Afdelingscoördinatoren Wonen en Zorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Afdelingsmanager
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Afdelingscoördinatoren Wonen & Zorg

Ervaren en communicatief sterke managers met lef, met coachende, verbindende leiderschapsstijl, die de juiste balans weten te vinden in de driehoek zorg, behandeling en familie, voor diverse teams in een lerende en in beweging zijnde organisatie.

Zorggroep Apeldoorn

Zorggroep Apeldoorn e.o. (ZGA) is een veelzijdige, levendige en collegiale zorgorganisatie in Apeldoorn en omstreken (regio Oost-Veluwe). Uitgaande van de kernbegrippen eigen regie, betekenisvol leven, ondersteuning en respect biedt Zorggroep Apeldoorn een volledig pakket van diensten in de VVT aan zowel jongeren als ouderen waaronder: somatische zorg, psychogeriatrie, geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, dagactiviteiten, thuiszorg, zorg aan jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH), Parkinsonzorg, beademing en palliatieve zorg. ZGA biedt de zorg vanuit meerdere locaties die allen van oudsher een eigen sfeer en identiteit hebben, van knus en familiair tot meer stads en zakelijk.

In de ZGA werken ca. 1.500 medewerkers verdeeld over diverse teams die worden ondersteund door ca. 900 vrijwilligers. De omzet bedraagt € 72 mio (jaarverslag 2017). Zorggroep Apeldoorn is HKZ gecertificeerd en werkt constant aan kwaliteitsverbetering voor haar cliënten. Als academisch verpleeghuis werkt ZGA onder andere samen in het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc) en de Universiteit Twente.

Zorggroep Apeldoorn wil de basiskwaliteit en veiligheid van zorg versterken door het kwaliteitsbewust handelen en het methodisch werken vanuit de driehoek cliënt, verwanten,  medewerkers te borgen met de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) als coördinator van de zorgafspraken. Het welbevinden van de cliënt als persoon staat hierbij centraal. Uitgangspunt is dat cliënten (en/of hun mantelzorgers), behandelaren en zorgmedewerkers gezamenlijk afspraken over de zorg en ondersteuning maken. De zorgteams worden ondersteund door een servicegerichte ondersteunende staf. ZGA is constant in gesprek om te bekijken welke faciliteiten en bevoegdheden nodig zijn voor de teams om het werk rondom de cliënt goed te kunnen doen. Met deze ontwikkeling wil ZGA bereiken dat medewerkers en teams zich optimaal richten op wat voor cliënten belangrijk is, dat ze samenwerken en dat creativiteit ontstaat in het vinden van kwalitatief goede oplossingen. De investeringen in o.a. dagbegeleiding en -behandeling en doelgroepen, zoals GRZ en beademingszorg, hebben gemaakt dat ZGA een unieke en bepalende organisatie is in het Apeldoornse. ZGA wil de opgedane en nog te ontwikkelen kennis delen en daarmee een prettige omgeving bieden aan cliënten en een inspirerende werkgever zijn voor ambitieuze medewerkers.

Organisatie / strategische opdracht

Zorggroep Apeldoorn wil de beste zorg leveren die past bij de vraag van de cliënt en die voldoet aan de hedendaagse landelijke ontwikkelingen zoals regie voeren op eigen leven. ZGA doet dit door te werken aan:

 • Teamontwikkeling,
 • Kwaliteitsbewust, methodisch handelen met de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) als coördinator van zorgprocessen,
 • Passende en werkende bezetting van personeel,
 • Breed en stimulerend opleidingsbeleid,
 • Collectief leiderschap en helderheid over ieders rol en bijdrage.
 • Hoe profileren we ons naar buiten: doelgroepen, positionering en samenwerking,
 • Hoe organiseren we dat naar binnen: organisatie en leiderschap,
 • Hoe bereiken we de resultaten: bedrijfsvoering en resultaten.

In de zomer van 2018 is in samenspraak met 50 vertegenwoordigers uit alle lagen van de organisatie gewerkt aan een nieuwe invulling van de missie en visie. Uit deze energierijke sessies zijn de kernwaarden “Met hart & ziel, lef en duurzaam” naar voren gekomen die als vertrekpunt fungeerden voor het ontwikkelen van de strategische koers en voor de doorontwikkeling van de besturingsfilosofie. De strategische koers is aan de hand van drie thema’s uitgewerkt:

ZGA wil door het lager beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden een flexibele organisatie creëren met teams die vanuit hun eigen professie en vanuit een gedeelde visie in grotere zelfstandigheid, kwaliteitsbewust en methodisch handelen. Hiervoor is het nodig dat de teams zich verder ontwikkelen. Met een aantal pilotsessies van W&T is hier in 2018 een begin in gemaakt. De evaluatie van deze pilots hebben een aantal aandachtspunten opgeleverd die de basis vormen voor een  team ontwikkeltraject waarvan de implementatie onlangs is gestart. Hierbij worden teams door middel van een ontwikkelgerichte aanpak stap voor stap gestimuleerd en gefaciliteerd om zich telkens verder te ontwikkelen naar een volwaardig professioneel team dat eigenaarschap neemt en aan kan, binnen de afgesproken kaders zijn verantwoordelijkheid neemt en zelf monitort hoe dat gaat en hierop (continu) verbeteren toepast.

Wonen en Zorg

Zorggroep Apeldoorn kent verschillende zorgvormen en afdelingen op verschillende locaties. De huidige vacatures Afdelingscoördinatoren betreffen zowel somatische als psychogeriatrische afdelingen. Alle afdelingen hebben door hun inrichting en populatie een duidelijk eigen karakter en gezicht. De zorg wordt zowel kleinschalig als grootschalig aangeboden. Op iedere verpleegafdeling of verpleegunit functioneert een kernteam dat het zorgproces regisseert en ervoor zorgt dat cliënten de zorg ontvangen die men nodig heeft. Essentieel daarbij is dat rondom de cliënt vanuit de driehoek familie “informele zorg”, zorgmedewerkers en behandeling wordt samengewerkt met de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) als coördinerend mechanisme.

Functie

Binnen Wonen en Zorg sturen 19 afdelingscoördinatoren samen 40 teams aan verdeeld over meerdere locaties in Apeldoorn en omstreken. In januari 2019 is de laag van locatiemanager binnen de ZGA komen te vervallen en maken de afdelingscoördinatoren een ontwikkelingstraject door naar meer integrale verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg- en dienstverlening aan cliënten van de afdelingen, gericht op het wonen, (tijdelijk) verblijf, welzijn en de kwaliteit van leven. De afdelingscoördinator geeft dagelijkse leiding aan circa 30 medewerkers (afhankelijk van de complexiteit van de doelgroepen) en stuurt daarbij op professionalisering van de teams en het borgen van kwaliteitsbewust, methodisch handelen. Daarnaast heeft de AC-er beleidsmatige en veranderkundige taken op strategisch niveau. Hij / zij vervult hierin binnen de gestelde kaders een regierol, monitort de voortgang, legt verantwoording af over de resultaten en is in staat continu verbeteringen toe te passen.

Naast de dagelijkse operationele leiding wordt van de AC-er een bepalende veranderkundige rol verwacht op weg naar teamontwikkeling met helderheid over ieders rol, verantwoordelijkheid en bijdrage, het bevorderen van transparante communicatie, het versterken van persoonlijk eigenaarschap en leiderschap, meer multidisciplinair werken en tenslotte met verbinding naar de rest van de organisatie waaronder met name de behandeldienst en ondersteunende diensten.

Functie-eisen

 • Minimaal HBO opleiding, aangevuld met andere relevante opleidingen;
 • Meerjarige integrale management ervaring en verantwoordelijkheid op tactisch-strategisch denkniveau in een complexe (zorg)organisatie waaronder aantoonbare ervaring met transitietrajecten;
 • Ruime kennis van en brede ervaring in de (intramurale) ouderenzorg waaronder actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving;
 • Heldere toekomst- en ketengerichte visie op ouderenzorg en de rol van zorg, welzijn en wonen;
 • Ruime beleidsmatige en veranderervaring op het gebied van onder andere cultuuropdrachten en procesoptimalisatie; ook organisatie breed;
 • Expertise op gebied van ambulantisering is een pré.

 Aanvullende eisen indien voorkeur voor PG-teams:

 • Ervaring of minimaal affiniteit met PG of eventueel ervaring in GGZ.

Arbeidsvoorwaarden en procedure

Het betreft een functie voor minimaal 32 uur. De functie wordt gewaardeerd in FWG 55 conform de CAO VVT.

Voor informatie en solliciteren

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met drs. Barbara Wijsen, consultant van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Een persoonlijkheids/competentietest (ACT) zal onderdeel uitmaken van het selectieproces. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. Barbara Wijsen via mail@crowngillmore.nl. Daarin lezen wij graag of uw voorkeur uitgaat naar het aansturen van somatische dan wel psycho-geriatrische teams of wellicht naar beide. Reageren kan tot en met 30 juni 2019.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen