Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Stichting In-Tussen heeft als missie: bijdragen aan het levensgeluk van kwetsbare mensen en aan het werkplezier van de professionals die hen ondersteunen. We richten ons vooral op (groepen) mensen die tussen wal en schip vallen door de complexiteit van hun situatie, die vaak veroorzaakt wordt door de schotten in de bestaande systemen. Onze focus hierbij is primair het zorg-en sociale domein en ons adagium: ‘doen wat nodig is’ voor degene en zijn/haar omgeving.

De initiatiefnemers van In-Tussen lopen al jaren rond in de zorg. Ze willen de hiaten en knelpunten die zij zien niet alleen signaleren maar hiervoor vooral hands-on structurele oplossingen realiseren. We ondernemen geen structurele activiteiten, maar initiëren projecten, realiseren hierin nieuwe oplossingen en laten weer los. We doen dit werk met name landelijk en op basis van subsidies van (rijks)overheden. 

De bestuurders van In-Tussen werken als duo ten dienste van de missie. De bestuurderstaken vragen een paar uur per week en een actieve betrokkenheid in de projecten. De bestuurders initiëren projecten, monitoren deze en coachen de projectleiders. Daarnaast zijn er de bestuurlijke taken als subsidies aanvragen en verantwoorden, financiële administratie / monitoring en het onderhouden van contacten met belangrijke netwerkpartijen en opdrachtgevers (met name VWS).  Veel werk gebeurt online en wordt afgewisseld met fysieke bijeenkomsten op een centrale locatie. 

Ondernemerschap. In-Tussen heeft geen mensen in loondienst, maar werkt met ZZP-ers en mensen die vanuit netwerkpartijen worden gedetacheerd. De nieuwe bestuurder kan een zzp-er zijn die zelf al projecten leidt. Hij/zij krijgt een aantal projecten mee, maar moet de verdere caseload zelf opbouwen. Hij/zij wil onafhankelijk zijn, een eigen toko runnen en daarin investeren. 

Op zoek naar een vernieuwer. De nieuwe bestuurder van Stichting In-Tussen is een bevlogen vernieuwer, die ideeën goed kan vormgeven zodat ze in de praktijk werken en tot verbetering leiden voor de doelgroep. Hij/zij is iemand die initiatief neemt, zijn/haar eigen gang gaat en zich prettig voelt als niet alles vastligt. De bestuurder is dienend aan de missie van In-Tussen en de projecten en heeft een voorbeeldfunctie naar alle betrokkenen. Woorden die bij de nieuwe bestuurder passen: ondernemend, vernieuwend, inspirerend, pionier, bevlogen, buiten de lijntjes kleuren, lef, toewijding, zorgvuldigheid, geen groot ego.

Functie-eisen
-    Academisch denkniveau 
-    Visie op anders organiseren van zorg en welzijn en ervaring hiermee in de praktijk 
-    Bewezen ondernemersgeest en -kwaliteiten
-    Verbindende kwaliteiten en organisatiesensitiviteit
-    Vaardigheden op gebied van financiële administratie en verantwoording
-    Teamplayer met uitstekende communicatieve vaardigheden
-    Netwerker met een groot netwerk en in staat een eigen netwerk te ontwikkelen i.r.t. In-Tussen
-    Kennis van/affiniteit met speciale doelgroepen, zoals hersenletsel, autisme, (Z)EVMB ((zeer) ernstig meervoudig beperkingen), LVB (licht verstandelijke beperkingen).
-    Managementervaring in een vrije setting (zoals innovatieve projecten)
-    Uitstekende schriftelijke vaardigheden, schrijft helder en makkelijk

Taken bestuur In-Tussen
-    Projecten initiëren, subsidies aanvragen en verantwoorden in nauw overleg met verschillende ministeries/directies/subsidieverstrekkers. 
-    Projecten opstarten vanuit een actieve, initiërende rol (zoals kwartiermaker, aanjager, iets van niks af aan optuigen, pionier) samen met de projectleider en/of zelf de projectleiding voeren
-    Halfjaarlijkse verantwoording naar subsidieverstrekker (i.s.m. projectleider).  
-    Aansturen en coachen van de projectleiders (met veel speelruimte voor de projectleider zelf).
-    Begroting, financiële- en contractadministratie en subsidieverantwoording aansturen/uitvoeren
-    Voorbereiden, stukken en verslagen vergaderingen RvT.
-    Strategische communicatie over de projecten onderhouden waar dat ondersteunend is; bijv. met VWS en andere landelijke of regionale netwerkpartijen. 

Wat biedt In-Tussen?
•    Werken op een plek waar gewerkt wordt aan het concreet vormgeven van ondersteuning en zorg vanuit de bedoeling.
•    Een gerenommeerde stichting die al vijf jaar succesvol opdrachten uit naam van VWS uitvoert.
•    Een viertal interessante projecten en de mogelijkheid nieuwe projecten te initiëren.
•    Een werkplek waar jij je talenten verder kan ontwikkelen en waar je het vertrouwen en de ruimte krijgt om de goede dingen te doen.
•    We werken veel online samen vanuit de eigen werkplek en dit wordt afgewisseld met fysieke bijeenkomsten op een centrale locatie.
•    Een Raad van Toezicht die meedenkt en een fijn klankbord wil zijn.
•    Ruimte om je eigen projecten en ambities bij In-Tussen onderbrengen.
•    Ruggenspraak met of advies van de voormalige, zeer ervaren bestuurders en innovators. 
•    In-Tussen heeft geen mensen in loondienst. Het honorarium van de bestuurders (zzp-ers) is variabel want afhankelijk van de inzet in projecten. Van de nieuwe bestuurder wordt ook een eigen investering in tijd verwacht om nieuwe subsidies te verkrijgen, waarin vervolgens het bestuurswerk verdisconteerd wordt.

Zie voor meer informatie: www.in-tussen.nl
en voor net overgedragen projecten op: 
www.casemanagerhersenletsel.nl en www.Copilootaanboord.nl

Procedure
Reacties graag naar info@in-tussen.nl uiterlijk 7 juni as. 
De gesprekken worden gepland in de week van 24 juni
 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen