Manager Bedrijfsbureau

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Algemeen manager
Branche
Laboratorium
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Saltro

Saltro is een innovatief diagnostisch kenniscentrum dat zorgconsumenten en zorgprofessionals ondersteunt om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezondheid, ziekte en zorg. Saltro biedt vrijwel alle vormen van diagnostiek zoals bloedonderzoek, functieonderzoeken, Ecg’s, echo's en longfunctiemetingen. Daarnaast begeleidt Saltro trombosedienstcliënten bij het gebruik van antistollingsmedicatie. Saltro staat bekend om haar innovatiekracht, waardoor diverse vernieuwingen met succes ontwikkeld en geïmplementeerd zijn.

Sinds september 2020 vormt Saltro samen met Medlon, Hudson Lab en SHO Unilabs Nederland. Technologische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen van patiënten hebben geleid tot deze nieuwe uitdagende stap. Om de dienstverlening duurzaam te blijven leveren en te blijven investeren in innovatie, is meer draagkracht nodig. Diagnostiek speelt een cruciale rol in de medische besluitvorming en stelt de patiënt in staat om regie te hebben over zijn eigen gezondheid en zorg. De diagnostiek ziet er in de toekomst anders uit dan vandaag door meer technologische mogelijkheden, apparatuur die kleiner en digitaler wordt en de mogelijkheid om op afstand een beoordeling van de diagnostiek te verzorgen met teleconsultatie. Deze ontwikkeling stelt mensen in staat om met behulp van relevante en betrouwbare diagnostische informatie samen met hun behandelaar weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid en ziekte. Elk onderdeel van Unilabs Nederland heeft haar eigen focus en segment en wordt ondersteunt door het Senior Leadership Team.

Saltro heeft 550 medewerkers. Meer informatie is te vinden op www.saltro.nl

Organisatie- en cultuurverandering

Omdat een aantal onderdelen gezamenlijk binnen Unilabs Nederland wordt georganiseerd heeft er binnen Saltro tevens een organisatieverandering plaatsgevonden, waarbij de nieuwe directie van Saltro wordt gevormd door een algemeen directeur, een directeur operations en een medisch directeur. De algemeen directeur geeft legt verantwoording af aan de CEO van Unilabs Nederland.

De organisatieverandering houdt tevens in dat het aantal managers in de Frontoffice afneemt en taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. Qua cultuur zal tevens meer accent komen te liggen op de commerciële activiteiten en innovatieve slagkracht. Dit vraagt van de medewerkers dat zij hun oog voor de kwaliteit van zorg sterker gaan combineren met het behalen van de bedrijfsmatige resultaten. In de nieuwe structuur zijn binnen de frontoffice de bloedafname, het bedrijfsbureau en het functieonderzoek ondergebracht (ca. 288 medewerkers). In dit organisatieonderdeel zijn de vacatures Manager Frontoffice en Manager Bedrijfsbureau ontstaan.

Manager Bedrijfsbureau

De manager bedrijfsbureau draagt zorg voor de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van een uniforme, effectieve en efficiënte werkwijze in de regio’s en geeft leiding aan de medewerkers van het bedrijfsbureau waaronder de medewerkers planning, de projectcoördinator, de medewerkers kwaliteit & processen en de medewerkers beheer en ondersteuning (ca. 17 medewerkers). Hij/zij is de rechterhand van de manager frontoffice en vervangt deze bij diens afwezigheid.

De manager bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:

 • Geeft resultaatgericht en coachend leiding aan de medewerkers binnen het team
 • Biedt ruimte voor zelfsturing en stimuleert de ontwikkeling en professionalisering van medewerkers
 • Is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting
 • Bewaakt mede de vastgestelde budgetten en de realisatie van het jaarplan Bedrijfsbureau
 • Analyseert en interpreteert data en stuurt processen op basis van (financiële) gegevens bij
 • Verantwoordelijk voor de strategische capaciteitsplanning en effectieve roostering binnen de regio's
 • Initieert en leidt (organisatie brede) project- en werkgroepen, gericht op de continue verbetering en ontwikkeling van processen
 • Volgt in- en externe ontwikkelingen en ontwikkelt op basis hiervan beleidsvoorstellen ten aanzien van de bedrijfsvoering
 • Stemt beleidsvoorstellen af met de manager frontoffice, vertaalt het vastgestelde beleid naar concrete actieplannen en ziet toe op de uitvoering
 • Adviseert de manager frontoffice ten aanzien van realisatie van prestaties
 • Volgt wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving en signaleert de noodzaak tot aanpassing/bijstelling van beleid
 • Draagt in ontwikkeling zijnde en geformuleerde beleid uit richting de regio's
 • Is medeverantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers binnen de regio's
 • Ziet erop toe dat klachten binnen de regio's worden afgewikkeld conform de geldende klachtenprocedure

Functie-eisen

 • HBO of academisch werk- en denkniveau, met een bedrijfskundige en/of zorgachtergrond
 • Gedegen kennis, goede vaardigheden en ervaring met faciliterend en coachend leiderschap
 • Kennis van processen, procedures en producten/diensten van Saltro
 • Kennis van bedrijfsvoering in brede zin
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving

Persoonskenmerken

 • Coachend en stimulerend
 • Samenwerkings- en resultaatgericht
 • Energiek en daadkrachtig
 • Procesgericht en pragmatisch
 • Toegankelijk en duidelijk

Arbeidsvoorwaarden

De inschaling van deze positie is conform de zwaarte van de functie.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam. 

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot in de week van 16 augustus
 • Na de voorselectie zullen kandidaten worden voorgedragen aan de selectie- en adviescommissie(s)
 • In het eindstadium van de selectieprocedure zullen tevens van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

Sollicitaties graag uiterlijk 6 september via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon

Guusje van der Schoot: contactinformatie

guusje@vandervlietvanderschoot.nl  

Van der Vliet & Van der Schoot/www.vandervlietvanderschoot.nl  

 

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen