Districtmanager Arbeid en Gezondheid SMZ

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Afdelingsmanager
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Twee Districtmanagers Arbeid en Gezondheid SMZ

Voor UWV is ADJ op zoek naar twee Districtsmanagers Arbeid & Gezondheid Sociaal Medische Zaken (SMZ) voor de districten Midden- en Oost-Brabant en voor Gelderland Midden & Zuid. Weet jij als leider inspirerend richting en ruimte te geven aan medewerkers? Daag jij teams uit het beste uit zichzelf te halen? Kun je een stevige gesprekspartner zijn voor de directie en collega-managers? Kun je zowel het eigen district als samen met collega’s de divisie SMZ naar een hoger plan tillen? Als Districtsmanager Arbeid & Gezondheid SMZ versterk jij de visie en draag jij bij aan het realiseren van de strategie van UWV.

Functieomschrijving
Als Districtsmanager Arbeid & Gezondheid geef je samen met de Districtsmanager Uitvoering invulling aan duaal, gelijkwaardig leiderschap in jullie district. Samen heb je de integrale eindverantwoordelijkheid voor de resultaten en kwaliteit.

Je hebt als Districtsmanager Arbeid & Gezondheid de verantwoordelijkheid voor de realisatie van beleidsdoelstellingen op het gebied van arbeid en gezondheid, het bevorderen en borgen van vakinhoudelijke kwaliteit (van zowel de dienstverlening als van de professionals), het opleiden van voldoende professionals en de verbetering van efficiëntie, innovatie, kwaliteit en vermindering van de risico’s binnen het werkproces. Hierbij word je ondersteund door de districtsadviseurs medisch- en de districtsadviseurs arbeidsdeskundige. We verwachten van je dat je als Districtsmanager Arbeid & Gezondheid ook als arts of arbeidsdeskundige gedeeltelijk in de (SMZ) praktijk werkzaam bent.

Kenmerkend voor de functie is het sturen op resultaten in een professionele, dienstverlenende en kennisintensieve organisatie waarbij je samen met de Districtsmanager Uitvoering leidinggeeft aan het districtsmanagementteam en staf. Je bent daarmee hiërarchisch verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke lijn van de arbeidsdeskundige en verzekeringsarts in het district. Als Districtsmanager Arbeid & Gezondheid vertegenwoordig je de belangen van deze gehele sociaal-medische lijn. De Districtsmanager Uitvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfskundige, uitvoerende lijn in het district. Je bent beiden in staat elkaar te vervangen, waar nodig en gewenst.

In het district Gelderland Midden & Zuid ben je, samen met de Districtsmanager Uitvoeringen en het MT, verantwoordelijk voor ca. 400 medewerkers waaronder verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en andere professionals zoals sociaal-medisch verpleegkundigen en medisch secretaresses.
In het district Midden & Oost-Brabant gaat het om ca. 435 medewerkers.

Je weet de juiste balans te vinden tussen de zorg voor going concern en de realisatie van de veranderagenda en vormgeving van SMZ. Je levert een essentiële bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de divisie. Daarbij heb je een regierol en stem je af met districtsmanagers van zowel SMZ als andere divisies om een gezamenlijk resultaat te behalen.

Bij duaal leiderschap hebben de professionele en bedrijfskundige lijn op elk niveau een gelijkwaardige stem bij de uitvoering en besluitvorming. Dit duale model vraagt dat je elkaar kent en dat je begrip en respect hebt voor zowel de waarden als de professie van je duaal partner. Zodat dit leidt tot de inhoudelijke verrijking van besluiten en betere, door de professionals in het district gedragen keuzes ten aanzien van gezamenlijke doelen en de uit te voeren strategie met de daarbij behorende prioriteiten. Daartoe behoort ook verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding van voldoende professionals. Hierdoor kan SMZ de juiste sociaal-medische dienstverlening mogelijk maken, op het juiste moment, voor iedere cliënt. Als Districtsmanager Arbeid & Gezondheid heb je hierin een belangrijke rol.

Je hebt gevoel voor je omgeving en begrijpt de bijzondere, maatschappelijke en politiek gevoelige context waarin je komt te werken. UWV is een organisatie waar gedetailleerde wettelijke kaders een hoofdrol spelen, dit zorgt voor een uitdagende en inhoudelijke complexiteit van je werk.

Jouw profiel
UWV vindt klantgericht en resultaatgericht samenwerken belangrijk. Je bent voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in het publieke en politieke domein en onderhoudt nauwe relaties binnen en buiten het UWV. Je toont lef en ondernemerschap en hebt een uitnodigende manier van samenwerken.

In het UWV-leiderschapsprofiel staat het woord ‘balans’ centraal. Als leider van UWV begeef je je namelijk in een complexe wereld waarbij je onafhankelijk én ook politiek bestuurlijk sensitief handelt, waarbij je innoveert én ook stabiliseert, waarbij je coacht én ook stuurt, waarbij je oog hebt voor de zaak én de mens en daarmee de belangen van eigen organisatie én één UWV behartigt. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in het UWV-leiderschapsprofiel.

De visie en missie van UWV en van SMZ passen bij je professionele hart. Het is belangrijk dat alle cliënten de juiste dienstverlening ontvangen omdat zij tijdig en kwalitatief juist beoordeeld moeten worden. Je realiseert je daarom goed wat het is om leiding te geven aan autonome professionals die dagelijks deze dienstverlening aan cliënten leveren in de sociaal-medische centra (SMC). Je hebt intrinsieke interesse in de inhoud van het werk van die professionals. Het aantal artsen en arbeidsdeskundigen bij een publieke dienstverlener is uniek in Nederland.

Je draagt duaal leiderschap een warm hart toe en begrijpt dat de professionele en bedrijfskundige lijn op elk niveau een gelijkwaardige stem bij de uitvoering en besluitvorming heeft. De directie SMZ zoekt een districtsmanager Arbeid & Gezondheid die stevig in de schoenen staat. Je denkt vooruit, je hebt een brede blik en denkt en handelt met het resultaat voor ogen. Samenwerken met de overige divisies is voor jou vanzelfsprekend ten behoeve van de dienstverlening aan de cliënten.

Verder:

 • Een afgeronde academische medische of arbeidsdeskundige opleiding inclusief registratie/certificering en bij voorkeur recente werkervaring als vakspecialist.
 • Studie verzekeringsgeneeskunde of sociale geneeskunde (pre).
 • Een bedrijfskundige of relevante (verander-) managementopleiding (pre).
 • Aantoonbare ervaring met (indirect) leidinggeven en bij voorkeur een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie op het gebied van uitvoering en beleid.
 • Affiniteit en/of ervaring met de dienstverlening van SMZ (pre).
 • Inzicht in uitvoeringsorganisaties binnen het publieke domein (ZBO) en in politieke, maatschappelijke en economische context.
 • Een goede dosis (zelf)reflectief vermogen, netwerkvaardigheden, ondernemerschap, adviesvaardigheid en executiekracht.


Over de organisatie UWV
Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is zorgt UWV snel voor inkomen. UWV zet als onderdeel van de nieuwe strategie in op verbetering van de dienstverlening en ruimte voor maatwerk, waarbij de cliënt centraal staat en zich gezien gehoord en geholpen voelt vanuit 1 UWV. Wil je meer weten over de strategie van het UWV, kijk dan op UWV Strategie 2023-2026 | UWV | Over UWV op onze website.

Verder houdt UWV van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven waardoor optimaal wordt aangesloten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. Op die manier zorgt UWV voor een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich thuis voelt en gelegenheid krijgt om te groeien. Voor meer informatie over UWV verwijzen wij je graag naar: Over UWV (uwv.nl)

Over de divisie SMZ
Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Onze experts in verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde beoordelen dagelijks of en hoe mensen met een arbeidsbeperking toch kunnen meedoen met de maatschappij. Dat doen zij in nauwe samenwerking met collega’s uit andere disciplines. UWV is positief over de maatregelen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd om ervoor te zorgen dat mensen minder lang hoeven te wachten op een sociaal-medische beoordeling. Om die reden willen we ervoor zorgen dat al onze cliënten zich gezien, gehoord en geholpen voelen en werken we de komende jaren gezamenlijk en intensief aan een andere inrichting van onze dienstverlening. Dit doen we in de vorm van een reeks maatregelen, zoals de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers, en door het samenwerken in sociaal-medische centra (SMC). Met deze SMC’s zijn we in 2021 voor het eerst gestart in een aantal proeftuinen. Kenmerkend voor de werkwijze van SMZ is het teamgericht werken, waarbij het team in gezamenlijkheid bepaalt welke dienstverlening wordt geboden. Elk team wordt aangestuurd op basis van duaal leiderschap. In de SMC’s zijn een regievoerend arts en een bedrijfskundig manager, vanuit ieders aandachtsgebied, samen verantwoordelijk voor hun SMC. Bij SMZ werken zo’n 4.500 medewerkers onder leiding van een vijfhoofdige directie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een aanstelling in functiegroep 13 (cao UWV) met een maximaal bruto jaarsalaris van circa € 125.000, - op basis van een 38-urige werkweek, inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, een vaste looncomponent en exclusief pensioenbijdrage werkgever. Het aanbod is afhankelijk van je ervaring en profiel.
 • Voor meer informatie zie ook UWV-cao 2023 op onze website.
 • UWV biedt een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket waaronder deelname aan het UWV-pensioenfonds, flexibele werktijden, hybride werkvormen en goede thuiswerkvoorzieningen.
 • (Zelf)ontwikkeling is een belangrijk thema, hiervoor neem je o.a. deel aan het UWV-leiderschapsprogramma ‘leidinggeven aan verandering’. Dit leiderschapsprogramma biedt een combinatie van plenaire dagen, coaching en intervisie. Het UWV-leiderschapsprofiel vormt de basis voor dit programma.


Procedure
Bij de werving en selectie laat UWV zich bijstaan door het bureau ADJ. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Het kunnen overleggen van een recente VOG is een voorwaarde. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van ADJ.

ADJ gelooft in de kracht van verschillende achtergronden en perspectieven. Daarom nodigen wij kandidaten die hieraan een bijdrage leveren van harte uit te reageren.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Planning procedure:
Gesprekken bij ADJ: week 21-22.
1e gesprekronde bij UWV: week 23.
2e gespreksronde bij UWV: week 24.
Referenties, diplomacheck en arbeidsvoorwaardengesprek: voor 1 juli 2024.

Contactpersoon
Maarten Aardoom | e-mailadres: maarten@adj.nl | telefoon: contactinformatie

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen