Bestuurder (36-40 uur) Hero - Haarlem

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

De organisatie 

Aandacht, Avontuur, Plezier en Leren

zijn de kernwaarden van Stichting Hero kindercentra (verder te noemen Hero). Hero is een in 2020 gefuseerde kinderopvangorganisatie met 84 opvanglocaties voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in Haarlem en Spaarndam. De circa 700 deskundige medewerkers bieden ieder kind tussen de 0 en 13 jaar passende opvang in de buurt. Vanuit een lange historie, groot lokaal netwerk, intensieve samenwerkingen met onderwijs en gemeente en gedegen pedagogische kennis kan er blijvend ingespeeld worden op ontwikkelingen in de samenleving. Hero is marktleider in de regio en de omzet bedraagt + € 32 miljoen.  

Het bieden van kinderopvang met hoogwaardige pedagogische kwaliteit staat bij Hero voorop en ieder kind staat daarbij centraal. Het is de missie van Hero om samen op avontuur te gaan voor een kansrijke toekomst. De kernwaarden geven richting aan het beleid en manier van werken. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid is Hero een belangrijke partner om gelijke kansen te bieden voor ieder kind. Ze hebben aandacht voor de wereld om hen heen en dragen bij aan een duurzame groene wereld waarin alle kinderen gezond kunnen groeien. Hero kiest als maatschappelijke kinderopvangorganisatie uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Hiermee kunnen ze duurzame kwaliteit borgen en innovatie mogelijk te maken. Ze willen kinderopvang bieden aan alle kinderen, óók in die wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wel hard nodig hebben. Dit doen ze vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel dat breed gedragen wordt binnen de organisatie.

Hero heeft een mooie spreiding qua dienstverlening en locaties en is een stevige gesprekspartner voor de gemeente, het onderwijs en andere samenwerkingspartners. Na de fusie staat er nu een stevige en financieel gezonde organisatie. Hero ziet zich gesteld voor een aantal complexe uitdagingen, zoals de tekorten op de arbeidsmarkt, hoog verzuim, de IKC ontwikkelingen en de uitbreiding van de vastgoedportefeuille. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is het strategisch plan 2023-2026 ontwikkeld. In dit plan zijn vier strategische doelen beschreven die Hero de komende jaren wil bereiken: 

Een bijdrage leveren aan de kansrijke toekomst voor ieder kind, de pedagogische kwaliteit en een duurzame groene wereld.
Een werkgever zijn waar voldoende, energieke en vitale medewerkers samen gezond aan het werk zijn.
Een gewilde partner zijn bij het samengaan van onderwijs en kinderopvang. 
Marktleider in Haarlem blijven: Hero wil dé plek zijn voor kinderopvang.

Hero wordt aangestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur (verder te noemen bestuurder). 
De huidige bestuurder van Hero heeft de organisatie begin april verlaten en recent is een interim bestuurder aangesteld. We gaan nu voor Hero op zoek naar een deskundige, stevige en verbindende leider om de vacante positie van bestuurder te vervullen.

De functie

De bestuurder krijgt de opdracht om Hero, een financieel gezonde organisatie met een stevig pedagogisch beleid, brede dienstverlening en een aantrekkelijke vastgoedportefeuille in een prachtig werkgebied, verder door te ontwikkelen. In deze postfusie fase moet het primair proces (kind en medewerker) weer centraal gesteld worden en op organisatie ontwikkeling, cultuur, visie ontwikkeling en gezonde bedrijfsvoering moeten volgende stappen worden gezet. De komende jaren sta je als bestuurder voor deze uitdagingen:

Organisatie ontwikkeling en cultuurverandering: je bouwt verder aan een organisatie die zo is ingericht en integraal wordt aangestuurd dat het primair proces centraal staat. Door jouw leiderschap kunnen MT leden zich optimaal ontplooien en gezamenlijk het beste MT worden. Medewerkers voelen zich gezien en gehoord en kunnen zich verder ontwikkelen. Je creëert een open leerklimaat en realiseert een aanspreekcultuur. Hierdoor wordt de werkdruk verlaagd en de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd. 

Je realiseert de doelen uit het strategisch plan. Je anticipeert op alle relevante ontwikkelingen en ontwikkelt een bij Hero passende visie (o.a. op de samenwerking tussen Hero en het onderwijs). Je draagt deze visie op inspirerende wijze uit, vertaalt deze naar concrete doelen en acties en je borgt de uitvoering en realisatie. 

Je zorgt voor continuïteit van de organisatie, brengt scherpte aan op bedrijfsvoering en het maatschappelijk ondernemerschap en beheert de vastgoed portefeuille. Je balanceert tussen organisatie ontwikkeling en beschikbare middelen, je houdt rekening met de maatschappelijke functie van Hero en hebt oog voor financiën en het maatschappelijk rendement. 

Je bent de ambassadeur; je vertegenwoordigt Hero bij schoolbesturen, de gemeente en andere stakeholders en profileert Hero op overtuigende manier. Je behartigt de belangen van Hero en de ontwikkeling van kinderen tegen de achtergrond van een snel veranderende samenleving.

Je stuurt direct de twee regiomanagers, directeur bedrijfsvoering, manager HRM, manager klant en markt, manager pedagogiek en kwaliteit en de secretaris aan. In de aansturing komen de kernwaarden terug en je stemt heldere verwachtingen af, spreekt aan en geeft binnen afgesproken kaders alle ruimte die nodig is. Je zorgt voor draagvlak, besluitvorming en heldere communicatie. 

Je bent de gesprekspartner voor de Centrale Ouder Raad en de Ondernemingsraad; je neemt de leden proactief en tijdig mee in de toekomstplannen en de gevolgen daarvan voor de organisatie en de medewerkers. Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het profiel

Hero zoekt een verbindende, authentieke, ambitieuze en informele bestuurder die de organisatie verder kan ontwikkelen. Je hebt ervaring als bestuurder van een maatschappelijke organisatie die qua complexiteit en omvang vergelijkbaar is. Je hoeft de kinderopvang niet te kennen, uiteraard lezen we wel graag terug waar je affiniteit uit blijkt.  

Je bent aantoonbaar in staat om verantwoordelijk te zijn voor alle thema’s die deze functie behelst, dus schakelen van strategie naar operatie, van inhoud naar bedrijfsvoering, van extern naar inhoud, van pedagogische kwaliteit naar vastgoed en van de wethouder naar de schoolbestuurders.

Je denkt in kansen en mogelijkheden, je anticipeert van nature, je kunt een visie ontwikkelen en vertalen naar concrete doelen en acties. Je hebt academisch werk- en denkniveau en ervaring met het opzetten en uitvoeren van strategische plannen en het creëren van een gezonde bedrijfsvoering. 

Van nature ben je het boegbeeld. Je kunt relaties opbouwen en onderhouden met externe stakeholders, waaronder schoolbesturen, gemeenten en andere relevante partijen en je hebt er plezier in om Hero goed neer te zetten.

Je laat inspirerend leiderschap zien waarbij je de koers bepaalt en daar gezamenlijk naar toe werkt. Je creëert een setting waarbij iedereen verantwoordelijkheid pakt en elkaar aanspreekt. Je bent daadkrachtig, hakt knopen door en neemt besluiten. Je gelooft in een open aanspreekcultuur en past zelfreflectie toe. Je bent een betrokken en zichtbare leider die oprecht geïnteresseerd is. 

Je kunt je conformeren aan de gekozen strategie en het is prettig als je bekend bent met de regio of in staat bent om je het netwerk eigen te maken. Je neemt duurzaamheid mee in keuzes die je maakt. 

Je herkent je in deze competenties:

Strategisch inzicht

Conceptuele denkkracht

Sociaal ondernemerschap

Besluitvaardig 

Communicatief sterk

Netwerker

Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Empathisch vermogen

Aanbod en procedure

De bezoldiging van de bestuurder is gebaseerd op de adviesregeling van de bdKO, functiecategorie J en afhankelijk van deskundigheid en ervaring. Je kunt tot en met 10 juni 2024 reageren op deze vacature. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd op 25, 26 en 27 juni. De gespreksrondes bij Hero vinden plaats in de week van 1 en 8 juli. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Je moet een VOG kunnen overleggen en we vragen je om een integriteitsverklaring te ondertekenen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp contactinformatie . Je cv met motivatie ontvangen we graag via onze website. 

(Recruiter)

Bosman & Vos adviseert vooral organisaties in het sociaal domein (zorg, welzijn, overheid) en andere non profitorganisaties. Wij doen dat... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen