Beleidsadviseur Crisisbeheersing OTO

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Beleidsmedewerker
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Jouw uitdaging 

Een patiënt met een acute zorgvraag moet zo snel mogelijk op de juiste plek adequate zorg krijgen. Iedere dag, ook bij crises en rampen. Goede zorgverlening bij rampen en crises vraagt om een goede voorbereiding door planvorming en het Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) van zorgaanbieders.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is een vereniging van elf regionale acute zorgnetwerken.  Binnen elk netwerk is één ziekenhuis door VWS aangewezen als traumacentrum. Deze instelling heeft specifieke taken op het gebied van de traumazorg. Daarnaast heeft zij de opdracht om met de zorgaanbieders in hun regio te werken aan toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de acute zorgketen en aan de voorbereiding van de zorg op rampen en crises. 

De elf ziekenhuizen hebben de opdracht om de activiteiten op het gebied van opleiden, trainen en oefenen voor rampen en crises van zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, ambulancediensten, GGD en huisartsenposten in de regio af te stemmen en te faciliteren. Daarnaast leveren zij bijdragen aan de verdere verbetering van de zorgverlening tijdens rampen en crises. Dit doen ze in afstemming met de veiligheidsregio’s.

Het bureau LNAZ ondersteunt de elf acute zorgnetwerken bij de uitvoering van hun taken. Het LNAZ maakt met partijen op landelijk niveau afspraken over activiteiten gericht op crisisbeheersing. Zij onderneemt acties die de zorg ondersteunt bij een goede voorbereiding. Zij faciliteert kennisdeling, ondersteunt landelijke projecten en organiseert (thema)bijeenkomsten.

Voor de uitvoering van haar taken op het terrein van crisisbeheersing en OTO zoekt het bureau LNAZ een Senior Beleidsadviseur Crisisbeheersing.

De beleidsadviseur

 • Draagt samen met de leden bij aan het opstellen en uitdragen van landelijk beleid op het terrein van crisisbeheersing en Opleiden Trainen Oefenen. 
 • Adviseert en ondersteunt de leden bij de uitvoering van hun taken. 
 • Verbindt de leden en brengt waar mogelijk samenhang aan tussen hun activiteiten.
 • Initieert met de leden projecten en geeft uitvoering aan deze projecten.
 • Vertegenwoordigt het LNAZ in landelijk overleg en participeert in landelijke projecten.
 • Bereidt (landelijke) overleggen en bijeenkomsten voor en zorgt voor verslaglegging.
 • Onderhoudt contacten en bouwt mee aan een sterk netwerk en levert een positieve bijdrage aan de beeldvorming van het LNAZ.
 • Legt verantwoording af aan het hoofd bureau LNAZ.
   

Jouw werkomgeving 

Het bureau LNAZ is gehuisvest in Utrecht en er zijn tien medewerkers werkzaam. Er is regelmatig overleg met de elf regio’s en met externe partijen. 
 

Jouw profiel 

 • Afgeronde opleiding op HBO/universitair niveau.
 • Werkervaring in of kennis van de zorg en kennis van crisismanagement in de zorg.
 • Ervaring met het samenbrengen en het faciliteren van samenwerking tussen organisaties en projectmatig werken is een pré.
 • Sociaal vaardig, communicatief zowel mondeling als schriftelijk, en in staat om partijen te verbinden.
 • Gedreven, flexibel, ondernemend en enthousiast.
 • Zelfstandig werkend met een oplossingsgerichte houding.
   

Ons aanbod 

 • Contract voor de duur van 1 jaar met de intentie tot vaste aanstelling. 
 • Aanstelling voor 32 uur. 
 • Salaris volgens functie-indeling cao-ziekenhuizen in FWG 65. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.801,- bij een volledige werkweek van 36 uur. 
 • Aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
   

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met Arold Reusken, hoofd bureau LNAZ, contactinformatie .

CV en motivatiebrief kunnen tot 15 juni 2022 worden gemaild naar secretariaatlnaz@lnaz.nl

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen