheid (integriteit, bedrijfscontinuïteit en minimaliseren van bedrijfsrisico’s);
 • het verbeteren van marketing- en salesactiviteiten en het verder uitbouwen en optimaliseren van de dienstverlening;
 • het verder optimaliseren van processen en aanbrengen van meer efficiëntie in alle fasen van het primair proces.

De externe omgeving van Streeklab Haarlem is volop in beweging, waarbij de intensiteit en snelheid daarvan in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Financieringssystemen zijn gewijzigd, afnemers (ziekenhuizen en zorgverzekeraars) oefenen in toenemende mate druk uit op de dienstverlening en tarifering. De relatie met Streeklab Haarlem wordt door de afnemers als minder vanzelfsprekend ervaren. Dit speelveld biedt volop uitdagingen waar Streeklab Haarlem in de komende jaren de aandacht op zal richten om een goede positie te behouden en waar nodig te verwerven.

De topstructuur van Streeklab Haarlem

Streeklab Haarlem heeft een organisatiestructuur, processen en beleid ontwikkeld, die haar missie weerspiegelt en beschermt. Streeklab Haarlem gaat werken volgens de richtlijnen van de zorgsector, welke zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code 2017. De huidige directie van Streeklab Haarlem wordt op dit moment gevormd door een eenhoofdige directie. Het Bestuur van Streeklab Haarlem is, totdat de voltallige Raad van Toezicht aantreedt, verantwoordelijk voor de strategische leiding van Streeklab Haarlem. Hiervoor legt de directie verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur stemt het beleid en de uitvoering hiervan af met de directie, de ondernemingsraad en de (medische) staf. Er werken bij Streeklab Haarlem in totaal 5 artsen-microbioloog en er is een wetenschappelijke staf bestaande uit zes personen. Onlangs heeft het bestuur van Streeklab Haarlem besloten te migreren van een one-tier board naar een two-tier board.

Besturing en governance

Streeklab Haarlem kent een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur bestaande uit een bestuurder met de medische portefeuille (CM)) en een bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering (CEO). De Raad van Toezicht gaat uit drie leden bestaan en kent verschillende commissies. De werkwijze van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur worden vastgelegd in reglementen en er is sprake van een jaarcyclus voor de behandeling van onderwerpen.

Opdracht voor de Raad van Bestuur voor de komende jaren

De Raad van Bestuur heeft als belangrijke (transitie)opdracht de verdere versterking (groei) van de concurrentiepositie van Streeklab Haarlem in de regio. Daarnaast is een verkenning van mogelijkheden tot (verregaande) strategische samenwerking ook een belangrijke opgave. De Raad van Bestuur stelt daarbij de concrete strategische beleidsdoelen, de te bereiken resultaten en daarbij behorende prioriteiten vast. De Raad van Bestuur ontwikkelt een visie met betrekking tot de ontwikkeling van de totale organisatie en de strategische koers.

Meer specifieke resultaatgebieden voor de bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering

 • Realiseren (implementeren en borgen) van de te kiezen strategische koers voor de toekomst.
 • Realiseren van een effectieve samenwerking met de vrijgevestigde medisch professionals binnen het Streeklab Haarlem.
 • De organisatorische invoering van meer procesgestuurde zorg, optimaliseren van logistieke processen en de optimalisering van de gehele bedrijfsvoering (waaronder ook de huisvestingscomponent). Specifiek het opzetten en implementeren van bedrijfsvoeringsprocessen passend bij Streeklab Haarlem.
 • Zorgdragen voor het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur als team.
 • Formuleren van concrete ambities en de professionals meekrijgen in het realiseren van de gekozen ambities.
 • Realiseren van een optimale interne communicatiestructuur en het borgen van de samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van Streeklab Haarlem.
 • Verbinding maken tussen de inhoud van de medische zorg en de bedrijfsvoering. Het aanbrengen van interne sturing.
 • Onderhouden van intensieve contacten met samenwerkingspartners en het onderzoeken of acquisities toegevoegde waarde kunnen hebben voor Streeklab Haarlem.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van medewerkers en het fungeren als gesprekspartner voor de ondernemingsraad en in gelijkwaardigheid met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden;.

Profiel van de bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering

De bestuurder is een verbindende persoonlijkheid en een inspirerende zichtbare leider met een heldere visie op hedendaags leiderschap. Een persoon die in staat is partijen bij elkaar te brengen en tegenstellingen en weerstanden weet te overbruggen. Een stevig persoon die met gezag het debat op het hoogste niveau kan voeren en veranderingen tot stand kan brengen. De bestuurder heeft oog voor de belangen van de medische professionals, heeft regelmatig overleg en betrekt hen bij besluitvorming die de (organisatie van de) zorg betreffen. Een netwerker die het krachtenspel in de regio goed kent (of gaat kennen). De bestuurder is als generalist in staat om te binden en te verbinden, dwingt respect af en entameert, faciliteert en begeleidt de veranderingen en ontwikkelingen. Een inspirator voor de organisatie die stuurt en autoriteit uitstraalt zonder het heft in eigen handen te nemen en een positief werkklimaat weet te realiseren. De bestuurder is resultaatgericht en speelt in op in- en externe ontwikkelingen en kansen en is een goede onderhandelaar. De bestuurder weet samen met de collega-bestuurder een team te vormen dat de koers bepaalt, visie ontwikkelt en op inspirerende en effectieve wijze de gestelde doelen weet te realiseren. Zij gunnen elkaar de successen en zijn in staat te “sparren” over ingewikkelde dossiers.

De bestuurder is een verbindende persoonlijkheid en een inspirerende zichtbare leider met een heldere visie op hedendaags leiderschap. Een persoon die in staat is partijen bij elkaar te brengen en tegenstellingen en weerstanden weet te overbruggen. Een stevig persoon die met gezag het debat op het hoogste niveau kan voeren en veranderingen tot stand kan brengen. De bestuurder heeft oog voor de belangen van de medische professionals, heeft regelmatig overleg en betrekt hen bij besluitvorming die de (organisatie van de) zorg betreffen. Een netwerker die het krachtenspel in de regio goed kent (of gaat kennen). De bestuurder is als generalist in staat om te binden en te verbinden, dwingt respect af en entameert, faciliteert en begeleidt de veranderingen en ontwikkelingen. Een inspirator voor de organisatie die stuurt en autoriteit uitstraalt zonder het heft in eigen handen te nemen en een positief werkklimaat weet te realiseren. De bestuurder is resultaatgericht en speelt in op in- en externe ontwikkelingen en kansen en is een goede onderhandelaar. De bestuurder weet samen met de collega-bestuurder een team te vormen dat de koers bepaalt, visie ontwikkelt en op inspirerende en effectieve wijze de gestelde doelen weet te realiseren. Zij gunnen elkaar de successen en zijn in staat te “sparren” over ingewikkelde dossiers.

Functie eisen

 • Ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie in een (cure)organisatie of een vergelijkbare complexe dienstverlenende commerciële organisatie.
 • Bedrijfskundige en/of organisatieachtergrond op academisch niveau.
 • Ervaring met organisatie- en transitievraagstukken en op de hoogte van de financiering van een cure-organisatie.
 • Bezit capaciteiten om op innovatieve wijze sturing te geven aan op verandering gerichte organisatieontwikkelingsprocessen.
 • Aantoonbare ervaring met het leiden en succesvol afronden van veranderingsprocessen.
 • Succesvol in het maatschappelijke ondernemerschap.
 • Klant- markt- en resultaatgericht.
 • Ervaring in een complexe politiek-bestuurlijke context.
 • Vermogen te anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving, ziet kansen, schat risico’s in en is in staat een visie voor Streeklab Haarlem te schetsen.
 • Vermogen een strategische en bestuurlijke oriëntatie te combineren met een scherp gevoel voor de organisatie van de processen in de zorg.
 • Uitstekend gevoel voor governance.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt marktconform de “Wet Normering Topinkomens” (WNT) klasse III gewaardeerd en uitgewerkt in de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Het betreft een functie voor 24-32 uur per week.

Procedure

Streeklab Haarlem laat zich in deze procedure bijstaan door Stefan van Bergen van bureau Van Bergen Search: www.vanbergensearch.nl

Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen via contactinformatie . Gaarne ontvangen wij uw motivatie en cv vóór 25 januari 2020 via secretariaat@vanbergensearch.nl

Het is de intentie om de procedure in het eerste kwartaal van 2020 af te ronden.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen