Beleidsadviseur analytisch en verbindend met kennis van bekostigingsvraagstukken

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Beleidsmedewerker
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Veel patiënten die door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening beperkende gevolgen hebben, krijgen te maken met revalidatiezorg. Als brancheorganisatie voor de medisch specialistische revalidatiezorg verbindt Revalidatie Nederland aanbieders van deze zorg. Met en voor onze leden willen wij bijdragen aan patiëntgerichte en transparante revalidatiezorg, die innovatief en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten wordt geleverd. Revalidatie Nederland behartigt de belangen van alle revalidatiecentra en van de aangesloten revalidatieafdelingen van ziekenhuizen in Nederland. Door kennisdeling, eigen producten en verschillende netwerken verbinden wij onze leden met elkaar en met landelijke stakeholders. Een van de aandachtsvelden hierbij is de financiering en de bekostiging van de revalidatiezorg. Het landelijk bureau van Revalidatie Nederland levert niet alleen inhoudelijke kennis, maar neemt ook initiatief naar buiten en verbindt leden. Het bureau is gevestigd in Utrecht.

Wat ga je doen?

De financiering en bekostiging bestaat uit een complex geheel van regels en afspraken. De beleidsadviseur sturing en financiering onderzoekt met de leden wat de knelpunten zijn in de huidige systematiek, hoe deze vereenvoudigd kunnen worden, welke registraties nuttig zijn en welke alleen maar belemmerend werken. Tegelijkertijd ondersteunt de adviseur de nieuwe ontwikkelrichting: hoe kan de financiering ondersteunend werken (of ten minste niet belemmerend) in nieuwe zorgverleningsconcepten.

Een belangrijk speerpunt van Revalidatie Nederland is transparantie. De leden willen inzicht geven én krijgen in de resultaten van zorg en de kosten die daarvoor gemaakt worden. De beleidsadviseur sturing en financiering ondersteunt en leidt projecten die hieraan bijdragen.

Voor de relevante onderwerpen vertegenwoordig je Revalidatie Nederland in ambtelijk overleg met het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, andere brancheverenigingen, verzekeraars, maatschappelijke instellingen en beroepsverenigingen.

Je signaleert ontwikkelingen, handelt hierop proactief en toetst of de voorstellen in de praktijk haalbaar zijn. Je hebt kennis van de lopende dossiers en bent op dit terrein een vraagbaak voor de leden van Revalidatie Nederland. Het is daarbij belangrijk dat je je kennis niet alleen van achter je bureau opdoet en verspreidt, maar ook in het land bij leden en andere actoren in de sector.

Wat heb je nodig?

Naast een academische opleiding heb je aantoonbare ervaring, liefst in een vergelijkbare beleidsfunctie in de zorg. De functie vraagt om kennis van de bekostiging van de medisch specialistische zorg, een groot gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en het kunnen opereren in een politieke omgeving. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn een must. Je kunt goed analyseren. Als projectleider ben je in staat om te sturen op tijdige oplevering van beoogde resultaten en passende oplossingen. We zijn op zoek naar een proactieve collega met zowel een service- als resultaatgerichte insteek, die kan enthousiasmeren, overtuigen en gewend is om onder druk te werken.

Wil je meer weten?

Je belangstelling voor deze functie kun je tot 2 december a.s. kenbaar maken aan de heer Martijn Klem, directeur van Revalidatie Nederland via het mailadres bureausecretariaat@revalidatie.nl

De gesprekken vinden plaats in de week van 9 tot met 13 december. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen