Afdelingshoofd Pathologie en Medische Biologie

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Afdelingsmanager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Werkomgeving

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een van de acht UMC’s die Nederland telt en is gelegen in de binnenstad van Groningen. Onze kracht ligt in de nauwe verbinding tussen de kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Healthy ageing, gezond ouder worden, is daarbij het verbindende thema. Het UMCG is ISO gecertificeerd voor de hierboven genoemde kerntaken.

De afdeling
De afdeling Pathologie en Medische Biologie (PMB) heeft een centrale en essentiële rol in geavanceerde klinisch-pathologische diagnostiek m.b.t. behandelingskeuzes, met een in toenemende mate predictief karakter en is daarmee ook in toenemende mate van belang in de zgn. “P4-medicine”. Het wetenschappelijk onderzoek dat binnen beide onderafdelingen (Pathologie en Medische Biologie) wordt uitgevoerd is zowel translationeel, fundamenteel als toegepast van karakter en vindt plaats in samenwerking met veel afdelingen van het UMCG, maar ook in veel nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Translationele geneeskunde is een snelgroeiend essentieel onderdeel van biomedisch onderzoek met het doel de verworven fundamentele kennis te vertalen naar patiëntgerichte toepassingen en deze ook te implementeren. Om dit te bereiken is een multidisciplinaire hoogwaardige samenwerking nodig met en tussen behandelaars én onderzoekers uit verschillende disciplines, zoals die nu reeds bestaat. Gezien de bij uitstek klinische en translationele rol, geheel aansluitend bij P4-medicine, kan en wil de afdeling een vooraanstaande rol blijven spelen en deze verder uitbouwen, aansluitend bij de speerpunten en kaders van het UMCG, daarmee “bedside to bench and back”.

De afdeling Pathologie en Medische Biologie wil:
 • binnen het UMCG een centrale rol spelen op het gebied van de hoogkwalitatieve topzorg, innovatie van het vakgebied en vernieuwing in de diagnostiek. Daarnaast wil de afdeling (inter)nationaal een prominente positie bij nieuwe ontwikkelingen hebben, met name op het gebied van digitalisering en Molecular Medicine.
 • een expertisecentrum zijn voor zowel de regio (Pathologie Netwerk Noord Nederland) als voor bepaalde deelgebieden ook landelijk en haar kennis op hoogstaand academisch niveau toepassen en verspreiden. Verder wil de afdeling een vraagbaak zijn en kwalitatief topreferente zorg leveren.
 • Pionieren in onderzoek: inzicht verkrijgen in ontstaan en progressie van ziekten en ontwikkeling en effecten van therapeutische beïnvloeding daarvan te vergroten met fundamenteel- en toegepast onderzoek, met een algemeen translationeel karakter.
 • Kennis toetsen en delen: kennis en ervaring verspreiden onder studenten, promovendi, coassistenten, specialisten in opleiding en collega-pathologen, maar ook bijdragen aan maatschappelijke voorlichting.

De missie
Het verrichten van hoogkwalitatieve en innovatieve klinisch pathologische diagnostiek, basaal en translationeel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in alle aspecten van pathogenese en progressie van ziekten o.a. resulterend in identificatie van aangrijpingspunten voor interventie. Het accent ligt hierbij op kanker en chronische ziekten. De afdeling richt zich op actuele basaal wetenschappelijke en klinische vraagstellingen binnen de speerpunten van het UMCG en de vertaalslag en implementatie in preventie, diagnostiek en behandeling van ziekte. De vierde geldstroom van de afdeling PMB neemt toe en zal naar verwachting ook de volgende jaren groeien door goede contacten met het (Nederlandse en internationale) bedrijfsleven. Valorisatie is een speerpunt; bij de Medische Biologie gericht op vermarkten van primaire kennis, patenten en industriële samenwerking, bij de Pathologie meest gericht op ontwikkeling, implementatie en kwaliteitscontrole van nieuwe diagnostische testen en in toenemende mate op vroegdiagnostiek en monitoring van ziekte, eveneens met industriële samenwerking. Onze academische strategische samenwerkingen lokaal, nationaal en internationaal zijn zeer goed ontwikkeld.

Functiebeschrijving

Wat we verwachten van het nieuwe afdelingshoofd:
 • Het faciliteren van optimale uitvoering en ontwikkeling van predictieve (moleculaire) diagnostiek en implementatie van nieuwe moleculair diagnostische testen op UMC-niveau
 • De begeleiden van de implementatie van digitale pathologie, digitale beeldanalyse en de digitale interactiemogelijkheden ten behoeve van consultatie en revisie
 • Invulling geven aan doelen van de coöperatie Pathologie Netwerk Noord Nederland waaronder doelmatige inzet van predictieve diagnostiek, digitale interactiemogelijkheden en diagnostische expertise netwerken
 • Zorgen voor een optimaal researchklimaat voor het basale en translationele onderzoek van de afdeling PMB

De organisatie:
Het afdelingshoofd PMB is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding, het onderwijs en de financiële gezondheid van de afdeling. De functie valt hiërarchisch onder de Raad van Bestuur van het UMCG. Het dagelijks bestuur van de afdeling wordt samen met de manager Bedrijfsvoering, de chef de clinique en het onderafdelingshoofd Medische Biologie gevormd.

Wat vragen wij

 • U bent bij voorkeur klinisch hoogleraar of op korte termijn tot hoogleraar benoembaar.
 • U heeft ervaring in het leidinggeven aan een complexe professionele organisatie.
 • U geniet erkenning onder vakgenoten.
 • U bent een innovatief, inspirerend, transparant en stimulerend leider die bewezen heeft mensen uit verschillende disciplines te kunnen verbinden, gericht op excellente samenwerking binnen en buiten de afdeling met oog voor de kwaliteiten van iedere individuele medewerker.
 • U heeft aantoonbare affiniteit met vernieuwend (basaal en/of translationeel) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de pathologie en wordt daarin als toonaangevend erkend.
 • U heeft kennis van de actuele ontwikkelingen in de pathogenese als wel op het gebied van pathologie patiëntenzorg en opleiding.
 • U heeft een bewezen trackrecord met BSc, MSc, Graduate School level onderwijs en bent in staat vernieuwingen te implementeren.
 • U bent in staat, waar nodig boven de partijen te staan en keuzes te maken voor het grotere geheel.
 • U kunt een verbindende en visionaire rol spelen in de regionale samenwerking binnen het Pathologie Netwerk Noord Nederland.
 • U heeft bewezen veranderingen te kunnen doorvoeren door natuurlijk gezag/autoriteit.
 • U heeft kennis en ervaring met de facultaire kant van een UMC en bent een actieve netwerker die ook op strategisch niveau moeiteloos met alle geledingen binnen en buiten het UMCG in gesprek kan zijn.
 • U kunt vol vertrouwen delegeren, inspireren en ondernemen.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een fulltime aanstelling (36 uur).
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

In het kader van het door de Raad van Bestuur vastgestelde Talent- en Mobiliteitsbeleid gelden benoemingen tot afdelingshoofd in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Na de periode van vijf jaar wordt besproken of een volgende dan wel andere stap in uw loopbaan aan de orde is. De uitkomst hiervan kan ook zijn dat continuering voor nog eens vijf jaar wordt afgesproken.

De procedure

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Gestreefd wordt naar een benoeming per 1 december 2019.

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie, prof. dr. A. van der Zee, vice-voorzitter Raad van Bestuur UMCG, e-mailadres: a.g.j.van.der.zee@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 16 juni 2019.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.


Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen