Directeur Bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Algemeen manager
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/directeur-bedrijfsvoering-arkin-jellinek/

Directeur Bedrijfsvoering

Jellinek

Jellinek is dé expert op het gebied van preventie en verslavingsbehandeling. Jellinek loopt voorop en opereert in het hart van de maatschappij. Al meer dan honderd jaar worden hier jongeren tot volwassenen geholpen om grip te krijgen op risicovol middelengebruik. De specialisten, behandelaren en ervaringsdeskundigen staan garant voor passende zorg. Dit kan zijn van (poli)klinische tot outreachende zorg. Vanuit een breed en innovatief behandelaanbod met een sterk ontwikkelde E-health strategie (60% online behandeling van de cliënten), cognitieve gedragstherapie, medische behandeling en behandeling volgens het Minnesotamodel biedt Jellinek voor iedereen een passend antwoord. Ook wanneer problemen met alcohol of drugs samengaan met psychische klachten beschikt Jellinek over specialisten die dit kunnen aanpakken. De hulp is niet zwaarder dan noodzakelijk. Licht als het kan, intensief als het moet, maar altijd effectief en innovatief.   Jellinek is een betrouwbare, transparante partner voor haar verwijzers en samenwerkingspartners. Bij Jellinek staan professionaliteit, wetenschappelijk onderlegde behandeling en een aanpakkersmentaliteit hoog in het vaandel. Er wordt altijd uitgegaan van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ook verricht Jellinek zélf wetenschappelijk onderzoek naar middelengebruik en verslaving. Mede hierdoor voert Jellinek het TOP GGZ Keurmerk. Jellinek voert een wervend HR-beleid en investeert in het goed opleiden van haar medewerkers.

Bij Jellinek werken in totaal ruim 500 medewerkers. Met 18 locaties is Jellinek o.a. gevestigd in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.

Jellinek is een onderdeel van Arkin. Arkin is een overkoepelende stichting die 11 merken omvat die psychiatrische- en verslavingszorg bieden. Arkin is ook een opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. In 2018 realiseerde Arkin een totale groepsomzet van ruim € 270 miljoen en een netto financieel resultaat van € 3,3 miljoen. Arkin wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur.

Jellinek kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding en draagt met een goede nettomarge substantieel bij aan het netto financieel resultaat van Arkin.

De directie van Jellinek bestaat uit een directeur behandelzaken en een directeur bedrijfsvoering (vacature).

Meer informatie is te vinden op de websites: www.jellinek.nl en www.arkin.nl


Profiel Directeur Bedrijfsvoering

Als Directeur Bedrijfsvoering geeft u samen met de Directeur Behandelzaken (duaal) leiding aan Jellinek. Binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders draagt u de verantwoordelijkheid voor het verder tot bloei brengen van het merk Jellinek en voor een gezonde bedrijfsvoering.

Samen met de Directeur Behandelzakengeeft u direct leiding aan het MT, bestaande uit 22 managers enleidinggevenden. Tevens wordt functioneel leiding gegeven aan de businesspartners van de ondersteunende diensten (finance, HR etc.). Indirect wordtleiding gegeven aan ca. 500 fte.

U rapporteert aan de Raad van Bestuur van Arkin. U bent als directielid ook onderdeel van het MT van Arkin. U bent een echte teamplayer, u werkt constructief samen met de Directeur Behandelzaken en met de collega’s in het MT van Arkin.

Vanuit een medeverantwoordelijkheid voor het geheel draagt u actief bij aan de uitvoering en realisatie van het strategisch concernbeleid van Arkin.

Opdracht / Resultaatgebieden

 • Vertalen van strategische doelstellingen naar tactische en operationele doelen. Realiseren van de resultaten voor Jellinek, zoals vastgelegd in het jaarplan en managementcontract, op een marktgerichte, efficiënte en effectieve wijze, in nauwe samenwerking met de Directeur Behandelzaken.
 • Proactief volgen en analyseren van marktontwikkelingen en de hieruit verkregen informatie benutten ter bevordering van de sterke merkprofilering, marktbewerking, acquisitie, het genereren van nieuw instroom en uitbouwen van de concurrentiepositie. Hierbij staat steeds het creëren van meerwaarde voor de cliënten van Jellinek centraal.
 • Initiëren en realiseren van verbeterprojecten met de focus op efficiëntie en kostenreductie en het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT.
 • Coachend leiding geven en optimaal faciliteren en ondersteunen van de managers, zodat zij van de juiste stuurinformatie worden voorzien om integraal verantwoordelijk te handelen.
 • Creëren van positief werkklimaat, transparante communicatielijnen en efficiënte samenwerking tussen organisatie onderdelen. 
 • Samen met HR activiteiten opzetten met als doel het binden en boeien van medewerkers.
 • Onderhouden van constructieve relaties met gemeenten, zorgverzekeraars en overige externe organisaties.

Functie-eisen

 • Afgeronde academisch opleiding, b.v. bedrijfskunde of management, eventueel aangevuld met een relevante opleiding op het gebied van gezondheidszorg.
 • Bewezen succesvolle leidinggevende expertise, verkregen in een qua cultuur en structuur vergelijkbare organisatie. Ervaring in de zorg is een pre evenals kennis van de financieringsstromen in de zorg.
 • Kennis van en ervaring met visie- en beleidsvorming. 
 • Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op kostenefficiency en procesinnovatie. 
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, productie en bedrijfsvoering.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen.
 • Organisatiesensitief, goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Uitstekende communicator en netwerker.

Persoonskenmerken

 • Enthousiaste persoonlijkheid, daadkrachtig en volhardend.
 • Ondernemend, innovatief en gericht op resultaat.
 • Verbindende leider met stevigheid, rust en overwicht en weet draagvlak te creëren met relativeringsvermogen en humor.
 • Uitstekend in staat om samen te werken met behandelaren en overige professionals.
 • Flexibel, schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Toegankelijk en laagdrempelig, houdt feeling met de werkvloer en weet wat er speelt onder de mensen.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de CAO GGZ.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen