Manager Frontoffice

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Algemeen manager
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Saltro

Saltro is een innovatief diagnostisch kenniscentrum dat zorgconsumenten en zorgprofessionals ondersteunt om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezondheid, ziekte en zorg. Saltro biedt vrijwel alle vormen van diagnostiek zoals bloedonderzoek, functieonderzoeken, Ecg’s, echo's en longfunctiemetingen. Daarnaast begeleidt Saltro trombosedienstcliënten bij het gebruik van antistollingsmedicatie. Saltro staat bekend om haar innovatiekracht, waardoor diverse vernieuwingen met succes ontwikkeld en geïmplementeerd zijn.

Sinds september 2020 vormt Saltro samen met Medlon, Hudson Lab en SHO Unilabs Nederland. Technologische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen van patiënten hebben geleid tot deze nieuwe uitdagende stap. Om de dienstverlening duurzaam te blijven leveren en te blijven investeren in innovatie, is meer draagkracht nodig. Diagnostiek speelt een cruciale rol in de medische besluitvorming en stelt de patiënt in staat om regie te hebben over zijn eigen gezondheid en zorg. De diagnostiek ziet er in de toekomst anders uit dan vandaag door meer technologische mogelijkheden, apparatuur die kleiner en digitaler wordt en de mogelijkheid om op afstand een beoordeling van de diagnostiek te verzorgen met teleconsultatie. Deze ontwikkeling stelt mensen in staat om met behulp van relevante en betrouwbare diagnostische informatie samen met hun behandelaar weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid en ziekte. Elk onderdeel van Unilabs Nederland heeft haar eigen focus en segment en wordt ondersteunt door het Senior Leadership Team.

Saltro heeft 550 medewerkers. Meer informatie is te vinden op www.saltro.nl

Organisatie- en cultuurverandering

Omdat een aantal onderdelen gezamenlijk binnen Unilabs Nederland wordt georganiseerd heeft er binnen Saltro tevens een organisatieverandering plaatsgevonden, waarbij de nieuwe directie van Saltro wordt gevormd door een algemeen directeur, een directeur operations en een medisch directeur. De algemeen directeur geeft legt verantwoording af aan de CEO van Unilabs Nederland.

De organisatieverandering houdt tevens in dat het aantal managers in de Frontoffice afneemt en taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. Qua cultuur zal tevens meer accent komen te liggen op de commerciële activiteiten en innovatieve slagkracht. Dit vraagt van de medewerkers dat zij hun oog voor de kwaliteit van zorg sterker gaan combineren met het behalen van de bedrijfsmatige resultaten.

In de nieuwe structuur zijn binnen de frontoffice de bloedafname, het bedrijfsbureau en het functieonderzoek ondergebracht (ca. 288 medewerkers). In dit organisatieonderdeel zijn de vacatures Manager Frontoffice en Manager Bedrijfsbureau ontstaan.

Manager Frontoffice

De manager frontoffice is integraal verantwoordelijk voor de prestaties van het organisatieonderdeel waarin de bloedafname, het bedrijfsbureau en het functieonderzoek zijn ondergebracht. De manager frontoffice wordt daarbij ondersteund door de manager bedrijfsbureau en geeft hiërarchisch leiding aan 9 teamleiders bloedafname (220 medewerkers), 1 manager bedrijfsbureau (17 medewerkers) en 1 manager functieonderzoek (30 medewerkers). Hij/zij maakt deel uit van het managementteam van Saltro en legt verantwoording af aan de algemeen directeur.

De manager frontoffice is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:

 • Geeft vanuit een helder kader leiding aan de manager bedrijfsbureau, de manager functieonderzoek en de teamleiders in de regio
 • Geeft sturing en biedt een kader aan de gewenste cultuurverandering en de transitie naar meer verantwoordelijkheid binnen de teams en meer integraal ingerichte klantprocessen
 • Biedt daarbij ruimte voor zelfsturing en stimuleert de ontwikkeling en professionalisering van medewerkers
 • Schept condities voor teams om binnen eigen verantwoordelijkheids­gebied initiatieven en beslissingen te nemen
 • Schept de juiste voorwaarden voor een prettig en gezond werkklimaat en duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Voert de centrale regie op de processen en legt in- en extern de verbinding met stakeholders
 • Levert aan MT en directie van Saltro (beleids)voorstellen en ideeën ten aanzien van de optimalisatie en realisatie van de strategie
 • Vertaalt de strategie van Saltro/Unilabs naar een tactisch uitvoerbaar werkproces en prestaties van de teams
 • Ontwikkelt voorstellen en plannen die aansluiten bij de gewenste koers van Saltro
 • Draagt verantwoordelijkheid voor het budget- en formatiebeheer binnen het eigen bedrijfsonderdeel en de realisatie van het vastgestelde jaarplan
 • Bepaalt jaarlijks de KPI's en doelen en stelt een effectieve planning op om deze te realiseren
 • Is gericht op continue verbetering en ontwikkeling van processen, procedures en systemen en zorgt voor een werkomgeving van leren en verbeteren
 • Realiseert een effectieve en efficiënte dienstverlening binnen de regio's passend binnen de commerciële afspraken die gemaakt zijn vanuit accountmanagement.
 • Is verantwoordelijk voor de bewaking van de personele-, materiele en investeringsbudgetten.
 • Is verantwoordelijk voor een uniforme uitvoering van de werkprocessen binnen de regio's/teams.
 • Is verantwoordelijk voor de optimale samenwerking met alle andere afdelingen binnen Saltro en de optimale afstemming over de uitvoering binnen Unilabs NL.
 • Behartigt de externe belangen van Saltro en zorgt voor een passende informatieverstrekking

 Functie-eisen

 • Academisch werk -en denkniveau en een afgeronde opleiding op het gebied van Bedrijfskunde, Zorgmanagement of vergelijkbaar
 • Gedegen kennis van de zorgorganisatie en de zorgpraktijk, in het bijzonder op het gebied van diagnostiek en functieonderzoek
 • Kennis van zorg gerelateerde wet- en regelgeving
 • Kennis van actuele politieke en maatschappelijke zorg gerelateerde ontwikkelingen
 • Gedegen kennis, vaardigheid en ervaring met faciliterend en coachend leiderschap gericht op klantgericht en taakvolwassen werken in teams
 • Cijfermatig onderlegt, kunnen sturen op (financieel) resultaat
 • Is in staat (financiële) managementinformatie te interpreteren om zodoende goed zicht te houden op financiële prestaties en indien nodig bij te sturen

Persoonskenmerken

 • Coachend en stimulerend
 • Samenwerkings- en resultaatgericht
 • Energiek en daadkrachtig
 • Pragmatisch
 • Toegankelijk en duidelijk

Arbeidsvoorwaarden

De inschaling van deze positie is conform de zwaarte van de functie.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot in de week van 16 augustus
 • Na de voorselectie zullen kandidaten worden voorgedragen aan de selectie- en adviescommissie(s)
 • In het eindstadium van de selectieprocedure zullen tevens van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

Sollicitaties graag uiterlijk 15 augustus via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon

Guusje van der Schoot: contactinformatie

guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Van der Vliet & Van der Schoot www.vandervlietvanderschoot.nl 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen