Afdelingshoofd Orthopedische Chirurgie

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Afdelingsmanager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Fulltime

Werkomgeving

Orthopedische chirurgie in het UMCG
Het specialisme Orthopedische Chirurgie richt zich op de chirurgische behandeling van aandoeningen van het houdings- en bewegingsstelsel.
In het UMCG verzorgt de afdeling in toenemende mate vooral topreferente zorg. Speerpunten van de afdeling zijn:
 • Kind/rug
 • Oncologie/infectie/revisie
 • Gezondheid/beweging
Al deze bovenstaande punten hebben een accent op gezond ouder worden en het in beweging houden van de patiënt. Innovatie in het vakgebied en het handhaven van topkwaliteit in de zorg zijn speerpunten van de afdeling orthopedische chirurgie van het UMCG.

De Orthopedische Chirurgie binnen het UMCG kent vele samenwerkingsverbanden met andere medische disciplines. Er wordt o.a. nauw samengewerkt met de afdelingen Heelkunde (Traumachirurgie en Oncologische Chirurgie), Neurochirurgie, Plastische Chirurgie, Infectiegeneeskunde-Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde, Kindergeneeskunde, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en Medische Microbiologie. Tussen de afdelingen Orthopedische Chirurgie, Plastische Chirurgie en Traumachirurgie vindt daarnaast nog steeds intensievere samenwerking plaats op het niveau van de verpleegkundige zorg.

Oncologische zorg: Deelname van de afdeling binnen het UMCG Comprehensive Cancer Center (CCC) vindt plaats via de werkgroep Wekedelen en Bottumoren (sarcoomwerkgroep).
Acute zorg: Het UMCG is een groot traumacentrum en de afdeling Orthopedische Chirurgie vervult hier een belangrijke rol in. Zowel complexe extremiteitletsel patiënten als complexe traumatologische wervelkolom problematiek worden in nauwe samenwerking met de afdeling Neurochirurgie, Neurologie, Plastische Chirurgie en Traumatologie behandeld.

Orthopedische chirurgie buiten het UMCG
Elleboog prothesiologie wordt samen met het Martini Ziekenhuis (MZH) gedaan en infectiebehandelingen worden gedaan binnen een recent opgezet multidisciplinair samenwerkingsverband in de regio: Northern Infection Network Joint Arthroplasty (NINJA).
De intentie van de afdeling Orthopedische Chirurgie UMCG is om gezamenlijk met de collegae in de regio de orthopedisch chirurgische patiëntenzorg in de drie noordelijke provincies vorm te geven.

Wetenschappelijk Onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Orthopedische Chirurgie bestrijkt dezelfde speerpunten als de patiëntenzorg:
 • Centrum voor kind en bewegen (kind/rug)
 • Centrum voor infectie, oncologie & revisie (complex)
 • Centrum voor gezondheid en bewegen (sport en preventie)

Het betreft vooral klinisch onderzoek naar determinanten van beweging, diagnostische en therapeutische interventies en innovatieve behandelingen. Daarnaast zijn er op onderwerp ook contacten met de meer fundamentele disciplines, resulterend in experimenteel/basaal wetenschappelijk onderzoek (onder andere in het 3-D laboratorium). Het orthopedisch chirurgisch onderzoek is ondergebracht binnen de Graduate School of Medical Sciences, met name binnen de onderzoeksscholen SHARE en Kolff-next. Het Junior Scientific Masterclass programma biedt de mogelijkheid tot MD/PhD trajecten. Tevens zijn er samenwerkingsverbanden met de Universiteit Twente.

Binnen de afdeling Orthopedische Chirurgie zijn er twee onderzoekscoördinatoren die een deel verantwoordelijkheid hebben voor het coördineren van de wetenschappelijke projecten binnen de afdeling. Deze coördinatoren zijn vast aangesteld en behoren tot de staf Orthopedische Chirurgie. Hierdoor is er een goede ontplooiing van het wetenschappelijk onderzoek, zoals die past bij een academische afdeling binnen het UMCG.

Onderwijs
De afdeling Orthopedische Chirurgie participeert in het onderwijs van het ‘Curriculum G2020’. Het gaat op dit moment daarbij om serieuze onderwijsinzet als coördinator Bachelor- en Masterfase en daarnaast ook hands-on inzet bij colleges (geneeskunde en biomedische wetenschappen), coachgroep begeleiding en begeleiding bij wetenschappelijke stages van studenten. Op de afdeling worden voortdurend coassistenten begeleid. Daarnaast wordt ook extra-curriculair onderwijs gegeven binnen en buiten het UMCG, bijvoorbeeld bij- en nascholingen aan huisartsen.

Opleiding

De afdeling Orthopedische Chirurgie verzorgt een complete opleiding tot orthopedisch chirurg binnen de OOR-NO. De staf participeert op deelgebieden in het verplichte nationale cursorisch onderwijs van de AIOS. De nationale hands-on dissectie cursus onderste en bovenste extremiteit voor AIOS wordt jaarlijks in het UMCG georganiseerd, evenals de multidisciplinaire amputatie cursus.

Functiebeschrijving

Van de nieuwe hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij:
 • motiverend, inspirerend maar vooral verbindend leiderschap laat zien
 • de persoonlijkheid en de vereiste competenties heeft om individuele stafleden te coachen, waarbij vooral aandacht wordt gegeven aan het verhogen van de prestatie en zichtbaarheid als groep
 • de ingeslagen weg ten aanzien van de vorming van een regionaal netwerk orthopedische chirurgie, met het UMCG in de lead, faciliteert
 • als onderdeel van de staf een substantiële klinische bijdrage levert aan zowel de academische als de perifere orthopedisch chirurgische zorg
 • een actieve rol wil vervullen als ambassadeur van de afdeling Orthopedische Chirurgie binnen het UMCG, in de regio Noord-Nederland, in nationaal en internationaal verband
 • nationale erkenning geniet op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur ook internationaal zodat hij/zij een impuls kan geven aan internationale onderzoek samenwerkingsverbanden
 • een gerespecteerd en gepromoveerd orthopedisch chirurg is met minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied, met expertise die bij voorkeur binnen de bestaande orthopedisch chirurgische speerpunten van het UMCG ligt
 • aantoonbare capaciteiten op gebied van onderwijs (BKO-certificaat) heeft

Wat vragen wij

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een fulltime aanstelling (36 uur).
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

In het kader van het door de Raad van Bestuur vastgestelde Talent- en Mobiliteitsbeleid gelden benoemingen tot afdelingshoofd in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Na de periode van vijf jaar wordt besproken of een volgende dan wel andere stap in uw loopbaan aan de orde is. De uitkomst hiervan kan ook zijn dat continuering voor nog eens vijf jaar wordt afgesproken.

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie, prof.dr. A. van der Zee, vice-voorzitter Raad van Bestuur UMCG, e-mailadres: a.g.j.van.der.zee@umcg.nl

Links

Website UMCG

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 16 juni 2019.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen