Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Organisatie l De Blije Borgh

Zorgorganisatie De Blije Borgh (DBB) is een middelgrote, zelfstandige organisatie in Hendrik-Ido-Ambacht. Met een breed pallet aan zorg en welzijnsdiensten, van  welzijn, palliatieve zorg, intramurale – en extramurale zorg. DBB levert uitsluitend diensten in Hendrik-Ido-Ambacht. De organisatie heeft de afgelopen jaren een grote productiegroei doorgemaakt. De afgelopen jaren heeft de organisatie zich ontwikkeld naar een brede zorg- en welzijnsorganisatie met een sterke lokale functie. In en vanuit de diverse woon- en ontmoetingscentra biedt  DBB een breed scala aan activiteiten aan. DBB heeft een protestants-christelijke signatuur, maar staat open voor alle mensen die de organisatie nodig hebben.

Bij de organisatie werken circa 400 medewerkers (220 fte) met daarnaast circa 350 vrijwilligers via een vrijwilligersorganisatie. DBB heeft een omzet van € 17 miljoen. Het imago is goed en de marktpositie uitstekend. De organisatie kenmerkt zich door een informele cultuur en een zeer grote betrokkenheid en gedrevenheid van de medewerkers, bewoners, cliëntraad en de vrijwilligers. DBB is sterk verbonden aan de gemeenschap en inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. “De Blije Borgh is Ambacht en Ambacht is De Blije Borgh”, in deze zin wordt de ambitie van de organisatie in een zin duidelijk.

Het behouden en versterken van de verworven positie is een doel voor DBB en haar medewerkers. De toenemende zorgzwaarte van de doelgroepen en het groeien van de thuiszorgmarkt, alsmede het aantal VPT (Volledig Pakket Thuis) cliënten, geeft druk in de organisatie en aan het MT. DBB kent een platte organisatiestructuur. Onder de bestuurder is één managementlaag.

In de complexen kunnen mensen door de aanwezige voorzieningen relatief lang zelfstandig blijven wonen, maar ook deze plaatsen zijn beperkt in aantal. De uitdaging voor de komende jaren is om enerzijds te behouden wat er ontwikkeld is, anderzijds te investeren in preventie en te innoveren.


Functie l Bestuurder

Als bestuurder neem jij de sleutelpositie in ten aanzien van cliënten, medewerkers, stakeholders en andere belanghebbenden. De bestuurdersrol heeft binnen DBB ook kenmerken van een directeur. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdere inrichting van de organisatie; doorlopende professionalisering zowel op het terrein van zorg als van ondersteuning. De invulling van de functie door de bestuurder vraagt dagelijkse zichtbaarheid, toegankelijkheid. De bestuurder is een verbinder en straalt vooral vertrouwen en openheid uit.  Kortom, een bestuurder die zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richt op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten. Om zo deze mooie organisatie (nog) professioneler te maken met meer aandacht voor kwaliteit. Je hanteert hoge kwaliteitsnormen en streeft naar voortdurende verbeteringen en borging van kwaliteit.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het bevorderen en borgen van de continuïteit en ontwikkeling van DBB door het opstellen en realiseren van strategisch/tactisch beleid.
 • Het onderkennen en managen van risico’s.
 • Het ontwikkelen en inspireren van medewerkers.
 • Het vertegenwoordigen van DBB in de samenleving.
 • Het opzoeken en initiëren van samenwerkingsverbanden.

Voor de langere termijn ontwikkel je een collectief gedragen en duidelijke visie voor DBB als belangrijke en aantrekkelijke partij. Zichtbaar met een eigen karakter, een goede marktpositie en volop participerend en samenwerkend in lokale en regionale ketens en netwerken is DBB kansrijk om toegevoegde waarde te creëren voor cliënten, medewerkers, partners en andere betrokkenen.


Profiel

De nieuwe aan te stellen bestuurder brengt met zijn of haar ervaring binnen de zorg (en liefst binnen de VVT) kennis van excellente zorg, gevoel voor de specifieke doelgroep en haar verwanten en veel ervaring met de aansturing van een zorgorganisatie mee.

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Strategisch inzicht, analytisch sterk en in staat inhoud en bedrijfsvoering te combineren.
 • Hands-on en weet van aanpakken en weet uit te dragen zowel mondeling als schriftelijk.
 • Verbindt zowel in- als extern en treedt met plezier in contact met bewoners, medewerkers, de omgeving en het netwerk.
 • Ervaren leidinggevende met aantoonbare strategische/tactische kennis van en ervaring met genoemde resultaatgebieden, bij voorkeur in de ouderenzorg.
 • Samenbindend en dienend leider die zich voor een aantal jaren wil binden om vanuit een duidelijke visie de organisatie de noodzakelijke veranderingen te laten doormaken.
 • Het kunnen optreden als boegbeeld van de organisatie en bindend naar stakeholders.
 • Hart voor zorg én zaak, met trots, aandacht, humor en relativeringsvermogen.Aanbod

Op deze (fulltime) functie is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing (WNT 2 klasse 3).


Procedure

Gesprekken bij K+V vinden plaats in week 42 en 43. Gesprekken met de selectiecommissie bij DBB vinden plaats op maandag 2 november, de gesprekken met de adviescommissies op donderdag 5 november.

Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen/ richtlijnen vanuit het RIVM inzake de 1,5 meter regel.


Geïnteresseerd? 

Geïnteresseerd in en passend op deze functie? We verzoeken je uiterlijk zondag 11 oktober aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff, Partner contactinformatie .

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen